. Amrit Keertan Gutka:- Page : 788 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 788 of 1040

ਮਾਘਿ ਪੁਨੀਤ ਭਈ ਤੀਰਥੁ ਅੰਤਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥

Magh Puneeth Bhee Theerathh Anthar Jania ||

In Maagh, I become pure; I know that the sacred shrine of pilgrimage is within me.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Maagh Puneeth Bhee Theeruth Anthar Jaani-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਸਾਜਨ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਹਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਨਿਆ ॥

Sajan Sehaj Milae Gun Gehi Ank Samania ||

I have met my Friend with intuitive ease; I grasp His Glorious Virtues, and merge in His Being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Maagh Puneeth Bhee Theeruth Anthar Jaani-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਅੰਕੇ ਸੁਣਿ ਪ੍ਰਭ ਬੰਕੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਸਰਿ ਨਾਵਾ ॥

Preetham Gun Ankae Sun Prabh Bankae Thudhh Bhava Sar Nava ||

O my Beloved, Beauteous Lord God, please listen: I sing Your Glories, and merge in Your Being. If it is pleasing to Your Will, I bathe in the sacred pool within.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Maagh Puneeth Bhee Theeruth Anthar Jaani-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਤਹ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸਮਾਵਾ ॥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਜਾਤਾ ॥

Gang Jamun Theh Baenee Sangam Sath Samundh Samava || Punn Dhan Pooja Paramaesur Jug Jug Eaeko Jatha ||

The Ganges, Jamunaa, the sacred meeting place of the three rivers, the seven seas, charity, donations, adoration and worship all rest in the Transcendent Lord God; throughout the ages, I realize the One.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Maagh Puneeth Bhee Theeruth Anthar Jaani-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਮਾਘਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਹਰਿ ਜਪਿ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ॥੧੫॥

Naanak Magh Meha Ras Har Jap Athasath Theerathh Natha ||15||

O Nanak, in Maagh, the most sublime essence is meditation on the Lord; this is the cleansing bath of the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage. ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Maagh Puneeth Bhee Theeruth Anthar Jaani-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਫਲਗੁਨਿ ਮਨਿ ਰਹਸੀ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਭਾਇਆ ॥

Falagun Man Rehasee Praem Subhaeia ||

In Phalgun, her mind is enraptured, pleased by the Love of her Beloved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Fulugun Man Rehusee Prem Subhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਅਨਦਿਨੁ ਰਹਸੁ ਭਇਆ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

Anadhin Rehas Bhaeia Ap Gavaeia ||

Night and day, she is enraptured, and her selfishness is gone.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Fulugun Man Rehusee Prem Subhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਮਨ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਓ ॥

Man Mohu Chukaeia Ja This Bhaeia Kar Kirapa Ghar Aou ||

Emotional attachment is eradicated from her mind, when it pleases Him; in His Mercy, He comes to my home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Fulugun Man Rehusee Prem Subhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਬਾਝਹੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਥਾਓ ॥

Bahuthae Vaes Karee Pir Bajhahu Mehalee Leha N Thhaou ||

I dress in various clothes, but without my Beloved, I shall not find a place in the Mansion of His Presence.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Fulugun Man Rehusee Prem Subhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਿਰਿ ਲੋੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ॥

Har Ddor Ras Patt Pattanbar Pir Lorree Seegaree ||

I have adorned myself with garlands of flowers, pearl necklaces, scented oils and silk robes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Fulugun Man Rehusee Prem Subhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗੁਰਿ ਅਪਣੈ ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥

Naanak Mael Lee Gur Apanai Ghar Var Paeia Naree ||16||

O Nanak, the Guru has united me with Him. The soul-bride has found her Husband Lord, within the home of her own heart. ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Fulugun Man Rehusee Prem Subhaaei-aa
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਬੇ ਦਸ ਮਾਹ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ॥ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ॥

Bae Dhas Mah Ruthee Thhithee Var Bhalae || Gharree Moorath Pal Sachae Aeae Sehaj Milae ||

The twelve months, the seasons, the weeks, the days, the hours, the minutes and the seconds are all sublime, when the True Lord comes and meets her with natural ease.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Be Dhus Maah Ruthee Thithee Vaar Bhule Ghurree Mooruth Pul Saache Aaee Sehaj Mile
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥

Prabh Milae Piarae Karaj Sarae Karatha Sabh Bidhh Janai ||

God, my Beloved, has met me, and my affairs are all resolved. The Creator Lord knows all ways and means.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Be Dhus Maah Ruthee Thithee Vaar Bhule Ghurree Mooruth Pul Saache Aaee Sehaj Mile
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਜਿਨਿ ਸੀਗਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥

Jin Seegaree Thisehi Piaree Mael Bhaeia Rang Manai ||

I am loved by the One who has embellished and exalted me; I have met Him, and I savor His Love.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Be Dhus Maah Ruthee Thithee Vaar Bhule Ghurree Mooruth Pul Saache Aaee Sehaj Mile
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਘਰਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ॥

