. Amrit Keertan Gutka:- Page : 563 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 563 of 1040

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Asa Mehala 5 ||

Aasaa, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕਤ੍ਰ ਹੋਇ ਰਸ ਕਸ ਸਭਿ ਭੁੰਚਹ ॥

Avahu Meeth Eikathr Hoe Ras Kas Sabh Bhuncheh ||

Come, O friends: let us meet together and enjoy all the tastes and flavors.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਹ ਮਿਲਿ ਪਾਪਾ ਮੁੰਚਹ ॥੧॥

Anmrith Nam Har Har Japeh Mil Papa Muncheh ||1||

Let us join together and chant the Ambrosial Name of the Lord, Har, Har, and so wipe away our sins. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਤਤੁ ਵੀਚਾਰਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਤਾ ਤੇ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥

Thath Veecharahu Santh Janahu Tha Thae Bighan N Lagai ||

Reflect upon the essence of reality, O Saintly beings, and no troubles shall afflict you.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੪
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਖੀਨ ਭਏ ਸਭਿ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨੁ ਜਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kheen Bheae Sabh Thasakara Guramukh Jan Jagai ||1|| Rehao ||

All of the thieves shall be destroyed, as the Gurmukhs remain wakeful. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੫
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਬੁਧਿ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚੁ ਲੈਹੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਰਹੁ ॥

Budhh Gareebee Kharach Laihu Houmai Bikh Jarahu ||

Take wisdom and humility as your supplies, and burn away the poison of pride.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੬
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਸਾਚਾ ਹਟੁ ਪੂਰਾ ਸਉਦਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਵਾਪਾਰਹੁ ॥੨॥

Sacha Hatt Poora Soudha Vakhar Nam Vaparahu ||2||

True is that shop, and perfect the transaction; deal only in the merchandise of the Naam, the Name of the Lord. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੭
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਅਰਪਿਆ ਸੇਈ ਪਤਿਵੰਤੇ ॥

Jeeo Pindd Dhhan Arapia Saeee Pathivanthae ||

They alone are accepted and approved, who dedicate their souls, bodies and wealth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੮
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਆਪਨੜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਨਿਤ ਕੇਲ ਕਰੰਤੇ ॥੩॥

Apanarrae Prabh Bhania Nith Kael Karanthae ||3||

Those who are pleasing to their God, celebrate in happiness. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੯
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਦੁਰਮਤਿ ਮਦੁ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤਿ ਕਮਲੀ ॥

Dhuramath Madh Jo Peevathae Bikhalee Path Kamalee ||

Those fools, who drink in the wine of evil-mindedness, become the husbands of prostitutes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਰਾਮ ਰਸਾਇਣਿ ਜੋ ਰਤੇ ਨਾਨਕ ਸਚ ਅਮਲੀ ॥੪॥੧੨॥੧੧੪॥

Ram Rasaein Jo Rathae Naanak Sach Amalee ||4||12||114||

But those who are imbued with the sublime essence of the Lord, O Nanak, are intoxicated with the Truth. ||4||12||114||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Aavuhu Meeth Eikuthr Hoe Rus Kus Sabh Bhuncheh
Raag Asa Guru Arjan Dev


ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Majh Mehala 5 ||

Maajh, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥

Ao Sajan Santh Meeth Piarae ||

Come, dear friends, Saints and companions:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥

Mil Gaveh Gun Agam Aparae ||

Let us join together and sing the Glorious Praises of the Inaccessible and Infinite Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥

Gavath Sunath Sabhae Hee Mukathae So Dhhiaeeai Jin Ham Keeeae Jeeo ||1||

Those who sing and hear these praises are liberated, so let us meditate on the One who created us. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਵਹਿ ॥

Janam Janam Kae Kilabikh Javehi ||

The sins of countless incarnations depart,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ॥

Man Chindhae Saeee Fal Pavehi ||

And we receive the fruits of the mind's desires.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਰਿਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥

Simar Sahib So Sach Suamee Rijak Sabhas Ko Dheeeae Jeeo ||2||

So meditate on that Lord, our True Lord and Master, who gives sustenance to all. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥

Nam Japath Sarab Sukh Paeeai ||

Chanting the Naam, all pleasures are obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥

Sabh Bho Binasai Har Har Dhhiaeeai ||

All fears are erased, meditating on the Name of the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥

