. Amrit Keertan Gutka:- Page : 725 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 725 of 1040

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Sarag Mehala 5 ||

Saarang, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਮਾਖੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੂ ਮਾਖੀ ॥

Makhee Ram Kee Thoo Makhee ||

A fly! You are just a fly, created by the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜਹ ਦੁਰਗੰਧ ਤਹਾ ਤੂ ਬੈਸਹਿ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਮਦ ਚਾਖੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jeh Dhuragandhh Theha Thoo Baisehi Meha Bikhia Madh Chakhee ||1|| Rehao ||

Wherever it stinks, you land there; you suck in the most toxic stench. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਕਿਤਹਿ ਅਸਥਾਨਿ ਤੂ ਟਿਕਨੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ਇਹ ਬਿਧਿ ਦੇਖੀ ਆਖੀ ॥

Kithehi Asathhan Thoo Ttikan N Pavehi Eih Bidhh Dhaekhee Akhee ||

You don't stay put anywhere; I have seen this with my eyes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੪
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਸੰਤਾ ਬਿਨੁ ਤੈ ਕੋਇ ਨ ਛਾਡਿਆ ਸੰਤ ਪਰੇ ਗੋਬਿਦ ਕੀ ਪਾਖੀ ॥੧॥

Santha Bin Thai Koe N Shhaddia Santh Parae Gobidh Kee Pakhee ||1||

You have not spared anyone, except the Saints - the Saints are on the side of the Lord of the Universe. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੫
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਤੈ ਮੋਹੇ ਬਿਨੁ ਸੰਤਾ ਕਿਨੈ ਨ ਲਾਖੀ ॥

Jeea Janth Sagalae Thai Mohae Bin Santha Kinai N Lakhee ||

You have enticed all beings and creatures; no one knows You, except the Saints.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੬
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਰਾਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ॥੨॥੯੯॥੧੨੨॥

Naanak Dhas Har Keerathan Ratha Sabadh Surath Sach Sakhee ||2||99||122||

Slave Nanak is imbued with the Kirtan of the Lord's Praises. Focusing his consciousness on the Word of the Shabad, he realizes the Presence of the True Lord. ||2||99||122||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੭
Shabad: Maakhee Raam Kee Thoo Maakhee
Raag Sarang Guru Arjan Dev


ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਉ

Gourree Poorabee Ravidhas Jeeou

Gauree Poorbee, Ravi Daas Jee:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੮
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੯
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਕੂਪੁ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਿਰਾ ਕਛੁ ਦੇਸੁ ਬਿਦੇਸੁ ਨ ਬੂਝ ॥

Koop Bhariou Jaisae Dhadhira Kashh Dhaes Bidhaes N Boojh ||

The frog in the deep well knows nothing of its own country or other lands;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਖਿਆ ਬਿਮੋਹਿਆ ਕਛੁ ਆਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਸੂਝ ॥੧॥

Aisae Maera Man Bikhia Bimohia Kashh Ara Par N Soojh ||1||

Just so, my mind, infatuated with corruption, understands nothing about this world or the next. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇਕੁ ਛਿਨੁ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇ ਜੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sagal Bhavan Kae Naeika Eik Shhin Dharas Dhikhae Jee ||1|| Rehao ||

O Lord of all worlds: reveal to me, even for an instant, the Blessed Vision of Your Darshan. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਮਲਿਨ ਭਈ ਮਤਿ ਮਾਧਵਾ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥

Malin Bhee Math Madhhava Thaeree Gath Lakhee N Jae ||

My intellect is polluted; I cannot understand Your state, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭ੍ਰਮੁ ਚੂਕਈ ਮੈ ਸੁਮਤਿ ਦੇਹੁ ਸਮਝਾਇ ॥੨॥

Karahu Kirapa Bhram Chookee Mai Sumath Dhaehu Samajhae ||2||

Take pity on me, dispel my doubts, and teach me true wisdom. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਜੋਗੀਸਰ ਪਾਵਹਿ ਨਹੀ ਤੁਅ ਗੁਣ ਕਥਨੁ ਅਪਾਰ ॥

Jogeesar Pavehi Nehee Thua Gun Kathhan Apar ||

Even the great Yogis cannot describe Your Glorious Virtues; they are beyond words.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ॥੩॥੧॥

Praem Bhagath Kai Karanai Kahu Ravidhas Chamar ||3||1||

I am dedicated to Your loving devotional worship, says Ravi Daas the tanner. ||3||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Koop Bhariou Jaise Dhaadhiraa Kush Dhes Bidhes Na Boojh
Raag Gauri Bhagat Ravi Das


