Anehudho Anehudh Vaajai Run Jhunukaare Raam
ਅਨਹਦੋ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੇ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Raag Asa on Page 947
in Section 'Kaaraj Sagal Savaaray' of Amrit Keertan Gutka.