. Amrit Keertan Gutka:- Page : 932 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 932 of 1040

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

Rag Malar Choupadhae Mehala 1 Ghar 1

Malaar, Chau-Padas, First Mehl, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik Oankar Sath Nam Karatha Purakh Nirabho Niravair Akal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥

Khana Peena Hasana Souna Visar Gaeia Hai Marana ||

Eating, drinking, laughing and sleeping, the mortal forgets about dying.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੩
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥

Khasam Visar Khuaree Keenee Dhhrig Jeevan Nehee Rehana ||1||

Forgetting his Lord and Master, the mortal is ruined, and his life is cursed. He cannot remain forever. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੪
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ॥

Pranee Eaeko Nam Dhhiavahu ||

O mortal, meditate on the One Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੫
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Apanee Path Saethee Ghar Javahu ||1|| Rehao ||

You shall go to your true home with honor. ||1 Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੬
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਝੁ ਕਿਆ ਦੇਵਹਿ ਮਾਂਗਹਿ ਲੇਵਹਿ ਰਹਹਿ ਨਹੀ ॥

Thudhhano Saevehi Thujh Kia Dhaevehi Mangehi Laevehi Rehehi Nehee ||

Those who serve You - what can they give You? They beg for and receive what cannot remain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੭
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਤੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਤੁਹੀ ॥੨॥

Thoo Dhatha Jeea Sabhana Ka Jeea Andhar Jeeo Thuhee ||2||

You are the Great Giver of all souls; You are the Life within all living beings. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੮
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥

Guramukh Dhhiavehi S Anmrith Pavehi Saeee Soochae Hohee ||

The Gurmukhs meditate, and receive the Ambrosial Nectar; thus they become pure.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੯
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥

Ahinis Nam Japahu Rae Pranee Mailae Hashhae Hohee ||3||

Day and night, chant the Naam, the Name of the Lord, O mortal. It makes the filthy immacuate. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਜੇਹੀ ਰੁਤਿ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਤੇਹਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥

Jaehee Ruth Kaeia Sukh Thaeha Thaeho Jaehee Dhaehee ||

As is the season, so is the comfort of the body, and so is the body itself.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਰੁਤਿ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥

Naanak Ruth Suhavee Saee Bin Navai Ruth Kaehee ||4||1||

O Nanak, that season is beautiful; without the Name, what season is it? ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Khaanaa Peenaa Husunaa Sounaa Visar Gaei-aa Hai Murunaa
Raag Malar Guru Nanak Dev


ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ॥

Sireerag Mehala 5 Ghar 1 ||

Sriraag, Fifth Mehl, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਿਆ ਤੂ ਰਤਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਸੀਗਾਰ ॥

Kia Thoo Ratha Dhaekh Kai Puthr Kalathr Seegar ||

Why are you so thrilled by the sight of your son and your beautifully decorated wife?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਰਸ ਭੋਗਹਿ ਖੁਸੀਆ ਕਰਹਿ ਮਾਣਹਿ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ॥

Ras Bhogehi Khuseea Karehi Manehi Rang Apar ||

You enjoy tasty delicacies, you have lots of fun, and you indulge in endless pleasures.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਬਹੁਤੁ ਕਰਹਿ ਫੁਰਮਾਇਸੀ ਵਰਤਹਿ ਹੋਇ ਅਫਾਰ ॥

Bahuth Karehi Furamaeisee Varathehi Hoe Afar ||

You give all sorts of commands, and you act so superior.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਰਤਾ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥੧॥

Karatha Chith N Avee Manamukh Andhh Gavar ||1||

The Creator does not come into the mind of the blind, idiotic, self-willed manmukh. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

Maerae Man Sukhadhatha Har Soe ||

O my mind, the Lord is the Giver of peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Gur Parasadhee Paeeai Karam Parapath Hoe ||1|| Rehao ||

By Guru's Grace, He is found. By His Mercy, He is obtained. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਪੜਿ ਭੋਗਿ ਲਪਟਾਇਆ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਖਾਕੁ ॥

Kaparr Bhog Lapattaeia Sueina Rupa Khak ||

People are entangled in the enjoyment of fine clothes, but gold and silver are only dust.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਬਹੁ ਰੰਗੇ ਕੀਏ ਰਥ ਅਥਾਕ ॥

Haivar Gaivar Bahu Rangae Keeeae Rathh Athhak ||

They acquire beautiful horses and elephants, and ornate carriages of many kinds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਕਿਸ ਹੀ ਚਿਤਿ ਨ ਪਾਵਹੀ ਬਿਸਰਿਆ ਸਭ ਸਾਕ ॥

Kis Hee Chith N Pavehee Bisaria Sabh Sak ||

They think of nothing else, and they forget all their relatives.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ਭੁਲਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਪਾਕ ॥੨॥

Sirajanehar Bhulaeia Vin Navai Napak ||2||

They ignore their Creator; without the Name, they are impure. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਲੈਦਾ ਬਦ ਦੁਆਇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕਰਹਿ ਇਕਤ ॥

Laidha Badh Dhuae Thoon Maeia Karehi Eikath ||

Gathering the wealth of Maya, you earn an evil reputation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਤੂੰ ਪਤੀਆਇਦਾ ਸੋ ਸਣੁ ਤੁਝੈ ਅਨਿਤ ॥

Jis No Thoon Patheeaeidha So San Thujhai Anith ||

Those whom you work to please shall pass away along with you.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਅਹੰਕਾਰੁ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਵਿਆਪਿਆ ਮਨ ਕੀ ਮਤਿ ॥

Ahankar Karehi Ahankareea Viapia Man Kee Math ||

The egotistical are engrossed in egotism, ensnared by the intellect of the mind.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ॥੩॥

Thin Prabh Ap Bhulaeia Na This Jath N Path ||3||

One who is deceived by God Himself, has no position and no honor. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੁਰਖਿ ਮਿਲਾਇਆ ਇਕੋ ਸਜਣੁ ਸੋਇ ॥

Sathigur Purakh Milaeia Eiko Sajan Soe ||

The True Guru, the Primal Being, has led me to meet the One, my only Friend.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਏਕੁ ਹੈ ਕਿਆ ਮਾਣਸ ਹਉਮੈ ਰੋਇ ॥

Har Jan Ka Rakha Eaek Hai Kia Manas Houmai Roe ||

The One is the Saving Grace of His humble servant. Why should the proud cry out in ego?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਜੋ ਹਰਿ ਜਨ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਦਰਿ ਫੇਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥

Jo Har Jan Bhavai So Karae Dhar Faer N Pavai Koe ||

As the servant of the Lord wills, so does the Lord act. At the Lord's Door, none of his requests are denied.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਰੰਗਿ ਹਰਿ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥੪॥੧॥੭੧॥

Naanak Ratha Rang Har Sabh Jag Mehi Chanan Hoe ||4||1||71||

Nanak is attuned to the Love of the Lord, whose Light pervades the entire Universe. ||4||1||71||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੩੨ ਪੰ. ੩੧
Shabad: Ki-aa Thoo Ruthaa Dhekh Kai Puthr Kuluthr Seegaar
Sri Raag Guru Arjan Dev


Displaying Page 932 of 1040