. Amrit Keertan Gutka:- Page : 395 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 395 of 1040

ਟੋਡੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ਦੁਪਦੇ

Ttoddee Mehala 5 Ghar 2 Dhupadhae

Todee, Fifth Mehl, Second House, Du-Padas:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੨
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ ॥

Mago Dhan Thakur Nam ||

I beg for the Gift of Your Name, O my Lord and Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੩
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਅਵਰੁ ਕਛੂ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਮਿਲੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Avar Kashhoo Maerai Sang N Chalai Milai Kirapa Gun Gam ||1|| Rehao ||

Nothing else shall go along with me in the end; by Your Grace, please allow me to sing Your Glorious Praises. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੪
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਰਾਜੁ ਮਾਲੁ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਮ ॥

Raj Mal Anaek Bhog Ras Sagal Tharavar Kee Shham ||

Power, wealth, various pleasures and enjoyments, all are just like the shadow of a tree.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੫
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਧਾਇ ਧਾਇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਕਉ ਧਾਵੈ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਮ ॥੧॥

Dhhae Dhhae Bahu Bidhh Ko Dhhavai Sagal Nirarathh Kam ||1||

He runs, runs, runs around in many directions, but all of his pursuits are useless. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੬
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਬਿਨੁ ਗੋਵਿੰਦ ਅਵਰੁ ਜੇ ਚਾਹਉ ਦੀਸੈ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ ॥

Bin Govindh Avar Jae Chaho Dheesai Sagal Bath Hai Kham ||

Except for the Lord of the Universe, everything he desires appears transitory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੭
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮਾਗਉ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਪਾਵੈ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥੨॥੧॥੬॥

Kahu Naanak Santh Raen Mago Maero Man Pavai Bisram ||2||1||6||

Says Nanak, I beg for the dust of the feet of the Saints, so that my mind may find peace and tranquility. ||2||1||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੮
Shabad: Maago Dhaan Thaakur Naam
Raag Todee Guru Arjan Dev


ਸਲੋਕ ਮ: ੫ ॥

Salok Ma 5 ||

Shalok, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੯
Shabad: Jaachuk Mungai Dhaan Dhehi Pi-aari-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜਾਚਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰਿਆ ॥

Jachak Mangai Dhan Dhaehi Piaria ||

The beggar begs for charity: give to me, O my Beloved!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Jaachuk Mungai Dhaan Dhehi Pi-aari-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦੇਵਣਹਾਰੁ ਦਾਤਾਰੁ ਮੈ ਨਿਤ ਚਿਤਾਰਿਆ ॥

Dhaevanehar Dhathar Mai Nith Chitharia ||

O Great Giver, O Giving Lord, my consciousness is continually centered on You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Jaachuk Mungai Dhaan Dhehi Pi-aari-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਿਖੁਟਿ ਨ ਜਾਈ ਮੂਲਿ ਅਤੁਲ ਭੰਡਾਰਿਆ ॥

Nikhutt N Jaee Mool Athul Bhanddaria ||

The immeasurable warehouses of the Lord can never be emptied out.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Jaachuk Mungai Dhaan Dhehi Pi-aari-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ਤਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਿਆ ॥੧॥

Naanak Sabadh Apar Thin Sabh Kishh Saria ||1||

O Nanak, the Word of the Shabad is infinite; it has arranged everything perfectly. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Jaachuk Mungai Dhaan Dhehi Pi-aari-aa
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sath Nam Karatha Purakh Nirabho Niravair Akal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥

Rag Goojaree Mehala 1 Choupadhae Ghar 1 ||

Raag Goojaree, First Mehl, Chau-Padas, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਨਣਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥

Thaera Nam Karee Chananatheea Jae Man Ourasa Hoe ||

I would make Your Name the sandalwood, and my mind the stone to rub it on;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੂ ਜੇ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥੧॥

Karanee Kungoo Jae Ralai Ghatt Anthar Pooja Hoe ||1||

For saffron, I would offer good deeds; thus, I perform worship and adoration within my heart. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Pooja Keechai Nam Dhhiaeeai Bin Navai Pooj N Hoe ||1|| Rehao ||

Perform worship and adoration by meditating on the Naam, the Name of the Lord; without the Name, there is no worship and adoration. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਬਾਹਰਿ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਅਹਿ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥

Bahar Dhaev Pakhaleeahi Jae Man Dhhovai Koe ||

If one were to wash his heart inwardly, like the stone idol which is washed on the outside,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਜੂਠਿ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥੨॥

Jooth Lehai Jeeo Majeeai Mokh Paeiana Hoe ||2||

His filth would be removed, his soul would be cleansed, and he would be liberated when he departs. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਪਸੂ ਮਿਲਹਿ ਚੰਗਿਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਹਿ ॥

Pasoo Milehi Changiaeea Kharr Khavehi Anmrith Dhaehi ||

Even beasts have value, as they eat grass and give milk.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਹਿ ॥੩॥

Nam Vihoonae Adhamee Dhhrig Jeevan Karam Karaehi ||3||

Without the Naam, the mortal's life is cursed, as are the actions he performs. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਿਅਹੁ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮ੍‍ਾਲੇ ॥

Naerra Hai Dhoor N Janiahu Nith Sarae Sanmhalae ||

The Lord is hear at hand - do not think that He is far away. He always cherishes us, and remembers us.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥੪॥੧॥

Jo Dhaevai So Khavana Kahu Naanak Sacha Hae ||4||1||

Whatever He gives us, we eat; says Nanak, He is the True Lord. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੯੫ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Theraa Naam Kuree Chununaathee-aa Je Mun Ourusaa Hoe
Raag Goojree Guru Nanak Dev


Displaying Page 395 of 1040