. Amrit Keertan Gutka:- Page : 319 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 319 of 1040

ੴ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathiguraprasadh ||

One Oankar, the primal energy, realized through the grace of the divine preceptor

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਧ੍ਰੂ ਹਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਉ ਕੁਛੜ ਲੀਤਾ॥

Dhhroo Hasadha Ghar Aeia Kar Piar Pio Kushharr Leetha||

Boy Dhru came smiling to his house (palace) and his father full of love put him into his lap.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾਲਿਆ ਮਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਤ੍ਰੇਈ ਕੀਤਾ॥

Bahon Pakarr Outhalia Man Vich Ros Mathraeee Keetha||

Seeing this, the stepmother got angry and catching hold of his arm pushed him out of the lap of the father (the king).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਡੁਡਹੁਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ॥

Dduddahulika Man Pushhae Thoon Savanee Hai K Sareetha||

Tearful with fear he asked his mother whether she was a queen or a maidservant?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੪
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਸਾਵਾਣੀ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ॥

Savanee Han Janam Dhee Nam N Bhagathee Karam Dhrirreetha||

O son! (said she) I was born queen but I did not remember God and did not undertake acts of devotion (and this is the reason of yours and mine plight).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੫
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਿਸ ਉਦੱਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ ਸਤ੍ਰ ੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ॥

Kis Oudham Thae Raj Milai Sathr Oo Thae Sabh Hovan Meetha||

With that effort can the kingdom be had (asked Dhru) and how can enemies turn friends?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੬
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿੰਦੂ ਹੋਈਐ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ॥

Paramaeshar Aradhheeai Jindhoo Hoeeai Pathith Puneetha||

The Lord should be worshipped and thus the sinners also become sacred ones (said the mother).

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੭
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇ ਅਤੀਤਾ॥

Bahar Chalia Karan Thap Man Bairagee Hoe Atheetha||

Listening to this and getting totally detached in his mind Dhru went out (to the jungle) to undertake rigorous discipline.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੮
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਨਾਰਦਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਉਰਸ ਪੀਤਾ॥

Naradhamun Oupadhaeshia Nam Nidhhan Amiouras Peetha||

On the way, sage Narad taught him the technique of devotion and Dhru quaffed the nectar from the ocean of the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੯
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਿਛਹੁ ਰਾਜੇ ਸਦਿਆ ਅਬਚਲ ਰਾਜ ਕਰਹੁ ਨਿਤ ਨੀਤਾ॥

Pishhahu Rajae Sadhia Abachal Raj Karahu Nith Neetha||

(After some time) King (Uttanpad) called him back and asked him (Dhru) to rule forever.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ॥੧॥

Har Chalae Guramukh Jag Jeetha ||a||

The gurmukhs who seem to be losing i.e. who turn their faces from the evil propensities, conquer the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Sathigur Sacha Pathishah Pathishahan Pathishah Juharee||
Vaaran Bhai Gurdas


ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥

Bhairo Mehala 3 ||

Bhairao, Third Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਲਿਖਹੁ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ ॥

Maeree Patteea Likhahu Har Govindh Gopala ||

Upon my writing tablet, I write the Name of the Lord, the Lord of the Universe, the Lord of the World.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਫਾਥੇ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥

Dhoojai Bhae Fathhae Jam Jala ||

In the love of duality, the mortals are caught in the noose of the Messenger of Death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥

Sathigur Karae Maeree Prathipala ||

The True Guru nurtures and sustains me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਾ ॥੧॥

Har Sukhadhatha Maerai Nala ||1||

The Lord, the Giver of peace, is always with me. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਹਰਿ ਉਚਰੈ ॥

Gur Oupadhaes Prehiladh Har Oucharai ||

Following his Guru's instructions, Prahlaad chanted the Lord's Name;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕੁ ਗਮੁ ਨ ਕਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sasana Thae Balak Gam N Karai ||1|| Rehao ||

He was a child, but he was not afraid when his teacher yelled at him. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪਿਆਰੇ ॥

Matha Oupadhaesai Prehiladh Piarae ||

Prahlaad's mother gave her beloved son some advice:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਪੁਤ੍ਰ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਛੋਡਹੁ ਜੀਉ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੇ ॥

Puthr Ram Nam Shhoddahu Jeeo Laehu Oubarae ||

"My son, you must abandon the Lord's Name, and save your life!"

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਕਹੈ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ॥

Prehiladh Kehai Sunahu Maeree Mae ||

Prahlaad said: ""Listen, O my mother;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋਡਾ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ॥੨॥

Ram Nam N Shhodda Gur Dheea Bujhae ||2||

I shall never give up the Lord's Name. My Guru has taught me this.""||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਸਭਿ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥

Sandda Maraka Sabh Jae Pukarae ||

Sandaa and Markaa, his teachers, went to his father the king, and complained:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਪ੍ਰਹਿਲਾਦੁ ਆਪਿ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭਿ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ ॥

Prehiladh Ap Vigarria Sabh Chattarrae Vigarrae ||

"Prahlaad himself has gone astray, and he leads all the other pupils astray."

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਦੁਸਟ ਸਭਾ ਮਹਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਪਕਾਇਆ ॥

Dhusatt Sabha Mehi Manthra Pakaeia ||

In the court of the wicked king, a plan was hatched.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੩॥

Prehaladh Ka Rakha Hoe Raghuraeia ||3||

God is the Savior of Prahlaad. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਾਥਿ ਖੜਗੁ ਕਰਿ ਧਾਇਆ ਅਤਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥

Hathh Kharrag Kar Dhhaeia Ath Ahankar ||

With sword in hand, and with great egotistical pride, Prahlaad's father ran up to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਕਹਾ ਤੁਝੁ ਲਏ ਉਬਾਰਿ ॥

Har Thaera Keha Thujh Leae Oubar ||

"Where is your Lord, who will save you?"

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਖਿਨ ਮਹਿ ਭੈਆਨ ਰੂਪੁ ਨਿਕਸਿਆ ਥੰਮ੍‍ ਉਪਾੜਿ ॥

Khin Mehi Bhaian Roop Nikasia Thhanmh Ouparr ||

In an instant, the Lord appeared in a dreadful form, and shattered the pillar.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਹਰਣਾਖਸੁ ਨਖੀ ਬਿਦਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦੁ ਲੀਆ ਉਬਾਰਿ ॥੪॥

Haranakhas Nakhee Bidharia Prehaladh Leea Oubar ||4||

Harnaakhash was torn apart by His claws, and Prahlaad was saved. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥

Santh Jana Kae Har Jeeo Karaj Savarae ||

The Dear Lord completes the tasks of the Saints.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥

Prehaladh Jan Kae Eikeeh Kul Oudhharae ||

He saved twenty-one generations of Prahlaad's descendents.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਮਾਰੇ ॥

Gur Kai Sabadh Houmai Bikh Marae ||

Through the Word of the Guru's Shabad, the poison of egotism is neutralized.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੫॥੧੦॥੨੦॥

Naanak Ram Nam Santh Nisatharae ||5||10||20||

O Nanak, through the Name of the Lord, the Saints are emancipated. ||5||10||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੧੯ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Meree Putee-aa Likhuhu Har Govindh Gopaalaa
Raag Bhaira-o Guru Amar Das


Displaying Page 319 of 1040