Ab Mai Kehaa Kuro Ree Maa-ee
ਅਬ ਮੈ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰੀ ਮਾਈ ॥

This shabad is by Guru Tegh Bahadur in Raag Maaroo on Page 103
in Section 'Eh Neech Karam Har Meray' of Amrit Keertan Gutka.