. Amrit Keertan Gutka:- Page : 647 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 647 of 1040

ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜਿ ਭਲੋ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

Kabeer Sabh Thae Ham Burae Ham Thaj Bhalo Sabh Koe ||

Kabeer, I am the worst of all. Everyone else is good.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧
Shabad: Kubeer Subh The Hum Bure Hum Thaj Bhulo Subh Koe
Salok Bhagat Kabir


ਜਿਨਿ ਐਸਾ ਕਰਿ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤੁ ਹਮਾਰਾ ਸੋਇ ॥੭॥

Jin Aisa Kar Boojhia Meeth Hamara Soe ||7||

Whoever understands this is a friend of mine. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੨
Shabad: Kubeer Subh The Hum Bure Hum Thaj Bhulo Subh Koe
Salok Bhagat Kabir


ਕਲਿਜੁਗ ਕੀ ਸੁਧ ਸਾਧਨਾ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਕੀ ਚਲੈ ਨ ਕਾਈ॥

Kalijug Kee Sudhh Sadhhana Karam Kirath Kee Chalai N Kaee||

Now listen to the discipline of kaliyug wherein nobody cares for the rituals.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੩
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਠੌਰ ਨ ਥਾਈ॥

Binan Bhajan Bhagavan Kae Bhao Bhagath Bin Thar N Thhaee||

Without loving devotion none will get any place anywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੪
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਲਹੇ ਕਮਾਣਾ ਏਤ ਜੁਗ ਪਿਛਲੀਂ ਜੁਗੀਂ ਕਰ ਕਮਾਈ॥

Lehae Kamana Eaeth Jug Pishhaleen Jugeen Kar Kamaee||

Because of the disciplined life in the previous ages, the human form has been obtained in kaliyug.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੫
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਪਾਯਾ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਕਉ ਐਥੋਂ ਚੁਕਿਆ ਠੌਰ ਨ ਠਾਈ॥

Paya Manas Dhaeh Ko Aithhon Chukia Thar N Thaee||

Now if this opportunity slipped, no occasion and place would be made available.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੬
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਲਿਜੁਗ ਕੇ ਉਪਕਾਰ ਸੁਣ ਜੈਸੇ ਬੇਦ ਅਥਰਬਣ ਗਾਈ॥

Kalijug Kae Oupakar Sun Jaisae Baedh Athharaban Gaee||

As has been said in the Atharvaveda, listen to the redeeming features of kaliyug.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੭
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜੱਗ ਹੋਮ ਤੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ॥

Bhao Bhagath Paravan Hai Jag Hom Thae Purab Kamaee||

Now feeingful devotion only is acceptable; yajna, burnt offering and worship of the human guru was the discipline of the earlier ages.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੮
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ॥

Karakae Neech Sadhavana Than Prabh Laekhae Andhar Paee||

If somebody now, in spite of being a doer, erases from his self this sense and prefers to be called lowly, only then he can remain in the good books of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੯
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਵੈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧੬॥

Kalijug Navai Kee Vaddiaee ||16||

In Kaliyug, only repeating the name of Lord is considered grand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kalijug Kee Sudh Saadhunaa Kurum Kiruth Kee Chulai Na Kaa-ee
Vaaran Bhai Gurdas


ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ॥

Dhaevagandhharee ||

Dayv-Gandhaaree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਮਨ ਜਿਉ ਅਪੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਉ ॥

Man Jio Apunae Prabh Bhavo ||

O my mind, act as it pleases God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਨੀਚਹੁ ਨੀਚੁ ਨੀਚੁ ਅਤਿ ਨਾਨ੍‍ਾ ਹੋਇ ਗਰੀਬੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Neechahu Neech Neech Ath Nanha Hoe Gareeb Bulavo ||1|| Rehao ||

Become the lowest of the low, the very least of the tiny, and speak in utmost humility. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਅਨਿਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਟਾਵਉ ॥

Anik Addanbar Maeia Kae Birathhae Tha Sio Preeth Ghattavo ||

The many ostentatious shows of Maya are useless; I withhold my love from these.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਜਿਉ ਅਪੁਨੋ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਤਾ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਉ ॥੧॥

Jio Apuno Suamee Sukh Manai Tha Mehi Sobha Pavo ||1||

As something pleases my Lord and Master, in that I find my glory. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਰੇਣੁ ਦਾਸਨ ਕੀ ਜਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਉ ॥

Dhasan Dhas Raen Dhasan Kee Jan Kee Ttehal Kamavo ||

I am the slave of His slaves; becoming the dust of the feet of his slaves, I serve His humble servants.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਸਰਬ ਸੂਖ ਬਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵਉ ਮੁਖਹੁ ਬੁਲਾਵਉ ॥੨॥੫॥

Sarab Sookh Baddiaee Naanak Jeevo Mukhahu Bulavo ||2||5||

I obtain all peace and greatness, O Nanak, living to chant His Name with my mouth. ||2||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Mun Jio Apune Prubh Bhaavo
Raag Dev Gandhaaree Guru Arjan Dev


ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ ॥

Rajan Koun Thumarai Avai ||

O king, who will come to you?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Raajun Koun Thumaarai Aavai
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਓਹੁ ਗਰੀਬੁ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Aiso Bhao Bidhar Ko Dhaekhiou Ouhu Gareeb Mohi Bhavai ||1|| Rehao ||

I have seen such love from Bidur, that the poor man is pleasing to me. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Raajun Koun Thumaarai Aavai
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਹਸਤੀ ਦੇਖਿ ਭਰਮ ਤੇ ਭੂਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥

Hasathee Dhaekh Bharam Thae Bhoola Sree Bhagavan N Jania ||

Gazing upon your elephants, you have gone astray in doubt; you do not know the Great Lord God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Raajun Koun Thumaarai Aavai
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਤੁਮਰੋ ਦੂਧੁ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨ੍‍ੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਰਿ ਮੈ ਮਾਨਿਆ ॥੧॥

Thumaro Dhoodhh Bidhar Ko Panho Anmrith Kar Mai Mania ||1||

I judge Bidur's water to be like ambrosial nectar, in comparison with your milk. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Raajun Koun Thumaarai Aavai
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਖੀਰ ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ ॥

Kheer Saman Sag Mai Paeia Gun Gavath Rain Bihanee ||

I find his rough vegetables to be like rice pudding; the night of my life passes singing the Glorious Praises of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Raajun Koun Thumaarai Aavai
Raag Maaroo Bhagat Kabir


ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੨॥੯॥

Kabeer Ko Thakur Anadh Binodhee Jath N Kahoo Kee Manee ||2||9||

Kabeer's Lord and Master is joyous and blissful; He does not care about anyone's social class. ||2||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੪੭ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Raajun Koun Thumaarai Aavai
Raag Maaroo Bhagat Kabir


Displaying Page 647 of 1040