. Amrit Keertan Gutka:- Page : 92 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 92 of 1040

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Gourree Bairagan Mehala 4 ||

Gauree Bairaagan, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥

Kanchan Naree Mehi Jeeo Lubhath Hai Mohu Meetha Maeia ||

The soul of the man is lured by gold and women; emotional attachment to Maya is so sweet to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਸਿ ਲਾਇਆ ॥

Ghar Mandhar Ghorrae Khusee Man An Ras Laeia ||

The mind has become attached to the pleasures of houses, palaces, horses and other enjoyments.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥

Har Prabh Chith N Avee Kio Shhootta Maerae Har Raeia ||1||

The Lord God does not even enter his thoughts; how can he be saved, O my Lord King? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ॥

Maerae Ram Eih Neech Karam Har Maerae ||

O my Lord, these are my lowly actions, O my Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸਿ ਅਵਗਣ ਸਭਿ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gunavantha Har Har Dhaeial Kar Kirapa Bakhas Avagan Sabh Maerae ||1|| Rehao ||

O Lord, Har, Har, Treasure of Virtue, Merciful Lord: please bless me with Your Grace and forgive me for all my mistakes. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਕਿਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥

Kishh Roop Nehee Kishh Jath Nahee Kishh Dtang N Maera ||

I have no beauty, no social status, no manners.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਗੁਣ ਬਿਹੂਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥

Kia Muhu Lai Boleh Gun Bihoon Nam Japia N Thaera ||

With what face am I to speak? I have no virtue at all; I have not chanted Your Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗਿ ਗੁਰ ਉਬਰੇ ਪੁੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥

Ham Papee Sang Gur Oubarae Punn Sathigur Kaera ||2||

I am a sinner, saved only by the Company of the Guru. This is the generous blessing of the True Guru. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥

Sabh Jeeo Pindd Mukh Nak Dheea Varathan Ko Panee ||

He gave all beings souls, bodies, mouths, noses and water to drink.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪੈਨਣੁ ਦੀਆ ਰਸ ਅਨਿ ਭੋਗਾਣੀ ॥

Ann Khana Kaparr Painan Dheea Ras An Bhoganee ||

He gave them corn to eat, clothes to wear, and other pleasures to enjoy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਸੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਪਸੂ ਹਉ ਕਰਿ ਜਾਣੀ ॥੩॥

Jin Dheeeae S Chith N Avee Pasoo Ho Kar Janee ||3||

But they do not remember the One who gave them all this. The animals think that they made themselves! ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

Sabh Keetha Thaera Varathadha Thoon Antharajamee ||

You made them all; You are all-pervading. You are the Inner-knower, the Searcher of hearts.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥

Ham Janth Vicharae Kia Kareh Sabh Khael Thum Suamee ||

What can these wretched creatures do? This whole drama is Yours, O Lord and Master.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਟਿ ਵਿਹਾਝਿਆ ਹਰਿ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥

Jan Naanak Hatt Vihajhia Har Gulam Gulamee ||4||6||12||50||

Servant Nanak was purchased in the slave-market. He is the slave of the Lord's slaves. ||4||6||12||50||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Kunchun Naaree Mehi Jeeo Lubhuth Hai Mohu Meethaa Maaei-aa
Raag Gauri Guru Ram Das


ਪਉੜੀ ॥

Pourree ||

Pauree:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤਿ ॥

Loon Haramee Gunehagar Baegana Alap Math ||

The sinner is unfaithful to himself; he is ignorant, with shallow understanding.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹਿ ਨ ਜਾਨਤ ਤਤ ॥

Jeeo Pindd Jin Sukh Dheeeae Thahi N Janath Thath ||

He does not know the essence of all, the One who gave him body, soul and peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਦਹ ਦਿਸਿ ਢੂਢਨ ਜਾਇ ॥

Laha Maeia Karanae Dheh Dhis Dtoodtan Jae ||

For the sake of personal profit and Maya, he goes out, searching in the ten directions.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨਹਿ ਬਸਾਇ ॥

Dhaevanehar Dhathar Prabh Nimakh N Manehi Basae ||

He does not enshrine the Generous Lord God, the Great Giver, in his mind, even for an instant.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਆ ਸੰਪੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

Lalach Jhooth Bikar Moh Eia Sanpai Man Mahi ||

Greed, falsehood, corruption and emotional attachment - these are what he collects within his mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਨਹੂ ਸੰਗਿ ਬਿਹਾਇ ॥

Lanpatt Chor Nindhak Meha Thinehoo Sang Bihae ||

The worst perverts, thieves and slanderers - he passes his time with them.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਖੋਟੇ ਸੰਗਿ ਖਰੇ ॥

Thudhh Bhavai Tha Bakhas Laihi Khottae Sang Kharae ||

But if it pleases You, Lord, then You forgive the counterfeit along with the genuine.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਭਾਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਨ ਨੀਰਿ ਤਰੇ ॥੫੨॥

Naanak Bhavai Parabreham Pahan Neer Tharae ||52||

O Nanak, if it pleases the Supreme Lord God, then even a stone will float on water. ||52||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Loon Huraamee Gunehugaar Begaanaa Alup Math
Raag Gauri Guru Arjan Dev


Displaying Page 92 of 1040