. Amrit Keertan Gutka:- Page : 1030 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 1030 of 1040

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Asa Mehala 4 ||

Aasaa, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਧੁਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Jin Masathak Dhhur Har Likhia Thina Sathigur Milia Ram Rajae ||

Those who have the blessed pre-ordained destiny of the Lord written on their foreheads, meet the True Guru, the Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਘਟਿ ਬਲਿਆ ॥

Agian Andhhaera Kattia Gur Gian Ghatt Balia ||

The Guru removes the darkness of ignorance, and spiritual wisdom illuminates their hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਚਲਿਆ ॥

Har Ladhha Rathan Padharathho Fir Bahurr N Chalia ||

They find the wealth of the jewel of the Lord, and then, they do not wander any longer.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੪
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ॥੧॥

Jan Naanak Nam Aradhhia Aradhh Har Milia ||1||

Servant Nanak meditates on the Naam, the Name of the Lord, and in meditation, he meets the Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੫
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Jinee Aisa Har Nam N Chaethiou Sae Kahae Jag Aeae Ram Rajae ||

Those who have not kept the Lord's Name in their consciousness - why did they bother to come into the world, O Lord King?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੬
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਇਹੁ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭੁ ਜਾਏ ॥

Eihu Manas Janam Dhulanbh Hai Nam Bina Birathha Sabh Jaeae ||

It is so difficult to obtain this human incarnation, and without the Naam, it is all futile and useless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੭
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹੁਣਿ ਵਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਬੀਜਿਓ ਅਗੈ ਭੁਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ॥

Hun Vathai Har Nam N Beejiou Agai Bhukha Kia Khaeae ||

Now, in this most fortunate season, he does not plant the seed of the Lord's Name; what will the hungry soul eat, in the world hereafter?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੮
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਫਿਰਿ ਜਨਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਏ ॥੨॥

Manamukha No Fir Janam Hai Naanak Har Bhaeae ||2||

The self-willed manmukhs are born again and again. O Nanak, such is the Lord's Will. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੯
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਤੂੰ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Thoon Har Thaera Sabh Ko Sabh Thudhh Oupaeae Ram Rajae ||

You, O Lord, belong to all, and all belong to You. You created all, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਸਭਿ ਚਲਹਿ ਚਲਾਏ ॥

Kishh Hathh Kisai Dhai Kishh Nahee Sabh Chalehi Chalaeae ||

Nothing is in anyone's hands; all walk as You cause them to walk.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨ੍‍ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧੁ ਮਿਲਹਿ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥

Jinh Thoon Maelehi Piarae Sae Thudhh Milehi Jo Har Man Bhaeae ||

They alone are united with You, O Beloved, whom You cause to be so united; they alone are pleasing to Your Mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਏ ॥੩॥

Jan Naanak Sathigur Bhaettia Har Nam Tharaeae ||3||

Servant Nanak has met the True Guru, and through the Lord's Name, he has been carried across. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਨਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Koee Gavai Ragee Nadhee Baedhee Bahu Bhath Kar Nehee Har Har Bheejai Ram Rajae ||

Some sing of the Lord, through musical Ragas and the sound current of the Naad, through the Vedas, and in so many ways. But the Lord, Har, Har, is not pleased by these, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨਾ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਵਿਕਾਰੁ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥

Jina Anthar Kapatt Vikar Hai Thina Roe Kia Keejai ||

Those who are filled with fraud and corruption within - what good does it do for them to cry out?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰਿ ਰੋਗ ਹਥੁ ਦੀਜੈ ॥

Har Karatha Sabh Kishh Janadha Sir Rog Hathh Dheejai ||

The Creator Lord knows everything, although they may try to hide their sins and the causes of their diseases.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਲੀਜੈ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

Jina Naanak Guramukh Hiradha Sudhh Hai Har Bhagath Har Leejai ||4||11||18||

O Nanak, those Gurmukhs whose hearts are pure, obtain the Lord, Har, Har, by devotional worship. ||4||11||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Jin Musuthak Dhur Har Likhi-aa Thinaa Sathigur Mili-aa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਸਲੋਕੁ ਮ: ੧ ॥

