. Amrit Keertan Gutka:- Page : 765 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 765 of 1040

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥

Sarang Mehala 9 ||

Saarang, Ninth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥

Keha Nar Apano Janam Gavavai ||

O mortal, why have you wasted your life?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਬਿਖਿਆ ਰਸਿ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Maeia Madh Bikhia Ras Rachiou Ram Saran Nehee Avai ||1|| Rehao ||

Intoxicated with Maya and its riches, involved in corrupt pleasures, you have not sought the Sanctuary of the Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੩
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੋ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਲੋਭਾਵੈ ॥

Eihu Sansar Sagal Hai Supano Dhaekh Keha Lobhavai ||

This whole world is just a dream; why does seeing it fill you with greed?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੪
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ॥੧॥

Jo Oupajai So Sagal Binasai Rehan N Kooo Pavai ||1||

Everything that has been created will be destroyed; nothing will remain. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੫
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਸਾਚੋ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਇਹ ਬਿਧਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥

Mithhia Than Sacho Kar Maniou Eih Bidhh Ap Bandhhavai ||

You see this false body as true; in this way, you have placed yourself in bondage.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੬
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਜਨੁ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥੩॥

Jan Naanak Sooo Jan Mukatha Ram Bhajan Chith Lavai ||2||3||

O servant Nanak, he is a liberated being, whose consciousness lovingly vibrates, and meditates on the Lord. ||2||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੭
Shabad: Kehaa Nur Apuno Junum Guvaavai
Raag Sarang Guru Tegh Bahadur


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

Sireerag Mehala 1 Ghar 2 ||

Sriraag, First Mehl, Second House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੮
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਕਰਿ ਘਰਿ ਬੈਸਣਾ ਨਿਤ ਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ॥

Mukam Kar Ghar Baisana Nith Chalanai Kee Dhhokh ||

They have made this their resting place and they sit at home, but the urge to depart is always there.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੯
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਹੈ ਨਿਹਚਲੁ ਲੋਕ ॥੧॥

Mukam Tha Par Janeeai Ja Rehai Nihachal Lok ||1||

This would be known as a lasting place of rest, only if they were to remain stable and unchanging. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦੁਨੀਆ ਕੈਸਿ ਮੁਕਾਮੇ ॥

Dhuneea Kais Mukamae ||

What sort of a resting place is this world?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਕਰਿ ਸਿਦਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚੁ ਬਾਧਹੁ ਲਾਗਿ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kar Sidhak Karanee Kharach Badhhahu Lag Rahu Namae ||1|| Rehao ||

Doing deeds of faith, pack up the supplies for your journey, and remain committed to the Name. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਜੋਗੀ ਤ ਆਸਣੁ ਕਰਿ ਬਹੈ ਮੁਲਾ ਬਹੈ ਮੁਕਾਮਿ ॥

Jogee Th Asan Kar Behai Mula Behai Mukam ||

The Yogis sit in their Yogic postures, and the Mullahs sit at their resting stations.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣਹਿ ਪੋਥੀਆ ਸਿਧ ਬਹਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨਿ ॥੨॥

Panddith Vakhanehi Pothheea Sidhh Behehi Dhaev Sathhan ||2||

The Hindu Pandits recite from their books, and the Siddhas sit in the temples of their gods. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਰ ਸਿਧ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ॥

Sur Sidhh Gan Gandhharab Mun Jan Saekh Peer Salar ||

The angels, Siddhas, worshippers of Shiva, heavenly musicians, silent sages, Saints, priests, preachers, spiritual teachers and commanders

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦਰਿ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰਿ ਗਏ ਅਵਰੇ ਭਿ ਚਲਣਹਾਰ ॥੩॥

Dhar Kooch Koocha Kar Geae Avarae Bh Chalanehar ||3||

-each and every one has left, and all others shall depart as well. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਉਮਰੇ ਗਏ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੂਚੁ ॥

Sulathan Khan Malook Oumarae Geae Kar Kar Kooch ||

The sultans and kings, the rich and the mighty, have marched away in succession.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਘੜੀ ਮੁਹਤਿ ਕਿ ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮਝੁ ਤੂੰ ਭਿ ਪਹੂਚੁ ॥੪॥

Gharree Muhath K Chalana Dhil Samajh Thoon Bh Pehooch ||4||

In a moment or two, we shall also depart. O my heart, understand that you must go as well! ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਬਦਾਹ ਮਾਹਿ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ ਤ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

Sabadhah Mahi Vakhaneeai Virala Th Boojhai Koe ||

This is described in the Shabads; only a few understand this!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥੫॥

Naanak Vakhanai Baenathee Jal Thhal Meheeal Soe ||5||

Nanak offers this prayer to the One who pervades the water, the land and the air. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥

Alahu Alakh Aganm Kadhar Karanehar Kareem ||

He is Allah, the Unknowable, the Inaccessible, All-powerful and Merciful Creator.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥

Sabh Dhunee Avan Javanee Mukam Eaek Reheem ||6||

All the world comes and goes-only the Merciful Lord is permanent. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਸਿ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥

Mukam This No Akheeai Jis Sis N Hovee Laekh ||

Call permanent only the One, who does not have destiny inscribed upon His Forehead.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥੭॥

Asaman Dhharathee Chalasee Mukam Ouhee Eaek ||7||

The sky and the earth shall pass away; He alone is permanent. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਦਿਨ ਰਵਿ ਚਲੈ ਨਿਸਿ ਸਸਿ ਚਲੈ ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥

Dhin Rav Chalai Nis Sas Chalai Tharika Lakh Paloe ||

The day and the sun shall pass away; the night and the moon shall pass away; the hundreds of thousands of stars shall disappear.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥੮॥੧੭॥

Mukam Ouhee Eaek Hai Naanaka Sach Bugoe ||8||17||

He alone is permanent; Nanak speaks the Truth. ||8||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੬੫ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Mukaam Kar Ghar Baisunaa Nith Chulunai Kee Dhokh
Sri Raag Guru Nanak Dev


Displaying Page 765 of 1040