. Amrit Keertan Gutka:- Page : 696 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 696 of 1040

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sorath Mehala 5 ||

Sorat'h, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਰਾਜਾ ਉਰਝਾਇਓ ਮਾਨਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥

Rajan Mehi Raja Ourajhaeiou Manan Mehi Abhimanee ||

As the king is entangled in kingly affairs, and the egotist in his own egotism,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਲੋਭਨ ਮਹਿ ਲੋਭੀ ਲੋਭਾਇਓ ਤਿਉ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਚੇ ਗਿਆਨੀ ॥੧॥

Lobhan Mehi Lobhee Lobhaeiou Thio Har Rang Rachae Gianee ||1||

And the greedy man is enticed by greed, so is the spiritually enlightened being absorbed in the Love of the Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੩
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਜਨ ਕਉ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈ ॥

Har Jan Ko Eihee Suhavai ||

This is what befits the Lord's servant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੪
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਪੇਖਿ ਨਿਕਟਿ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ॥ ਰਹਾਉ ॥

Paekh Nikatt Kar Saeva Sathigur Har Keerathan Hee Thripathavai || Rehao ||

Beholding the Lord near at hand, he serves the True Guru, and he is satisfied through the Kirtan of the Lord's Praises. ||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੫
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਅਮਲਨ ਸਿਉ ਅਮਲੀ ਲਪਟਾਇਓ ਭੂਮਨ ਭੂਮਿ ਪਿਆਰੀ ॥

Amalan Sio Amalee Lapattaeiou Bhooman Bhoom Piaree ||

The addict is addicted to his drug, and the landlord is in love with his land.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੬
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਖੀਰ ਸੰਗਿ ਬਾਰਿਕੁ ਹੈ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥੨॥

Kheer Sang Barik Hai Leena Prabh Santh Aisae Hithakaree ||2||

As the baby is attached to his milk, so the Saint is in love with God. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੭
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਬਿਦਿਆ ਮਹਿ ਬਿਦੁਅੰਸੀ ਰਚਿਆ ਨੈਨ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥

Bidhia Mehi Bidhuansee Rachia Nain Dhaekh Sukh Pavehi ||

The scholar is absorbed in scholarship, and the eyes are happy to see.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੮
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਜੈਸੇ ਰਸਨਾ ਸਾਦਿ ਲੁਭਾਨੀ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ॥੩॥

Jaisae Rasana Sadh Lubhanee Thio Har Jan Har Gun Gavehi ||3||

As the tongue savors the tastes, so does the humble servant of the Lord sing the Glorious Praises of the Lord. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੯
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਜੈਸੀ ਭੂਖ ਤੈਸੀ ਕਾ ਪੂਰਕੁ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ॥

Jaisee Bhookh Thaisee Ka Poorak Sagal Ghatta Ka Suamee ||

As is the hunger, so is the fulfiller; He is the Lord and Master of all hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਲਗੀ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੪॥੫॥੧੬॥

Naanak Pias Lagee Dharasan Kee Prabh Milia Antharajamee ||4||5||16||

Nanak thirsts for the Blessed Vision of the Lord's Darshan; he has met God, the Inner-knower, the Searcher of hearts. ||4||5||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Raajun Mehi Raajaa Ourujhaaeiou Maanun Mehi Abhimaanee
Raag Sorath Guru Arjan Dev


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Soohee Mehala 5 ||

Soohee, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥

Karam Dhharam Pakhandd Jo Dheesehi Thin Jam Jagathee Loottai ||

The religious rites, rituals and hypocrisies which are seen, are plundered by the Messenger of Death, the ultimate tax collector.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤੁ ਛੂਟੈ ॥੧॥

Niraban Keerathan Gavahu Karathae Ka Nimakh Simarath Jith Shhoottai ||1||

In the state of Nirvaanaa, sing the Kirtan of the Creator's Praises; contemplating Him in meditation, even for an instant, one is saved. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੰਤਹੁ ਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ॥

