. Amrit Keertan Gutka:- Page : 808 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 808 of 1040

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ॥

Salok Ma 3 ||

Shalok, Third Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Oonav Oonav Aaei-aa Vurusai Laae Jhurree
Raag Malar Guru Amar Das


ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥

Oonanav Oonanav Aeia Varasai Lae Jharree ||

Hanging low, low and thick in the sky, the clouds come, and water rains down in torrents.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Oonav Oonav Aaei-aa Vurusai Laae Jhurree
Raag Malar Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਭਾਣੈ ਚਲੈ ਕੰਤ ਕੈ ਸੁ ਮਾਣੇ ਸਦਾ ਰਲੀ ॥੧॥

Naanak Bhanai Chalai Kanth Kai S Manae Sadha Ralee ||1||

O Nanak, she walks in harmony with the Will of her Husband Lord; she enjoys peace and pleasure forever. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Oonav Oonav Aaei-aa Vurusai Laae Jhurree
Raag Malar Guru Amar Das


ਮ: ੩ ॥

Ma 3 ||

Third Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Ki-aa Outh Outh Dhekhuhu Bupurre Eis Meghai Hath Kish Naahi
Raag Malar Guru Amar Das


ਕਿਆ ਉਠਿ ਉਠਿ ਦੇਖਹੁ ਬਪੁੜੇਂ ਇਸੁ ਮੇਘੈ ਹਥਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥

Kia Outh Outh Dhaekhahu Bapurraen Eis Maeghai Hathh Kishh Nahi ||

Why are you standing up, standing up to look? You poor wretch, this cloud has nothing in its hands.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Ki-aa Outh Outh Dhekhuhu Bupurre Eis Meghai Hath Kish Naahi
Raag Malar Guru Amar Das


ਜਿਨਿ ਏਹੁ ਮੇਘੁ ਪਠਾਇਆ ਤਿਸੁ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ॥

Jin Eaehu Maegh Pathaeia This Rakhahu Man Manhi ||

The One who sent this cloud - cherish Him in your mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Ki-aa Outh Outh Dhekhuhu Bupurre Eis Meghai Hath Kish Naahi
Raag Malar Guru Amar Das


ਤਿਸ ਨੋ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਸੀ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥

This No Mann Vasaeisee Ja Ko Nadhar Karaee ||

He alone enshrines the Lord in his mind, upon whom the Lord bestows His Glance of Grace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Ki-aa Outh Outh Dhekhuhu Bupurre Eis Meghai Hath Kish Naahi
Raag Malar Guru Amar Das


ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਸਭ ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇਇ ॥੨॥

Naanak Nadharee Baharee Sabh Karan Palah Karaee ||2||

O Nanak, all those who lack this Grace, cry and weep and wail. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Ki-aa Outh Outh Dhekhuhu Bupurre Eis Meghai Hath Kish Naahi
Raag Malar Guru Amar Das


ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Majh Mehala 5 ||

Maajh, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥

Hukamee Varasan Lagae Maeha ||

By His Command, the rain begins to fall.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥

Sajan Santh Mil Nam Japaeha ||

The Saints and friends have met to chant the Naam.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥

Seethal Santh Sehaj Sukh Paeia Thadt Paee Prabh Apae Jeeo ||1||

Serene tranquility and peaceful ease have come; God Himself has brought a deep and profound peace. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥

Sabh Kishh Bahutho Bahuth Oupaeia ||

God has produced everything in great abundance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥

Kar Kirapa Prabh Sagal Rajaeia ||

Granting His Grace, God has satisfied all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਦਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥

Dhath Karahu Maerae Dhathara Jeea Janth Sabh Dhhrapae Jeeo ||2||

Bless us with Your Gifts, O my Great Giver. All beings and creatures are satisfied. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥

Sacha Sahib Sachee Naee ||

True is the Master, and True is His Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥

Gur Parasadh This Sadha Dhhiaee ||

By Guru's Grace, I meditate forever on Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥

Janam Maran Bhai Kattae Moha Binasae Sog Santhapae Jeeo ||3||

The fear of birth and death has been dispelled; emotional attachment, sorrow and suffering have been erased. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥

Sas Sas Naanak Salahae ||

With each and every breath, Nanak praises the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਫਾਹੇ ॥

Simarath Nam Kattae Sabh Fahae ||

Meditating in remembrance on the Name, all bonds are cut away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥

Pooran As Karee Khin Bheethar Har Har Har Gun Japae Jeeo ||4||27||34||

One's hopes are fulfilled in an instant, chanting the Glorious Praises of the Lord, Har, Har, Har. ||4||27||34||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Hukumee Vurusun Laage Mehaa
Raag Maajh Guru Arjan Dev


ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

Malar Mehala 5 ||

Malaar, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਤਿਲੁ ਬਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥

Baras Maegh Jee Thil Bilam N Lao ||

Rain down, O cloud; do not delay.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਬਰਸੁ ਪਿਆਰੇ ਮਨਹਿ ਸਧਾਰੇ ਹੋਇ ਅਨਦੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Baras Piarae Manehi Sadhharae Hoe Anadh Sadha Man Chao ||1|| Rehao ||

O beloved cloud, O support of the mind, you bring lasting bliss and joy to the mind. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਹਮ ਤੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ ਤੂ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ॥

Ham Thaeree Dhhar Suameea Maerae Thoo Kio Manahu Bisarae ||

I take to Your Support, O my Lord and Master; how could You forget me?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਭ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਭਰਤਾਰੇ ॥੧॥

Eisathree Roop Chaeree Kee Niaee Sobh Nehee Bin Bharatharae ||1||

I am Your beautiful bride, Your servant and slave. I have no nobility without my Husband Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਬਿਨਉ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੈ ਬੇਗਿ ਆਇਓ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥

Bino Suniou Jab Thakur Maerai Baeg Aeiou Kirapa Dhharae ||

When my Lord and Master listened to my prayer, He hurried to shower me with His Mercy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੋ ਬਨਿਓ ਸੁਹਾਗੋ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਭਲੇ ਅਚਾਰੇ ॥੨॥੩॥੭॥

Kahu Naanak Maero Baniou Suhago Path Sobha Bhalae Acharae ||2||3||7||

Says Nanak, I have become just like my Husband Lord; I am blessed with honor, nobility and the lifestyle of goodness. ||2||3||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੮੦੮ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Burus Megh Jee Thil Bilum Na Laao
Raag Malar Guru Arjan Dev


Displaying Page 808 of 1040