Salok Ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥

Sinmal Rukh Saraeira Ath Dheeragh Ath Much ||

The simmal tree is straight as an arrow; it is very tall, and very thick.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥

Oue J Avehi As Kar Jahi Nirasae Kith ||

But those birds which visit it hopefully, depart disappointed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥

Fal Fikae Ful Bakabakae Kanm N Avehi Path ||

Its fruits are tasteless, its flowers are nauseating, and its leaves are useless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥

Mithath Neevee Naanaka Gun Changiaeea Thath ||

Sweetness and humility, O Nanak, are the essence of virtue and goodness.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥

Sabh Ko Nivai Ap Ko Par Ko Nivai N Koe ||

Everyone bows down to himself; no one bows down to another.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥

Dhhar Tharajoo Tholeeai Nivai S Goura Hoe ||

When something is placed on the balancing scale and weighed, the side which descends is heavier.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥

Aparadhhee Dhoona Nivai Jo Hantha Miragahi ||

The sinner, like the deer hunter, bows down twice as much.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥

Sees Nivaeiai Kia Thheeai Ja Ridhai Kusudhhae Jahi ||1||

But what can be achieved by bowing the head, when the heart is impure? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Sinmul Rukh Suraaeiraa Ath Dheerugh Ath Much
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮ: ੧ ॥

Ma 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ॥

Parr Pusathak Sandhhia Badhan ||

You read your books and say your prayers, and then engage in debate;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥

Sil Poojas Bagul Samadhhan ||

You worship stones and sit like a stork, pretending to be in Samaadhi.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮੁਖਿ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥

Mukh Jhooth Bibhookhan Saran ||

With your mouth you utter falsehood, and you adorn yourself with precious decorations;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥

Thraipal Thihal Bicharan ||

You recite the three lines of the Gayatri three times a day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਗਲਿ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਲਿਲਾਟੰ ॥

Gal Mala Thilak Lilattan ||

Around your neck is a rosary, and on your forehead is a sacred mark;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕਪਾਟੰ ॥

Dhue Dhhothee Basathr Kapattan ||

Upon your head is a turban, and you wear two loin cloths.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥

Jae Janas Brehaman Karaman ||

If you knew the nature of God,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥

Sabh Fokatt Nisacho Karaman ||

You would know that all of these beliefs and rituals are in vain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ ॥

Kahu Naanak Nihacho Dhhiavai ||

Says Nanak, meditate with deep faith;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥

Vin Sathigur Vatt N Pavai ||2||

Without the True Guru, no one finds the Way. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Parr Pusuthuk Sundhi-aa Baadhun
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Kupurr Roop Suhaavunaa Shad Dhunee-aa Andhar Jaavunaa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਡਿ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜਾਵਣਾ ॥

Kaparr Roop Suhavana Shhadd Dhuneea Andhar Javana ||

Abandoning the world of beauty, and beautiful clothes, one must depart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Kupurr Roop Suhaavunaa Shad Dhunee-aa Andhar Jaavunaa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ॥

Mandha Changa Apana Apae Hee Keetha Pavana ||

He obtains the rewards of his good and bad deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Kupurr Roop Suhaavunaa Shad Dhunee-aa Andhar Jaavunaa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥

Hukam Keeeae Man Bhavadhae Rahi Bheerrai Agai Javana ||

He may issue whatever commands he wishes, but he shall have to take to the narrow path hereafter.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Kupurr Roop Suhaavunaa Shad Dhunee-aa Andhar Jaavunaa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥

Nanga Dhojak Chalia Tha Dhisai Khara Ddaravana ||

He goes to hell naked, and he looks hideous then.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Kupurr Roop Suhaavunaa Shad Dhunee-aa Andhar Jaavunaa
Raag Asa Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥

Kar Aougan Pashhothavana ||14||

He regrets the sins he committed. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੧੦੩੦ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Kupurr Roop Suhaavunaa Shad Dhunee-aa Andhar Jaavunaa
Raag Asa Guru Nanak Dev


Displaying Page 1030 of 1040