. Amrit Keertan Gutka:- Page : 503 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 503 of 1040

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sarag Mehala 5 ||

Saarang, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਾਈ ਧੀਰਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿਅ ਬਹੁਤੁ ਬਿਰਾਗਿਓ ॥

Maee Dhheer Rehee Pria Bahuth Biragiou ||

O mother, my patience is gone. I am in love with my Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਆਨੂਪ ਰੰਗ ਰੇ ਤਿਨ੍‍ ਸਿਉ ਰੁਚੈ ਨ ਲਾਗਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Anik Bhanth Anoop Rang Rae Thinh Sio Ruchai N Lagiou ||1|| Rehao ||

There are so many kinds of incomparable pleasures, but I am not interested in any of them. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖਿ ਟੇਰਉ ਨਂØੀਦ ਪਲਕ ਨਹੀ ਜਾਗਿਓ ॥

Nis Basur Pria Pria Mukh Ttaero Nanaeedh Palak Nehee Jagiou ||

Night and day, I utter, ""Pri-a, Pri-a - Beloved, Beloved"" with my mouth. I cannot sleep, even for an instant; I remain awake and aware.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਨਿਕ ਸੀਗਾਰ ਰੇ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਸਭੈ ਬਿਖੁ ਲਾਗਿਓ ॥੧॥

Har Kajar Basathr Anik Seegar Rae Bin Pir Sabhai Bikh Lagiou ||1||

Necklaces, eye make-up, fancy clothes and decorations - without my Husband Lord, these are all poison to me. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ ਦੀਨ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਕੋਊ ਕਹੈ ਪ੍ਰਿਅ ਦੇਸਾਂਗਿਓ ॥

Pooshho Pooshho Dheen Bhanth Kar Kooo Kehai Pria Dhaesangiou ||

I ask and ask, with humility, ""Who can tell me which country my Husband Lord lives in?""

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਹੀਂਓੁ ਦੇਂਉ ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਉ ਸੀਸੁ ਚਰਣ ਪਰਿ ਰਾਖਿਓ ॥੨॥

Heeno Dhaeno Sabh Man Than Arapo Sees Charan Par Rakhiou ||2||

I would dedicate my heart to him, I offer my mind and body and everything; I place my head at his feet. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਚਰਣ ਬੰਦਨਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸਰੋ ਦੇਂਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰਦਾਗਿਓ ॥

Charan Bandhana Amol Dhasaro Dhaeno Sadhhasangath Aradhagiou ||

I bow at the feet of the voluntary slave of the Lord; I beg him to bless me with the Saadh Sangat, the Company of the Holy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵਹੁ ਨਿਮਖ ਦਰਸੁ ਪੇਖਾਗਿਓ ॥੩॥

Karahu Kirapa Mohi Prabhoo Milavahu Nimakh Dharas Paekhagiou ||3||

Show Mercy to me, that I may meet God, and gaze upon the Blessed Vision of His Darshan every moment. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਤਬ ਭੀਤਰਿ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਦਿਨੁ ਸੀਤਲਾਗਿਓ ॥

Dhrisatt Bhee Thab Bheethar Aeiou Maera Man Anadhin Seethalagiou ||

When He is Kind to me, He comes to dwell within my being. Night and day, my mind is calm and peaceful.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਬਾਜਿਓ ॥੪॥੫॥

Kahu Naanak Ras Mangal Gaeae Sabadh Anahadh Bajiou ||4||5||

Says Nanak, I sing the Songs of Joy; the Unstruck Word of the Shabad resounds within me. ||4||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Maa-ee Dheer Rehee Pria Buhuth Biraagiou
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੩

Rag Gourree Poorabee Shhanth Mehala 3

Gaurhee Poorbee, Chhant, Third Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathinam Karatha Purakh Guraprasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਸਾ ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ॥

Sa Dhhan Bino Karae Jeeo Har Kae Gun Sarae ||

The soul-bride offers her prayers to her Dear Lord; she dwells upon His Glorious Virtues.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ ॥

Khin Pal Rehi N Sakai Jeeo Bin Har Piarae ||

She cannot live without her Beloved Lord, for a moment, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥

Bin Har Piarae Rehi N Sakai Gur Bin Mehal N Paeeai ||

She cannot live without her Beloved Lord; without the Guru, the Mansion of His Presence is not found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥

Jo Gur Kehai Soee Par Keejai Thisana Agan Bujhaeeai ||

Whatever the Guru says, she should surely do, to extinguish the fire of desire.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਹਰਿ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਬਿਨੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥

Har Sacha Soee This Bin Avar N Koee Bin Saeviai Sukh N Paeae ||

The Lord is True; there is no one except Him. Without serving Him, peace is not found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਸਾ ਧਨ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਈ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥੧॥

Naanak Sa Dhhan Milai Milaee Jis No Ap Milaeae ||1||

O Nanak, that soul-bride, whom the Lord Himself unites, is united with Him; He Himself merges with her. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਧਨ ਰੈਣਿ ਸੁਹੇਲੜੀਏ ਜੀਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥

Dhhan Rain Suhaelarreeeae Jeeo Har Sio Chith Laeae ||

The life-night of the soul-bride is blessed and joyful, when she focuses her consciousness on her Dear Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

Sathigur Saevae Bhao Karae Jeeo Vichahu Ap Gavaeae ||

She serves the True Guru with love; she eradicates selfishness from within.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗਾ ਭਾਓ ॥

Vichahu Ap Gavaeae Har Gun Gaeae Anadhin Laga Bhaou ||

Eradicating selfishness and conceit from within, and singing the Glorious Praises of the Lord, she is in love with the Lord, night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਸੁਣਿ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀਅ ਕੀ ਮੇਲੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਓ ॥

