. Amrit Keertan Gutka:- Page : 361 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 361 of 1040

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Ttoddee Mehala 5 ||

Todee, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖੁ ॥

Maee Maerae Man Ko Sukh ||

O my mother, my mind is at peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਅਨੰਦ ਰਾਜ ਸੁਖੁ ਭੁਗਵੈ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਦੁਖੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kott Anandh Raj Sukh Bhugavai Har Simarath Binasai Sabh Dhukh ||1|| Rehao ||

I enjoy the ecstasy of millions of princely pleasures; remembering the Lord in meditation, all pains have been dispelled. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸਹਿ ਸਿਮਰਤ ਪਾਵਨ ਤਨ ਮਨ ਸੁਖ ॥

Kott Janam Kae Kilabikh Nasehi Simarath Pavan Than Man Sukh ||

The sins of millions of lifetimes are erased, by meditating on the Lord; becoming pure, my mind and body have found peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੪
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਦੇਖਿ ਸਰੂਪੁ ਪੂਰਨੁ ਭਈ ਆਸਾ ਦਰਸਨੁ ਭੇਟਤ ਉਤਰੀ ਭੁਖ ॥੧॥

Dhaekh Saroop Pooran Bhee Asa Dharasan Bhaettath Outharee Bhukh ||1||

Gazing upon the Lord's form of perfect beauty, my hopes have been fulfilled; attaining the Blessed Vision of His Darshan, my hunger has been appeased. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੫
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਅਸਟ ਮਹਾ ਸਿਧਿ ਕਾਮਧੇਨੁ ਪਾਰਜਾਤ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੁਖੁ ॥

Char Padharathh Asatt Meha Sidhh Kamadhhaen Parajath Har Har Rukh ||

The four great blessings, the eight supernatural spiritual powers of the Siddhas, the wish-fulfilling Elysian cow, and the wish-fulfilling tree of life - all these come from the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੬
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਗਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰਿ ਗਰਭ ਨ ਧੁਖੁ ॥੨॥੧੦॥੨੯॥

Naanak Saran Gehee Sukh Sagar Janam Maran Fir Garabh N Dhhukh ||2||10||29||

O Nanak, holding tight to the Sanctuary of the Lord, the ocean of peace, you shall not suffer the pains of birth and death, or fall into the womb of reincarnation again. ||2||10||29||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੭
Shabad: Maa-ee Mere Mun Ko Sukh
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Kanarra Mehala 5 ||

Kaanraa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੮
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਆਨਦ ਰੰਗ ਬਿਨੋਦ ਹਮਾਰੈ ॥

Anadh Rang Binodh Hamarai ||

My home is filled with ecstasy, pleasure and joy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੯
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਮੋ ਗਾਵਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਨੁ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Namo Gavan Nam Dhhiavan Nam Hamarae Pran Adhharai ||1|| Rehao ||

I sing the Naam, and I meditate on the Naam. The Naam is the Support of my breath of life. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਨਾਮੋ ਗਿਆਨੁ ਨਾਮੁ ਇਸਨਾਨਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੈ ॥

Namo Gian Nam Eisanana Har Nam Hamarae Karaj Savarai ||

The Naam is spiritual wisdom, the Naam is my purifying bath. The Naam resolves all my affairs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਸੋਭਾ ਨਾਮੁ ਬਡਾਈ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਤਾਰੈ ॥੧॥

Har Namo Sobha Nam Baddaee Bhoujal Bikham Nam Har Tharai ||1||

The Naam, the Name of the Lord, is glorious grandeur; the Naam is glorious greatness. The Name of the Lord carries me across the terrifying world-ocean. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਅਗਮ ਪਦਾਰਥ ਲਾਲ ਅਮੋਲਾ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਚਰਨਾਰੈ ॥

Agam Padharathh Lal Amola Bhaeiou Parapath Gur Charanarai ||

The Unfathomable Treasure, the Priceless Gem - I have received it, through the Guru's Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਮਗਨ ਭਏ ਹੀਅਰੈ ਦਰਸਾਰੈ ॥੨॥੫॥੨੪॥

Kahu Naanak Prabh Bheae Kirapala Magan Bheae Heearai Dharasarai ||2||5||24||

Says Nanak, God has become Merciful; my heart is intoxicated by the Blessed Vision of His Darshan. ||2||5||24||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Aanudh Rung Binodh Humaarai
Raag Kaanrhaa Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ

