. Amrit Keertan Gutka:- Page : 553 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 553 of 1040

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sarag Mehala 5 ||

Saarang, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਰਿ ਪੇਖਾ ॥

Jeevan Tho Ganeeai Har Paekha ||

A person is judged to be alive, only if he sees the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਫੋਰਿ ਭਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Karahu Kirapa Preetham Manamohan For Bharam Kee Raekha ||1|| Rehao ||

Please be merciful to me, O my Enticing Beloved Lord, and erase the record of my doubts. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਿਛੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਉਪਜਤ ਬਿਨੁ ਬਿਸਾਸ ਕਿਆ ਸੇਖਾਂ ॥

Kehath Sunath Kishh Santh N Oupajath Bin Bisas Kia Saekhan ||

By speaking and listening, tranquility and peace are not found at all. What can anyone learn without faith?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ ਤਾ ਕੈ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਕਾਲੇਖਾ ॥੧॥

Prabhoo Thiag An Jo Chahath Tha Kai Mukh Lagai Kalaekha ||1||

One who renounces God and longs for another - his face is blackened with filth. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜਾ ਕੈ ਰਾਸਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਮਾਨਤ ਭੇਖਾ ॥

Ja Kai Ras Sarab Sukh Suamee An N Manath Bhaekha ||

One who is blessed with the wealth of our Lord and Master, the Embodiment of Peace, does not believe in any other religious doctrine.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਮਗਨ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਬਿਸੇਖਾ ॥੨॥੬੫॥੮੮॥

Naanak Dharas Magan Man Mohiou Pooran Arathh Bisaekha ||2||65||88||

O Nanak, one whose mind is fascinated and intoxicated with the Blessed Vision of the Lord's Darshan - his tasks are perfectly accomplished. ||2||65||88||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Jeevun Tho Gunee-ai Har Pekhaa
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Sireerag Mehala 4 ||

Sriraag, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਹਉ ਪੰਥੁ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸੇ ਤਿਨਿ ਜਾਉ ॥

Ho Panthh Dhasaee Nith Kharree Koee Prabh Dhasae Thin Jao ||

I stand by the wayside and ask the Way. If only someone would show me the Way to God-I would go with him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਫਿਰਾਉ ॥

Jinee Maera Piara Ravia Thin Peeshhai Lag Firao ||

I follow in the footsteps of those who enjoy the Love of my Beloved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਕਰਿ ਮਿੰਨਤਿ ਕਰਿ ਜੋਦੜੀ ਮੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥੧॥

Kar Minnath Kar Jodharree Mai Prabh Milanai Ka Chao ||1||

I beg of them, I implore them; I have such a yearning to meet God! ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਕੋਈ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

Maerae Bhaee Jana Koee Mo Ko Har Prabh Mael Milae ||

O my Siblings of Destiny, please unite me in Union with my Lord God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ho Sathigur Vittahu Varia Jin Har Prabh Dheea Dhikhae ||1|| Rehao ||

I am a sacrifice to the True Guru, who has shown me the Lord God. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਵਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥

Hoe Nimanee Dtehi Pava Poorae Sathigur Pas ||

In deep humility, I fall at the Feet of the Perfect True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਨਿਮਾਣਿਆ ਗੁਰੁ ਮਾਣੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥

Nimania Gur Man Hai Gur Sathigur Karae Sabas ||

The Guru is the Honor of the dishonored. The Guru, the True Guru, brings approval and applause.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹਿ ਨ ਰਜਊ ਮੈ ਮੇਲੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਸਿ ॥੨॥

Ho Gur Salahi N Rajoo Mai Maelae Har Prabh Pas ||2||

I am never tired of praising the Guru, who unites me with the Lord God. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭ ਕੋ ਲੋਚਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

Sathigur No Sabh Ko Lochadha Jaetha Jagath Sabh Koe ||

Everyone, all over the world, longs for the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਦਰਸਨੁ ਨਾ ਥੀਐ ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥

Bin Bhaga Dharasan Na Thheeai Bhageheen Behi Roe ||

Without the good fortune of destiny, the Blessed Vision of His Darshan is not obtained. The unfortunate ones just sit and cry.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਜੋ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥੩॥

Jo Har Prabh Bhana So Thheea Dhhur Likhia N Maettai Koe ||3||

All things happen according to the Will of the Lord God. No one can erase the pre-ordained Writ of Destiny. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥

Apae Sathigur Ap Har Apae Mael Milae ||

He Himself is the True Guru; He Himself is the Lord. He Himself unites in His Union.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਆਪਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਮੇਲਸੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਪਾਇ ॥

Ap Dhaeia Kar Maelasee Gur Sathigur Peeshhai Pae ||

In His Kindness, He unites us with Himself, as we follow the Guru, the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਸਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਿ ਆਪਿ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੪॥੬੮॥

Sabh Jagajeevan Jag Ap Hai Naanak Jal Jalehi Samae ||4||4||68||

Over all the world, He is the Life of the World, O Nanak, like water mingled with water. ||4||4||68||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Ho Punth Dhusaa-ee Nith Khurree Ko-ee Prubh Dhuse Thin Jaao
Sri Raag Guru Ram Das


ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦੇ

Jaithasaree Mehala 5 Ghar 3 Dhupadhae

Jaitsree, Fifth Mehl, Third House, Du-Padas:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਦੇਹੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਪ੍ਰਿਅ ਕਹੀਅਉ ॥

Dhaehu Sandhaesaro Keheeao Pria Keheeao ||

Give me a message from my Beloved - tell me, tell me!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਿਸਮੁ ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੁਨਤੇ ਕਹਹੁ ਸੁਹਾਗਨਿ ਸਹੀਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bisam Bhee Mai Bahu Bidhh Sunathae Kehahu Suhagan Seheeao ||1|| Rehao ||

I am wonder-struck, hearing the many reports of Him; tell them to me, O my happy sister soul-brides. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰਿ ਬਾਹਰਿ ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ॥

Ko Kehatho Sabh Bahar Bahar Ko Kehatho Sabh Meheeao ||

Some say that He is beyond the world - totally beyond it, while others say that He is totally within it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ ਚਿਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ ਸੁਹਾਗਨਿ ਸਾਤਿ ਬੁਝਹੀਅਉ ॥੧॥

Baran N Dheesai Chihan N Lakheeai Suhagan Sath Bujheheeao ||1||

His color cannot be seen, and His pattern cannot be discerned. O happy soul-brides, tell me the truth! ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ ਲੇਪੁ ਨਹੀ ਅਲਪਹੀਅਉ ॥

Sarab Nivasee Ghatt Ghatt Vasee Laep Nehee Alapeheeao ||

He is pervading everywhere, and He dwells in each and every heart; He is not stained - He is unstained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕੁ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਅਉ ॥੨॥੧॥੨॥

Naanak Kehath Sunahu Rae Loga Santh Rasan Ko Baseheeao ||2||1||2||

Says Nanak, listen, O people: He dwells upon the tongues of the Saints. ||2||1||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੫੩ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Dhehu Sundhesuro Keheeao Pria Keheeao
Raag Jaitsiri Guru Arjan Dev


Displaying Page 553 of 1040