Sun Sakhee Sehaelee Jeea Kee Maelee Gur Kai Sabadh Samaou ||

Listen, dear friends and companions of the soul - immerse yourselves in the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਾਮੇ ਧਰੀ ਪਿਆਰੋ ॥

Har Gun Saree Tha Kanth Piaree Namae Dhharee Piaro ||

Dwell upon the Lord's Glories, and you shall be loved by your Husband, embracing love for the Naam, the Name of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਨਾਹ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗਲਿ ਹਾਰੋ ॥੨॥

Naanak Kaman Nah Piaree Ram Nam Gal Haro ||2||

O Nanak, the soul-bride who wears the necklace of the Lord's Name around her neck is loved by her Husband Lord. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਧਨ ਏਕਲੜੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਨਾਹ ਪਿਆਰੇ ॥

Dhhan Eaekalarree Jeeo Bin Nah Piarae ||

The soul-bride who is without her beloved Husband is all alone.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮੁਠੀ ਜੀਉ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਰਾਰੇ ॥

Dhoojai Bhae Muthee Jeeo Bin Gur Sabadh Kararae ||

She is cheated by the love of duality, without the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਸਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕਉਣੁ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਈ ॥

Bin Sabadh Piarae Koun Dhuthar Tharae Maeia Mohi Khuaee ||

Without the Shabad of her Beloved, how can she cross over the treacherous ocean? Attachment to Maya has led her astray.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਕੂੜਿ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾ ਪਿਰਿ ਮੁਤੀ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈ ॥

Koorr Viguthee Tha Pir Muthee Sa Dhhan Mehal N Paee ||

Ruined by falsehood, she is deserted by her Husband Lord. The soul-bride does not attain the Mansion of His Presence.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਅਨਦਿਨੁ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥

Gur Sabadhae Rathee Sehajae Mathee Anadhin Rehai Samaeae ||

But she who is attuned to the Guru's Shabad is intoxicated with celestial love; night and day, she remains absorbed in Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥੩॥

Naanak Kaman Sadha Rang Rathee Har Jeeo Ap Milaeae ||3||

O Nanak, that soul-bride who remains constantly steeped in His Love, is blended by the Lord into Himself. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਵਣੁ ਮਿਲਾਏ ॥

Tha Mileeai Har Maelae Jeeo Har Bin Kavan Milaeae ||

If the Lord merges us with Himself, we are merged with Him. Without the Dear Lord, who can merge us with Him?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਕਉਣੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥

Bin Gur Preetham Apanae Jeeo Koun Bharam Chukaeae ||

Without our Beloved Guru, who can dispel our doubt?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ਇਉ ਮਿਲੀਐ ਮਾਏ ਤਾ ਸਾ ਧਨ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

Gur Bharam Chukaeae Eio Mileeai Maeae Tha Sa Dhhan Sukh Paeae ||

Through the Guru, doubt is dispelled. O my mother, this is the way to meet Him; this is how the soul-bride finds peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਗੁ ਨ ਪਾਏ ॥

Gur Saeva Bin Ghor Andhhar Bin Gur Mag N Paeae ||

Without serving the Guru, there is only pitch darkness. Without the Guru, the Way is not found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਕਾਮਣਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

Kaman Rang Rathee Sehajae Mathee Gur Kai Sabadh Veecharae ||

That wife who is intuitively imbued with the color of His Love, contemplates the Word of the Guru's Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੇ ॥੪॥੧॥

Naanak Kaman Har Var Paeia Gur Kai Bhae Piarae ||4||1||

O Nanak, the soul-bride obtains the Lord as her Husband, by enshrining love for the Beloved Guru. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Saa Dhun Bino Kure Jeeo Har Ke Gun Saare
Raag Gauri Guru Amar Das


ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gonadd Mehala 4 ||

Gond, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਹੁ ਤਪਤੈ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤੁ ਬਿਨੁ ਨੀਰ ॥੧॥

Har Dharasan Ko Maera Man Bahu Thapathai Jio Thrikhavanth Bin Neer ||1||

My mind yearns so deeply for the Blessed Vision of the Lord's Darshan, like the thirsty man without water. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗੋ ਹਰਿ ਤੀਰ ॥

Maerai Man Praem Lago Har Theer ||

My mind is pierced through by the arrow of the Lord's Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Hamaree Baedhan Har Prabh Janai Maerae Man Anthar Kee Peer ||1|| Rehao ||

The Lord God knows my anguish, and the pain deep within my mind. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵੈ ਸੋ ਭਾਈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੀਰ ॥੨॥

Maerae Har Preetham Kee Koee Bath Sunavai So Bhaee So Maera Beer ||2||

Whoever tells me the Stories of my Beloved Lord is my Sibling of Destiny, and my friend. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


ਮਿਲੁ ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਧੀਰ ॥੩॥

Mil Mil Sakhee Gun Kahu Maerae Prabh Kae Lae Sathigur Kee Math Dhheer ||3||

Come, and join together, O my companions; let's sing the Glorious Praises of my God, and follow the comforting advice of the True Guru.. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰਿ ਆਸ ਪੁਜਾਵਹੁ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥੪॥੬॥

Jan Naanak Kee Har As Pujavahu Har Dharasan Santh Sareer ||4||6||

Please fulfill the hopes of servant Nanak, O Lord; his body finds peace and tranquility in the Blessed Vision of the Lord's Darshan. ||4||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੦੩ ਪੰ. ੪੪
Shabad: Har Dhurusun Ko Meraa Mun Buhu Thuputhai Jio Thrikhaavunth Bin Neer 1
Raag Gond Guru Ram Das


Displaying Page 503 of 1040