Ghar Saej Suhavee Ja Pir Ravee Guramukh Masathak Bhago ||

The bed of my heart becomes beautiful, when my Husband Lord ravishes me. As Gurmukh, the destiny on my forehead has been awakened and activated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Be Dhus Maah Ruthee Thithee Vaar Bhule Ghurree Mooruth Pul Saache Aaee Sehaj Mile
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹਰਿ ਵਰੁ ਥਿਰੁ ਸੋਹਾਗੋ ॥੧੭॥੧॥

Naanak Ahinis Ravai Preetham Har Var Thhir Sohago ||17||1||

O Nanak, day and night, my Beloved enjoys me; with the Lord as my Husband, my Marriage is Eternal. ||17||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Be Dhus Maah Ruthee Thithee Vaar Bhule Ghurree Mooruth Pul Saache Aaee Sehaj Mile
Raag Tukhaari Guru Nanak Dev


ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰੁ ੧੦

Bilaval Mehala 3 Var Sath Ghar 10

Bilaaval, Third Mehl, The Seven Days, Tenth House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਦਿਤ ਵਾਰਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥

Adhith Var Adh Purakh Hai Soee ||

Sunday: He, the Lord, is the Primal Being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

Apae Varathai Avar N Koee ||

He Himself is the Pervading Lord; there is no other at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਗੁ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ ॥

Outh Poth Jag Rehia Paroee ||

Through and through, He is woven into the fabric of the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥

Apae Karatha Karai S Hoee ||

Whatever the Creator Himself does, that alone happens.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

Nam Rathae Sadha Sukh Hoee ||

Imbued with the Naam, the Name of the Lord, one is forever in peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥

Guramukh Virala Boojhai Koee ||1||

But how rare is the one, who, as Gurmukh, understands this. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥

Hiradhai Japanee Japo Gunathasa ||

Within my heart, I chant the Chant of the Lord, the treasure of virtue.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਗਿ ਲਗਿ ਧਿਆਵਉ ਹੋਇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Har Agam Agochar Aparanpar Suamee Jan Pag Lag Dhhiavo Hoe Dhasan Dhasa ||1|| Rehao ||

The Lord, my Lord and Master, is inaccessible, unfathomable and unlimited. Grasping the feet of the Lord's humble servants, I meditate on Him, and become the slave of His slaves. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸੋਮਵਾਰਿ ਸਚਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

Somavar Sach Rehia Samae ||

Monday: The True Lord is permeating and pervading.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

This Kee Keemath Kehee N Jae ||

His value cannot be described.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਸਭਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

Akh Akh Rehae Sabh Liv Lae ||

Talking and speaking about Him, all keep themselves lovingly focused on Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

Jis Dhaevai This Palai Pae ||

Devotion falls into the laps of those whom He so blesses.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਲਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥

Agam Agochar Lakhia N Jae ||

He is inaccessible and unfathomable; He cannot be seen.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

Gur Kai Sabadh Har Rehia Samae ||2||

Through the Word of the Guru's Shabad, the Lord is seen to be permeating and pervading everywhere. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੨
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਮੰਗਲਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥

Mangal Maeia Mohu Oupaeia ||

Tuesday: The Lord created love and attachment to Maya.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੩
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪੇ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

Apae Sir Sir Dhhandhhai Laeia ||

He Himself has enjoined each and every being to their tasks.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੪
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥

Ap Bujhaeae Soee Boojhai ||

He alone understands, whom the Lord causes to understand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੫
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਦਰੁ ਘਰੁ ਸੂਝੈ ॥

Gur Kai Sabadh Dhar Ghar Soojhai ||

Through the Word of the Guru's Shabad, one understands his heart and home.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੬
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

Praem Bhagath Karae Liv Lae ||

He worships the Lord in loving devotion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੩॥

Houmai Mamatha Sabadh Jalae ||3||

His egotism and self-conceit are burnt away by the Shabad. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਬੁਧਵਾਰਿ ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਸਾਰੁ ॥

Budhhavar Apae Budhh Sar ||

Wednesday: He Himself bestows sublime understanding.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੩੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

Guramukh Karanee Sabadh Veechar ||

The Gurmukh does good deeds, and contemplates the Word of the Shabad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੦
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥

Nam Rathae Man Niramal Hoe ||

Imbued with the Naam, the Name of the Lord, the mind become pure and immaculate.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੧
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥

Har Gun Gavai Houmai Mal Khoe ||

He sings the Glorious Glorious Praises of the Lord, and washes off the filth of egotism.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੨
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਦ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥

Dhar Sachai Sadh Sobha Paeae ||

In the Court of the True Lord, he obtains lasting glory.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੩
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ॥੪॥