Santhahu Sagar Par Outhareeai ||

O Saints, cross over the world-ocean.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜੇ ਕੋ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jae Ko Bachan Kamavai Santhan Ka So Gur Parasadhee Thareeai ||1|| Rehao ||

One who practices the Teachings of the Saints, by Guru's Grace, is carried across. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨਾ ਇਸੁ ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥

Kott Theerathh Majan Eisanana Eis Kal Mehi Mail Bhareejai ||

Millions of cleansing baths at sacred shrines of pilgrimage only fill the mortal with filth in this Dark Age of Kali Yuga.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗਿ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲੁ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ॥੨॥

Sadhhasang Jo Har Gun Gavai So Niramal Kar Leejai ||2||

One who sings the Glorious Praises of the Lord in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, becomes spotlessly pure. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸਾਸਤ ਇਨ੍‍ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

Baedh Kathaeb Simrith Sabh Sasath Einh Parria Mukath N Hoee ||

One may read all the books of the Vedas, the Bible, the Simritees and the Shaastras, but they will not bring liberation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਏਕੁ ਅਖਰੁ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ॥੩॥

Eaek Akhar Jo Guramukh Japai This Kee Niramal Soee ||3||

One who, as Gurmukh, chants the One Word, acquires a spotlessly pure reputation. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥

Khathree Brahaman Soodh Vais Oupadhaes Chahu Varana Ko Sajha ||

The four castes - the Kh'shaatriyas, Brahmins, Soodras and Vaishyas - are equal in respect to the teachings.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੈ ਉਧਰੈ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਨਾਨਕ ਮਾਝਾ ॥੪॥੩॥੫੦॥

Guramukh Nam Japai Oudhharai So Kal Mehi Ghatt Ghatt Naanak Majha ||4||3||50||

One who, as Gurmukh, chants the Naam, the Name of the Lord, is saved. In this Dark Age of Kali Yuga, O Nanak, God is permeating the hearts of each and every being. ||4||3||50||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Kurum Dhurum Paakhund Jo Dheesehi Thin Jum Jaagaathee Lootai
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Junmun Murun Na Thinu Ko Jo Har Larr Laage
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਨ ਤਿਨ੍‍ ਕਉ ਜੋ ਹਰਿ ਲੜਿ ਲਾਗੇ ॥

Janman Maran N Thinh Ko Jo Har Larr Lagae ||

Those who are attached to the hem of the Lord's robe, do not suffer birth and death.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Junmun Murun Na Thinu Ko Jo Har Larr Laage
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੀਵਤ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਜਾਗੇ ॥

Jeevath Sae Paravan Hoeae Har Keerathan Jagae ||

Those who remain awake to the Kirtan of the Lord's Praises - their lives are approved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Junmun Murun Na Thinu Ko Jo Har Larr Laage
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਸਾਧਸੰਗੁ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੇਈ ਵਡਭਾਗੇ ॥

Sadhhasang Jin Paeia Saeee Vaddabhagae ||

Those who attain the Saadh Sangat, the Company of the Holy, are very fortunate.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Junmun Murun Na Thinu Ko Jo Har Larr Laage
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਇ ਵਿਸਰਿਐ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣਾ ਤੂਟੇ ਕਚ ਧਾਗੇ ॥

Nae Visariai Dhhrig Jeevana Thoottae Kach Dhhagae ||

But those who forget the Name - their lives are cursed, and broken like thin strands of thread.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Junmun Murun Na Thinu Ko Jo Har Larr Laage
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਧੂੜਿ ਪੁਨੀਤ ਸਾਧ ਲਖ ਕੋਟਿ ਪਿਰਾਗੇ ॥੧੬॥

Naanak Dhhoorr Puneeth Sadhh Lakh Kott Piragae ||16||

O Nanak, the dust of the feet of the Holy is more sacred than hundreds of thousands, even millions of cleansing baths at sacred shrines. ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੯੬ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Junmun Murun Na Thinu Ko Jo Har Larr Laage
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Displaying Page 696 of 1040