. Amrit Keertan Gutka:- Page : 483 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 483 of 1040

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Bilaval Mehala 5 ||

Bilaaval, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਰਿਆ ਤੁਮ੍‍ਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥

Kavan Kavan Nehee Patharia Thumharee Paratheeth ||

Who? Who has not fallen, by placing their hopes in you?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥

Meha Mohanee Mohia Narak Kee Reeth ||1||

You are enticed by the great enticer - this is the way to hell! ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀ ਬਿਸਾਸੁ ਤੂ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ ॥

Man Khuttehar Thaera Nehee Bisas Thoo Meha Oudhamadha ||

O vicious mind, no faith can be placed in you; you are totally intoxicated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਖਰ ਕਾ ਪੈਖਰੁ ਤਉ ਛੁਟੈ ਜਉ ਊਪਰਿ ਲਾਦਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Khar Ka Paikhar Tho Shhuttai Jo Oopar Ladha ||1|| Rehao ||

The donkey's leash is only removed, after the load is placed on his back. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੁਮ੍‍ ਖੰਡੇ ਜਮ ਕੇ ਦੁਖ ਡਾਂਡ ॥

Jap Thap Sanjam Thumh Khanddae Jam Kae Dhukh Ddandd ||

You destroy the value of chanting, intensive meditation and self-discipline; you shall suffer in pain, beaten by the Messenger of Death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਹੀ ਜੋਨਿ ਦੁਖ ਨਿਰਲਜੇ ਭਾਂਡ ॥੨॥

Simarehi Nahee Jon Dhukh Niralajae Bhandd ||2||

You do not meditate, so you shall suffer the pains of reincarnation, you shameless buffoon! ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ਮਹਾ ਮੀਤੁ ਤਿਸ ਸਿਉ ਤੇਰਾ ਭੇਦੁ ॥

Har Sang Sehaee Meha Meeth This Sio Thaera Bhaedh ||

The Lord is your Companion, your Helper, your Best Friend; but you disagree with Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਬੀਧਾ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰਈ ਉਪਜਿਓ ਮਹਾ ਖੇਦੁ ॥੩॥

Beedhha Panch Battavaree Oupajiou Meha Khaedh ||3||

You are in love with the five thieves; this brings terrible pain. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿਨ ਮਨੁ ਵਸਿ ਕੀਨਾ ॥

Naanak Thin Santhan Saranagathee Jin Man Vas Keena ||

Nanak seeks the Sanctuary of the Saints, who have conquered their minds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਰਬਸੁ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਿ ਜਨ ਕਉ ਦੀਨ੍‍ਾ ॥੪॥੨੮॥੫੮॥

Than Dhhan Sarabas Apana Prabh Jan Ko Dheenha ||4||28||58||

He gives body, wealth and everything to the slaves of God. ||4||28||58||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kuvun Kuvun Nehee Puthari-aa Thumuuree Purutheeth
Raag Bilaaval Guru Arjan Dev


ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Poorabee Mehala 4 ||

Gauree Poorbee, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਖਿਨੁ ਨ ਟਿਕੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਦਹ ਦਹ ਦਿਸਿ ਚਲਿ ਚਲਿ ਹਾਢੇ ॥

Eihu Manooa Khin N Ttikai Bahu Rangee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Hadtae ||

This mind does not hold still, even for an instant. Distracted by all sorts of distractions, it wanders around aimlessly in the ten directions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਆ ਮਨੁ ਠਾਢੇ ॥੧॥

Gur Poora Paeia Vaddabhagee Har Manthra Dheea Man Thadtae ||1||

I have found the Perfect Guru, through great good fortune; He has given me the Mantra of the Lord's Name, and my mind has become quiet and tranquil. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਢੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ram Ham Sathigur Lalae Kandtae ||1|| Rehao ||

O Lord, I am the slave of the True Guru. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਹਮਰੈ ਮਸਤਕਿ ਦਾਗੁ ਦਗਾਨਾ ਹਮ ਕਰਜ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਢੇ ॥

Hamarai Masathak Dhag Dhagana Ham Karaj Guroo Bahu Sadtae ||

My forehead has been branded with His brand; I owe such a great debt to the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਪਰਉਪਕਾਰੁ ਪੁੰਨੁ ਬਹੁ ਕੀਆ ਭਉ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰਿ ਪਰਾਢੇ ॥੨॥

