. Amrit Keertan Gutka:- Page : 98 -: ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ : SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Amrit Keertan

Displaying Page 98 of 1040

ਤਰੁ ਤਾਰੀ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਸੁਚੀਤੁ ॥੧॥

Thar Thaaree Man Naam Sucheeth ||1||

So swim across the river of life, O my mind, with the Sacred Naam, the Name of the Lord. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਸਾਚੇ ਮੈ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ॥

Vaahu Vaahu Saachae Mai Thaeree Ttaek ||

Waaho! Waaho! - Great! Great is my True Lord! I seek Your All-powerful Support.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਨਿਰਮਲੁ ਏਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ho Paapee Thoon Niramal Eaek ||1|| Rehaao ||

I am a sinner - You alone are pure. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੩
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਬੋਲੈ ਭੜਵਾਉ ॥

Agan Paanee Bolai Bharravaao ||

Fire and water join together, and the breath roars in its fury!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੪
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਜਿਹਵਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਏਕੁ ਸੁਆਉ ॥

Jihavaa Eindhree Eaek Suaao ||

The tongue and the sex organs each seek to taste.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੫
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਦਿਸਟਿ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾਹੀ ਭਉ ਭਾਉ ॥

Dhisatt Vikaaree Naahee Bho Bhaao ||

The eyes which look upon corruption do not know the Love and the Fear of God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੬
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਪਾਏ ਨਾਉ ॥੨॥

Aap Maarae Thaa Paaeae Naao ||2||

Conquering self-conceit, one obtains the Name. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੭
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥

Sabadh Marai Fir Maran N Hoe ||

One who dies in the Word of the Shabad, shall never again have to die.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੮
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕਿਉ ਪੂਰਾ ਹੋਇ ॥

Bin Mooeae Kio Pooraa Hoe ||

Without such a death, how can one attain perfection?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੯
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਪਰਪੰਚਿ ਵਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਦੋਇ ॥

Parapanch Viaap Rehiaa Man Dhoe ||

The mind is engrossed in deception, treachery and duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੦
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਥਿਰੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥੩॥

Thhir Naaraaein Karae S Hoe ||3||

Whatever the Immortal Lord does, comes to pass. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੧
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਬੋਹਿਥਿ ਚੜਉ ਜਾ ਆਵੈ ਵਾਰੁ ॥

Bohithh Charro Jaa Aavai Vaar ||

So get aboard that boat when your turn comes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੨
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਥ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥

Thaakae Bohithh Dharageh Maar ||

Those who fail to embark upon that boat shall be beaten in the Court of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੩
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਧੰਨੁ ਗੁਰਦੁਆਰੁ ॥

Sach Saalaahee Dhhann Guradhuaar ||

Blessed is that Gurdwara, the Guru's Gate, where the Praises of the True Lord are sung.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੪
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਘਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੪॥੭॥

Naanak Dhar Ghar Eaekankaar ||4||7||

O Nanak, the One Creator Lord is pervading hearth and home. ||4||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੫
Shabad: Kaam Krodhh Maaeiaa Mehi Cheeth ||
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥

Gourree Chaethee Mehala 1 ||

Gauree Chaytee, First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੬
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥

Kath Kee Maee Bap Kath Kaera Kidhoo Thhavahu Ham Aeae ||

Who is our mother, and who is our father? Where did we come from?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੭
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥

Agan Binb Jal Bheethar Nipajae Kahae Kanm Oupaeae ||1||

We are formed from the fire of the womb within, and the bubble of water of the sperm. For what purpose are we created? ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੮
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥

Maerae Sahiba Koun Janai Gun Thaerae ||

O my Master, who can know Your Glorious Virtues?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੧੯
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Kehae N Janee Aougan Maerae ||1|| Rehao ||

My own demerits cannot be counted. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੦
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥

Kaethae Rukh Birakh Ham Cheenae Kaethae Pasoo Oupaeae ||

I took the form of so many plants and trees, and so many animals.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੧
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥

Kaethae Nag Kulee Mehi Aeae Kaethae Pankh Ouddaeae ||2||

Many times I entered the families of snakes and flying birds. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੨
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥

Hatt Pattan Bij Mandhar Bhannai Kar Choree Ghar Avai ||

I broke into the shops of the city and well-guarded palaces; stealing from them, I snuck home again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੩
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥

Agahu Dhaekhai Pishhahu Dhaekhai Thujh Thae Keha Shhapavai ||3||

I looked in front of me, and I looked behind me, but where could I hide from You? ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੪
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥

Thatt Theerathh Ham Nav Khandd Dhaekhae Hatt Pattan Bajara ||

I saw the banks of sacred rivers, the nine continents, the shops and bazaars of the cities.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੫
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥

Lai Kai Thakarree Tholan Laga Ghatt Hee Mehi Vanajara ||4||

Taking the scale, the merchant begins to weigh his actions within his own heart. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੬
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥

Jaetha Samundh Sagar Neer Bharia Thaethae Aougan Hamarae ||

As the seas and the oceans are overflowing with water, so vast are my own sins.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੭
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥

Dhaeia Karahu Kishh Mihar Oupavahu Ddubadhae Pathhar Tharae ||5||

Please, shower me with Your Mercy, and take pity upon me. I am a sinking stone - please carry me across! ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੮
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥

Jeearra Agan Barabar Thapai Bheethar Vagai Kathee ||

My soul is burning like fire, and the knife is cutting deep.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੨੯
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥

Pranavath Naanak Hukam Pashhanai Sukh Hovai Dhin Rathee ||6||5||17||

Prays Nanak, recognizing the Lord's Command, I am at peace, day and night. ||6||5||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੯੮ ਪੰ. ੩੦
Shabad: Kuth Kee Maa-ee Baap Kuth Keraa Kidhoo Thaavuhu Hum Aaee
Raag Gauri Guru Nanak Dev


Displaying Page 98 of 1040