Rag Gourree Bhagathan Kee Banee

Gaurhee, The Word Of The Devotees:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathinam Karatha Purakh Gur Prasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ ਚਉਪਦੇ ੧੪ ॥

Gourree Guaraeree Sree Kabeer Jeeo Kae Choupadhae 14 ||

Gauree Gwaarayree, Fourteen Chau-Padas Of Kabeer Jee:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਅਬ ਮੋਹਿ ਜਲਤ ਰਾਮ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ॥

Ab Mohi Jalath Ram Jal Paeia ||

I was on fire, but now I have found the Water of the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਤਨੁ ਜਲਤ ਬੁਝਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ram Oudhak Than Jalath Bujhaeia ||1|| Rehao ||

This Water of the Lord's Name has cooled my burning body. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਮਨੁ ਮਾਰਣ ਕਾਰਣਿ ਬਨ ਜਾਈਐ ॥

Man Maran Karan Ban Jaeeai ||

To subdue their minds, some go off into the forests;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸੋ ਜਲੁ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਨ ਪਾਈਐ ॥੧॥

So Jal Bin Bhagavanth N Paeeai ||1||

But that Water is not found without the Lord God. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਜਿਹ ਪਾਵਕ ਸੁਰਿ ਨਰ ਹੈ ਜਾਰੇ ॥

Jih Pavak Sur Nar Hai Jarae ||

That fire has consumed angels and mortal beings,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਜਨ ਜਲਤ ਉਬਾਰੇ ॥੨॥

Ram Oudhak Jan Jalath Oubarae ||2||

But the Water of the Lord's Name saves His humble servants from burning. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥

Bhav Sagar Sukh Sagar Mahee ||

In the terrifying world-ocean, there is an ocean of peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਪੀਵਿ ਰਹੇ ਜਲ ਨਿਖੁਟਤ ਨਾਹੀ ॥੩॥

Peev Rehae Jal Nikhuttath Nahee ||3||

I continue to drink it in, but this Water is never exhausted. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਜੁ ਸਾਰਿੰਗਪਾਨੀ ॥

Kehi Kabeer Bhaj Saringapanee ||

Says Kabeer, meditate and vibrate upon the Lord, like the rainbird remembering the water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਰਾਮ ਉਦਕਿ ਮੇਰੀ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਨੀ ॥੪॥੧॥

Ram Oudhak Maeree Thikha Bujhanee ||4||1||

The Water of the Lord's Name has quenched my thirst. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Ab Mohi Juluth Raam Jul Paaei-aa
Raag Gauri Bhagat Kabir


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Soohee Mehala 5 ||

Soohee, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ ॥

Meeth Sajan Suth Bandhhap Bhaee ||

He is my friend, companion, child, relative and sibling.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥੧॥

Jath Kath Paekho Har Sang Sehaee ||1||

Wherever I look, I see the Lord as my companion and helper. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਤਿ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਮੇਰੀ ਧਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥

Jath Maeree Path Maeree Dhhan Har Nam ||

The Lord's Name is my social status, my honor and wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ ਬਿਸਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sookh Sehaj Anandh Bisaram ||1|| Rehao ||

He is my pleasure, poise, bliss and peace. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਪਿ ਪਹਿਰਿ ਸਨਾਹ ॥

Parabreham Jap Pehir Sanah ||

I have strapped on the armor of meditation on the Supreme Lord God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਆਵਧ ਤਿਸੁ ਬੇਧਤ ਨਾਹਿ ॥੨॥

Kott Avadhh This Baedhhath Nahi ||2||

It cannot be pierced, even by millions of weapons. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਣ ਗੜ ਕੋਟ ਹਮਾਰੈ ॥

Har Charan Saran Garr Kott Hamarai ||

The Sanctuary of the Lord's Feet is my fortress and battlement.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਜਮੁ ਤਿਸੁ ਨ ਬਿਦਾਰੈ ॥੩॥

Kal Kanttak Jam This N Bidharai ||3||

The Messenger of Death, the torturer, cannot demolish it. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥

Naanak Dhas Sadha Baliharee ||

Slave Nanak is forever a sacrifice

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ॥੪॥੧੯॥੨੫॥

Saevak Santh Raja Ram Muraree ||4||19||25||

To the selfless servants and Saints of the Sovereign Lord, the Destroyer of ego. ||4||19||25||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੬੧ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Meeth Saajun Suth Bundhup Bhaa-ee
Raag Suhi Guru Arjan Dev


Displaying Page 361 of 1040