Paroupakar Punn Bahu Keea Bho Dhuthar Thar Paradtae ||2||

He has been so generous and kind to me; He has carried me across the treacherous and terrifying world-ocean. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕੂਰੇ ਗਾਢਨ ਗਾਢੇ ॥

Jin Ko Preeth Ridhai Har Nahee Thin Koorae Gadtan Gadtae ||

Those who do not have love for the Lord within their hearts, harbor only false intentions and goals.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਕਾਗਦੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਤ ਹੈ ਤਿਉ ਮਨਮੁਖ ਗਰਭਿ ਗਲਾਢੇ ॥੩॥

Jio Panee Kagadh Binas Jath Hai Thio Manamukh Garabh Galadtae ||3||

As paper breaks down and dissolves in water, the self-willed manmukh wastes away in arrogant pride. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਹਮ ਜਾਨਿਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਹ ਆਗੈ ਜਿਉ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਠਾਢੇ ॥

Ham Jania Kashhoo N Janeh Agai Jio Har Rakhai Thio Thadtae ||

I know nothing, and I do not know the future; as the Lord keeps me, so do I stand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਹਮ ਭੂਲ ਚੂਕ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੁਤਰੇ ਕਾਢੇ ॥੪॥੭॥੨੧॥੫੯॥

Ham Bhool Chook Gur Kirapa Dhharahu Jan Naanak Kutharae Kadtae ||4||7||21||59||

For my failings and mistakes, O Guru, grant me Your Grace; servant Nanak is Your obedient dog. ||4||7||21||59||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Eihu Munoo-aa Khin Na Tikai Buhu Rungee Dheh Dheh Dhis Chal Chal Haate
Raag Gauri Guru Ram Das


ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧

Vaddehans Mehala 3 Ghar 1

Wadahans, Third Mehl, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਤਨਿ ਧੋਤੈ ਮਨੁ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇ ॥

Man Mailai Sabh Kishh Maila Than Dhhothai Man Hashha N Hoe ||

When the mind is filthy, everything is filthy; by washing the body, the mind is not cleaned.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਇਹ ਜਗਤੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥

Eih Jagath Bharam Bhulaeia Virala Boojhai Koe ||1||

This world is deluded by doubt; how rare are those who understand this. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਜਪਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ॥

Jap Man Maerae Thoo Eaeko Nam ||

O my mind, chant the One Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਮੋ ਕਉ ਏਹੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sathigur Dheea Mo Ko Eaehu Nidhhan ||1|| Rehao ||

The True Guru has given me this treasure. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਿਧਾ ਕੇ ਆਸਣ ਜੇ ਸਿਖੈ ਇੰਦ੍ਰੀ ਵਸਿ ਕਰਿ ਕਮਾਇ ॥

Sidhha Kae Asan Jae Sikhai Eindhree Vas Kar Kamae ||

Even if one learns the Yogic postures of the Siddhas, and holds his sexual energy in check,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥

Man Kee Mail N Outharai Houmai Mail N Jae ||2||

Still, the filth of the mind is not removed, and the filth of egotism is not eliminated. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਹੋਰੁ ਸੰਜਮੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਇ ॥

Eis Man Ko Hor Sanjam Ko Nahee Vin Sathigur Kee Saranae ||

This mind is not controlled by any other discipline, except the Sanctuary of the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੩॥

Sathagur Miliai Oulattee Bhee Kehana Kishhoo N Jae ||3||

Meeting the True Guru, one is transformed beyond description. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਭਣਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਮਿਲਦੋ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਫਿਰਿ ਜੀਵੈ ਕੋਇ ॥

Bhanath Naanak Sathigur Ko Miladho Marai Gur Kai Sabadh Fir Jeevai Koe ||

Prays Nanak, one who dies upon meeting the True Guru, shall be rejuvenated through the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


ਮਮਤਾ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥

Mamatha Kee Mal Outharai Eihu Man Hashha Hoe ||4||1||

The filth of his attachment and possessiveness shall depart, and his mind shall become pure. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੮੩ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Man Mailai Subh Kish Mailaa Than Dhothai Mun Hushaa Na Hoe
Raag Vadhans Guru Amar Das


Displaying Page 483 of 1040