Jin Saevia So Paragiramee Karaj Sagalae Thheeeae Jeeo ||3||

One who serves the Lord swims across to the other side, and all his affairs are resolved. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

Ae Paeia Thaeree Saranaee ||

I have come to Your Sanctuary;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥

Jio Bhavai Thio Laihi Milaee ||

If it pleases You, unite me with You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੮॥੩੫॥

Kar Kirapa Prabh Bhagathee Lavahu Sach Naanak Anmrith Peeeae Jeeo ||4||28||35||

Shower Your Mercy upon me, God; let me be committed to devotional worship. Nanak drinks in the Ambrosial Nectar of Truth. ||4||28||35||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Aao Saajun Sunth Meeth Pi-aare
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Asa Mehala 4 ||

Aasaa, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਢੂੰਢਿ ਢੂਢੇਦਿਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Guramukh Dtoondt Dtoodtaedhia Har Sajan Ladhha Ram Rajae ||

As Gurmukh, I searched and searched, and found the Lord, my Friend, my Sovereign Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਧਾ ॥

Kanchan Kaeia Kott Garr Vich Har Har Sidhha ||

Within the walled fortress of my golden body, the Lord, Har, Har, is revealed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਵਿਧਾ ॥

Har Har Heera Rathan Hai Maera Man Than Vidhha ||

The Lord, Har, Har, is a jewel, a diamond; my mind and body are pierced through.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਗੁਧਾ ॥੧॥

Dhhur Bhag Vaddae Har Paeia Naanak Ras Gudhha ||1||

By the great good fortune of pre-ordained destiny, I have found the Lord. Nanak is permeated with His sublime essence. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਪੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Panthh Dhasava Nith Kharree Mundhh Joban Balee Ram Rajae ||

I stand by the roadside, and ask the way; I am just a youthful bride of the Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਇ ਗੁਰ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ ॥

Har Har Nam Chaethae Gur Har Marag Chalee ||

The Guru has caused me to remember the Name of the Lord, Har, Har; I follow the Path to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਲੀ ॥

Maerai Man Than Nam Adhhar Hai Houmai Bikh Jalee ||

The Naam, the Name of the Lord, is the Support of my mind and body; I have burnt away the poison of ego.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ॥੨॥

Jan Naanak Sathigur Mael Har Har Milia Banavalee ||2||

O True Guru, unite me with the Lord, unite me with the Lord, adorned with garlands of flowers. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਆਇ ਮਿਲੁ ਮੈ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Guramukh Piarae Ae Mil Mai Chiree Vishhunnae Ram Rajae ||

O my Love, come and meet me as Gurmukh; I have been separated from You for so long, Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰਿ ਨੈਣ ਰਸਿ ਭਿੰਨੇ ॥

Maera Man Than Bahuth Bairagia Har Nain Ras Bhinnae ||

My mind and body are sad; my eyes are wet with the Lord's sublime essence.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥

Mai Har Prabh Piara Dhas Gur Mil Har Man Mannae ||

Show me my Lord God, my Love, O Guru; meeting the Lord, my mind is pleased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਮੇ ॥੩॥

Ho Moorakh Karai Laeea Naanak Har Kanmae ||3||

I am just a fool, O Nanak, but the Lord has appointed me to perform His service. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

Gur Anmrith Bhinnee Dhaehuree Anmrith Burakae Ram Rajae ||

The Guru's body is drenched with Ambrosial Nectar; He sprinkles it upon me, O Lord King.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਛਕਿ ਛਕੇ ॥

Jina Gurabanee Man Bhaeea Anmrith Shhak Shhakae ||

Those whose minds are pleased with the Word of the Guru's Bani, drink in the Ambrosial Nectar again and again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥

Gur Thuthai Har Paeia Chookae Dhhak Dhhakae ||

As the Guru is pleased, the Lord is obtained, and you shall not be pushed around any more.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਇਕੇ ॥੪॥੯॥੧੬॥

Har Jan Har Har Hoeia Naanak Har Eikae ||4||9||16||

The Lord's humble servant becomes the Lord, Har, Har; O Nanak, the Lord and His servant are one and the same. ||4||9||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੬੩ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Gurumukh Toont Tootedhi-aa Har Sujun Ludhaa Raam Raaje
Raag Asa Guru Ram Das


Displaying Page 563 of 1040