. Amrit Keertan Gutka:- Page : 920 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 920 of 1040

ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Goojaree Mehala 4 ||

Goojaree, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਵਹੁ ਹਉ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਧਿਆਈ ॥

Hohu Dhaeial Maera Man Lavahu Ho Anadhin Ram Nam Nith Dhhiaee ||

Be Merciful and attune my mind, so that I might meditate continually on the Lord's Name, night and day.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੨
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਭਿ ਗੁਣ ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਜਿਤੁ ਜਪਿਐ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥

Sabh Sukh Sabh Gun Sabh Nidhhan Har Jith Japiai Dhukh Bhukh Sabh Lehi Jaee ||1||

The Lord is all peace, all virtue and all wealth; remembering Him, all misery and hunger depart. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੩
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ਹਰਿ ਭਾਈ ॥

Man Maerae Maera Ram Nam Sakha Har Bhaee ||

O my mind, the Lord's Name is my companion and brother.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੪
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਸੁ ਗਾਵਾ ਅੰਤਿ ਬੇਲੀ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Guramath Ram Nam Jas Gava Anth Baelee Dharageh Leae Shhaddaee ||1|| Rehao ||

Under Guru's Instruction, I sing the Praises of the Lord's Name; it shall be my help and support in the end, and it shall deliver me in the Court of the Lord. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੫
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਲਾਈ ॥

Thoon Apae Dhatha Prabh Antharajamee Kar Kirapa Loch Maerai Man Laee ||

You Yourself are the Giver, O God, Inner-knower, Searcher of hearts; by Your Grace, You have infused longing for You in my mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੬
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚ ਲਗੀ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰਭਿ ਲੋਚ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥

Mai Man Than Loch Lagee Har Saethee Prabh Loch Pooree Sathigur Saranaee ||2||

My mind and body long for the Lord; God has fulfilled my longing. I have entered the Sanctuary of the True Guru. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੭
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ॥

Manas Janam Punn Kar Paeia Bin Navai Dhhrig Dhhrig Birathha Jaee ||

Human birth is obtained through good actions; without the Name, it is cursed, totally cursed, and it passes away in vain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੮
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਰਸ ਕਸ ਦੁਖੁ ਖਾਵੈ ਮੁਖੁ ਫੀਕਾ ਥੁਕ ਥੂਕ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ॥੩॥

Nam Bina Ras Kas Dhukh Khavai Mukh Feeka Thhuk Thhook Mukh Paee ||3||

Without the Naam, the Name of the Lord, one obtains only suffering for his delicacies to eat. His mouth is insipid, and his face is spat upon, again and again. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੯
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਜੋ ਜਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਣਾ ਤਿਨ ਦਰਗਹ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥

Jo Jan Har Prabh Har Har Sarana Thin Dharageh Har Har Dhae Vaddiaee ||

Those humble beings, who have entered the Sanctuary of the Lord God, Har, Har, are blessed with glory in the Court of the Lord, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਸਾਬਾਸਿ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲਏ ਗਲਿ ਲਾਈ ॥੪॥੪॥

Dhhann Dhhann Sabas Kehai Prabh Jan Ko Jan Naanak Mael Leae Gal Laee ||4||4||

Blessed, blessed and congratulations, says God to His humble servant. O servant Nanak, He embraces him, and blends him with Himself. ||4||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Hohu Dhaei-aal Meraa Mun Laavuhu Ho Anadhin Raam Naam Nith Dhi-aa-ee
Raag Goojree Guru Ram Das


ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Soohee Mehala 4 ||

Soohee, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛੁ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰਿ ਸਕੀਐ ॥

Keetha Karana Sarab Rajaee Kishh Keechai Jae Kar Sakeeai ||

All that happens, and all that will happen, is by His Will. If we could do something by ourselves, we would.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਜਿਉ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ ॥੧॥

Apana Keetha Kishhoo N Hovai Jio Har Bhavai Thio Rakheeai ||1||

By ourselves, we cannot do anything at all. As it pleases the Lord, He preserves us. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰੈ ਵਸਿ ॥

Maerae Har Jeeo Sabh Ko Thaerai Vas ||

O my Dear Lord, everything is in Your power.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅਸਾ ਜੋਰੁ ਨਾਹੀ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਹਮ ਸਾਕਹ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Asa Jor Nahee Jae Kishh Kar Ham Sakeh Jio Bhavai Thivai Bakhas ||1|| Rehao ||

I have no power to do anything at all. As it pleases You, You forgive us. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦੀਆ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥

Sabh Jeeo Pindd Dheea Thudhh Apae Thudhh Apae Karai Laeia ||

You Yourself bless us with soul, body and everything. You Yourself cause us to act.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮੁ ਕਰਹਿ ਤੇਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਜੇਹਾ ਤੁਧੁ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥

Jaeha Thoon Hukam Karehi Thaehae Ko Karam Kamavai Jaeha Thudhh Dhhur Likh Paeia ||2||

As You issue Your Commands, so do we act, according to our pre-ordained destiny. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪੰਚ ਤਤੁ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਸਾਜੀ ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਰਿਉ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕੀਤਾ ਹੋਵੈ ॥

Panch Thath Kar Thudhh Srisatt Sabh Sajee Koee Shhaeva Kario Jae Kishh Keetha Hovai ||

You created the entire Universe out of the five elements; if anyone can create a sixth, let him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਇਕਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਤੂੰ ਬੁਝਾਵਹਿ ਇਕਿ ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਸਿ ਰੋਵੈ ॥੩॥

Eikana Sathigur Mael Thoon Bujhavehi Eik Manamukh Karehi S Rovai ||3||

You unite some with the True Guru, and cause them to understand, while others, the self-willed manmukhs, do their deeds and cry out in pain. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਉ ਆਖਿ ਨ ਸਾਕਾ ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਮੁਗਧੁ ਨੀਚਾਣੁ ॥

Har Kee Vaddiaee Ho Akh N Saka Ho Moorakh Mugadhh Neechan ||

I cannot describe the glorious greatness of the Lord; I am foolish, thoughtless, idiotic and lowly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾਗਤਿ ਪਇਆ ਅਜਾਣੁ ॥੪॥੪॥੧੫॥੨੪॥

Jan Naanak Ko Har Bakhas Lai Maerae Suamee Saranagath Paeia Ajan ||4||4||15||24||

Please, forgive servant Nanak, O my Lord and Master; I am ignorant, but I have entered Your Sanctuary. ||4||4||15||24||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੨੦ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Keethaa Kurunaa Surub Rujaa-ee Kish Keechai Je Kar Sukee-ai
Raag Suhi Guru Ram Das


Displaying Page 920 of 1040