Nam Rathae Gur Sabadh Suhaeae ||4||

Imbued with the Naam, he is embellished with the Word of the Guru's Shabad. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੪
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ ॥

Laha Nam Paeae Gur Dhuar ||

The profit of the Naam is obtained through the Door of the Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੫
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥

Apae Dhaevai Dhaevanehar ||

The Great Giver Himself gives it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੬
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥

Jo Dhaevai This Ko Bal Jaeeai ||

I am a sacrifice to the One who gives it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥

Gur Parasadhee Ap Gavaeeai ||

By Guru's Grace, self-conceit is eradicated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

Naanak Nam Rakhahu Our Dhhar ||

O Nanak, enshrine the Naam within your heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੪੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੫॥

Dhaevaneharae Ko Jaikar ||5||

I celebrate the victory of the Lord, the Great Giver. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੦
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਵੀਰਵਾਰਿ ਵੀਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥

Veeravar Veer Bharam Bhulaeae ||

Thursday: The fifty-two warriors were deluded by doubt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੧
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭਿ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ॥

Praeth Bhooth Sabh Dhoojai Laeae ||

All the goblins and demons are attached to duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੨
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਵੇਕਾ ॥

Ap Oupaeae Kar Vaekhai Vaeka ||

God Himself created them, and sees each one distinct.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੩
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ ॥

Sabhana Karathae Thaeree Ttaeka ||

O Creator Lord, You are the Support of all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੪
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥

Jeea Janth Thaeree Saranaee ||

The beings and creatures are under Your protection.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੫
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥੬॥

So Milai Jis Laihi Milaee ||6||

He alone meets You, whom You Yourself meet. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੬
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸੁਕ੍ਰਵਾਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

Sukravar Prabh Rehia Samaee ||

Friday: God is permeating and pervading everywhere.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

Ap Oupae Sabh Keemath Paee ||

He Himself created all, and appraises the value of all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥

Guramukh Hovai S Karai Beechar ||

One who become Gurmukh, contemplates the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੫੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ॥

Sach Sanjam Karanee Hai Kar ||

He practices truth and self-restraint.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੦
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੭॥

Varath Naem Nithaprath Pooja || Bin Boojhae Sabh Bhao Hai Dhooja ||7||

Without genuine understanding, all fasts, religious rituals and daily worship services lead only to the love of duality. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੧
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਛਨਿਛਰਵਾਰਿ ਸਉਣ ਸਾਸਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥

Shhanishharavar Soun Sasath Beechar ||

Saturday: Contemplating good omens and the Shaastras,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੨
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

Houmai Maera Bharamai Sansar ||

In egotism and self-conceit, the world wanders in delusion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੩
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

Manamukh Andhha Dhoojai Bhae ||

The blind, self-willed manmukh in engrossed in the love of duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੪
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

Jam Dhar Badhha Chotta Khae ||

Bound and gagged at death's door, he is beaten and punished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੫
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

Gur Parasadhee Sadha Sukh Paeae ||

By Guru's Grace, one finds lasting peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੬
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੮॥

Sach Karanee Sach Liv Laeae ||8||

He practices Truth, and lovingly focuses on the Truth. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥

Sathigur Saevehi Sae Vaddabhagee ||

Those who serve the True Guru are very fortunate.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

Houmai Mar Sach Liv Lagee ||

Conquering their ego, they embrace love for the True Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੬੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

Thaerai Rang Rathae Sehaj Subhae ||

They are automatically imbued with Your Love, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੦
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਤੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥

Thoo Sukhadhatha Laihi Milae ||

You are the Giver of peace; You merge them into Yourself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੧
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਏਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥

Eaekas Thae Dhooja Nahee Koe ||

Everything comes from the One and only Lord; there is no other at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੨
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੯॥

Guramukh Boojhai Sojhee Hoe ||9||

The Gurmukh realizes this, and understands. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੩
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤਂØੀ ਤੈ ਸਤ ਵਾਰ ॥

Pandhreh Thhithanaee Thai Sath Var ||

The fifteen lunar days, the seven days of the week,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੪
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਹਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥

Maha Ruthee Avehi Var Var ||

The months, seasons, days and nights, come over and over again;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੫
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਤਿਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

Dhinas Rain Thivai Sansar ||

So the world goes on.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੬
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

Ava Goun Keea Karathar ||

Coming and going were created by the Creator Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੭
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਚੁ ਰਹਿਆ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥

Nihachal Sach Rehia Kal Dhhar ||

The True Lord remains steady and stable, by His almighty power.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੮
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧੦॥੧॥

Naanak Guramukh Boojhai Ko Sabadh Veechar ||10||1||

O Nanak, how rare is that Gurmukh who understands, and contemplates the Naam, the Name of the Lord. ||10||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੭੮੮ ਪੰ. ੭੯
Shabad: Aadhith Vaar Aadh Purukh Hai So-ee
Raag Bilaaval Guru Amar Das


Displaying Page 788 of 1040