ਗੋਂਡ ॥

Gonadd ||

Gond:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਹਿ ॥

Grihi Sobha Ja Kai Rae Nahi ||

When someone's household has no glory,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੂਧੇ ਜਾਹਿ ॥

Avath Peheea Khoodhhae Jahi ||

The guests who come there depart still hungry.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਵਾ ਕੈ ਅੰਤਰਿ ਨਹੀ ਸੰਤੋਖੁ ॥

Va Kai Anthar Nehee Santhokh ||

Deep within, there is no contentment.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਬਿਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਲਾਗੈ ਦੋਖੁ ॥੧॥

Bin Sohagan Lagai Dhokh ||1||

Without his bride, the wealth of Maya, he suffers in pain. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਮਹਾ ਪਵੀਤ ॥ ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੈ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Dhhan Sohagan Meha Paveeth || Thapae Thapeesar Ddolai Cheeth ||1|| Rehao ||

So praise this bride, which can shake the consciousness of even the most dedicated ascetics and sages. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸੋਹਾਗਨਿ ਕਿਰਪਨ ਕੀ ਪੂਤੀ ॥

Sohagan Kirapan Kee Poothee ||

This bride is the daughter of a wretched miser.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸੇਵਕ ਤਜਿ ਜਗਤ ਸਿਉ ਸੂਤੀ ॥

Saevak Thaj Jagath Sio Soothee ||

Abandoning the Lord's servant, she sleeps with the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸਾਧੂ ਕੈ ਠਾਢੀ ਦਰਬਾਰਿ ॥

Sadhhoo Kai Thadtee Dharabar ||

Standing at the door of the holy man,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਮੋ ਕਉ ਨਿਸਤਾਰਿ ॥੨॥

Saran Thaeree Mo Ko Nisathar ||2||

She says, ""I have come to your sanctuary; now save me!""||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸੋਹਾਗਨਿ ਹੈ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰੀ ॥

Sohagan Hai Ath Sundharee ||

This bride is so beautiful.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਪਗ ਨੇਵਰ ਛਨਕ ਛਨਹਰੀ ॥

Pag Naevar Shhanak Shhaneharee ||

The bells on her ankles make soft music.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਜਉ ਲਗੁ ਪ੍ਰਾਨ ਤਊ ਲਗੁ ਸੰਗੇ ॥

Jo Lag Pran Thoo Lag Sangae ||

As long as there is the breath of life in the man, she remains attached to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਨਾਹਿ ਤ ਚਲੀ ਬੇਗਿ ਉਠਿ ਨੰਗੇ ॥੩॥

Nahi Th Chalee Baeg Outh Nangae ||3||

But when it is no more, she quickly gets up and departs, bare-footed. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸੋਹਾਗਨਿ ਭਵਨ ਤ੍ਰੈ ਲੀਆ ॥

Sohagan Bhavan Thrai Leea ||

This bride has conquered the three worlds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਦਸ ਅਠ ਪੁਰਾਣ ਤੀਰਥ ਰਸ ਕੀਆ ॥

Dhas Ath Puran Theerathh Ras Keea ||

The eighteen Puraanas and the sacred shrines of pilgrimage love her as well.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸਰ ਬੇਧੇ ॥

Brehama Bisan Mehaesar Baedhhae ||

She pierced the hearts of Brahma, Shiva and Vishnu.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਬਡੇ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਹੈ ਛੇਧੇ ॥੪॥

Baddae Bhoopath Rajae Hai Shhaedhhae ||4||

She destroyed the great emperors and kings of the world. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਸੋਹਾਗਨਿ ਉਰਵਾਰਿ ਨ ਪਾਰਿ ॥

Sohagan Ouravar N Par ||

This bride has no restraint or limits.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਿਧਵਾਰਿ ॥

Panch Naradh Kai Sang Bidhhavar ||

She is in collusion with the five thieving passions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਪਾਂਚ ਨਾਰਦ ਕੇ ਮਿਟਵੇ ਫੂਟੇ ॥

Panch Naradh Kae Mittavae Foottae ||

When the clay pot of these five passions bursts,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਛੂਟੇ ॥੫॥੫॥੮॥

Kahu Kabeer Gur Kirapa Shhoottae ||5||5||8||

Then, says Kabeer, by Guru's Mercy, one is released. ||5||5||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੨੫ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Grihi Sobhaa Jaa Kai Re Naahi
Raag Gond Bhagat Kabir


Displaying Page 725 of 1040