Anudh Sookh Bisraam Nith Har Kaa Keeruthun Gaae
ਅਨਦ ਸੂਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਨਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਇ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Raamkali on Page 688
in Section 'Keertan Nirmolak Heera' of Amrit Keertan Gutka.