Bhugath Khujaanaa Gurumukh Jaathaa Sathigur Boojh Bujhaa-ee 1
ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

This shabad is by Guru Amar Das in Raag Raamkali on Page 681
in Section 'Amrit Buchan Sathgur Kee Bani' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ

Ramakalee Mehala 3 ||

Raamkalee, Third Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝਿ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥

Bhagath Khajana Guramukh Jatha Sathigur Boojh Bujhaee ||1||

The treasure of devotional worship is revealed to the Gurmukh; the True Guru has inspired me to understand this understanding. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ

Santhahu Guramukh Dhaee Vaddiaee ||1|| Rehao ||

O Saints, the Gurmukh is blessed with glorious greatness. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੩
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਚਿ ਰਹਹੁ ਸਦਾ ਸਹਜੁ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਈ ॥੨॥

Sach Rehahu Sadha Sehaj Sukh Oupajai Kam Krodhh Vichahu Jaee ||2||

Dwelling always in Truth, celestial peace wells up; sexual desire and anger are eliminated from within. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੪
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮਮਤਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੩॥

Ap Shhodd Nam Liv Lagee Mamatha Sabadh Jalaee ||3||

Eradicating self-conceit, remain lovingly focused on the Naam, the Name of the Lord; through the Word of the Shabad, burn away possessiveness. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥

Jis Thae Oupajai This Thae Binasai Anthae Nam Sakhaee ||4||

By Him we are created, and by Him we are destroyed; in the end, the Naam will be our only help and support. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਦੂਰਿ ਨਹ ਦੇਖਹੁ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥੫॥

Sadha Hajoor Dhoor Neh Dhaekhahu Rachana Jin Rachaee ||5||

He is ever-present; don't think that He is far away. He created the creation. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੭
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੇ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੬॥

Sacha Sabadh Ravai Ghatt Anthar Sachae Sio Liv Laee ||6||

Deep within your heart, chant the True Word of the Shabad; remain lovingly absorbed in the True Lord. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੮
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥੭॥

Sathasangath Mehi Nam Niramolak Vaddai Bhag Paeia Jaee ||7||

The Priceless Naam is in the Society of the Saints; by great good fortune, it is obtained. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੯
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਭਰਮਿ ਭੂਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਮਨੁ ਰਾਖਹੁ ਇਕ ਠਾਈ ॥੮॥

Bharam N Bhoolahu Sathigur Saevahu Man Rakhahu Eik Thaee ||8||

Do not be deluded by doubt; serve the True Guru, and keep your mind steady in one place. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੦
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੂਲੀ ਫਿਰਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਈ ॥੯॥

Bin Navai Sabh Bhoolee Firadhee Birathha Janam Gavaee ||9||

Without the Name, everyone wanders around in confusion; they waste away their lives in vain. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਗਵਾਈ ਹੰਢੈ ਪਾਖੰਡਿ ਜੋਗੁ ਪਾਈ ॥੧੦॥

Jogee Jugath Gavaee Handtai Pakhandd Jog N Paee ||10||

Yogi, you have lost the Way; you wander around confused. Through hypocrisy, Yoga is not attained. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣਿ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜੋਗੁ ਪਾਈ ॥੧੧॥

Siv Nagaree Mehi Asan Baisai Gur Sabadhee Jog Paee ||11||

Sitting in Yogic postures in the City of God, through the Word of the Guru's Shabad, you shall find Yoga. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੩
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥੧੨॥

Dhhathur Bajee Sabadh Nivarae Nam Vasai Man Aee ||12||

Restrain your restless wanderings through the Shabad, and the Naam will come to dwell in your mind. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੪
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਰਵਰੁ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧੩॥

Eaehu Sareer Saravar Hai Santhahu Eisanan Karae Liv Laee ||13||

This body is a pool, O Saints; bathe in it, and enshrine love for the Lord. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਨਾਮਿ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲੁ ਗਵਾਈ ॥੧੪॥

Nam Eisanan Karehi Sae Jan Niramal Sabadhae Mail Gavaee ||14||

Those who cleanse themselves through the Naam, are the most immaculate people; through the Shabad, they wash off their filth. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮੁ ਚੇਤਹਿ ਨਾਹੀ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਿਨਸਿ ਜਾਈ ॥੧੫॥

Thrai Gun Achaeth Nam Chaethehi Nahee Bin Navai Binas Jaee ||15||

Trapped by the three qualities, the unconscious person does not think of the Naam; without the Name, he wastes away. ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੭
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤਿ ਤ੍ਰਿਗੁਣਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥੧੬॥

Brehama Bisan Mehaes Thrai Moorath Thrigun Bharam Bhulaee ||16||

The three forms of Brahma, Vishnu and Shiva are trapped in the three qualities, lost in confusion. ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੮
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧੭॥

Gur Parasadhee Thrikuttee Shhoottai Chouthhai Padh Liv Laee ||17||

By Guru's Grace, this triad is eradicated, and one is lovingly absorbed in the fourth state. ||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੧੯
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਪਾਈ ॥੧੮॥

Panddith Parrehi Parr Vadh Vakhanehi Thinna Boojh N Paee ||18||

The Pandits, the religious scholars, read, study and discuss the arguments; they do not understand. ||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੦
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਬਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ਉਪਦੇਸੁ ਕਹਹਿ ਕਿਸੁ ਭਾਈ ॥੧੯॥

Bikhia Mathae Bharam Bhulaeae Oupadhaes Kehehi Kis Bhaee ||19||

Engrossed in corruption, they wander in confusion; who can they possibly instruct, O Siblings of Destiny? ||19||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੧
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ॥੨੦॥

Bhagath Jana Kee Ootham Banee Jug Jug Rehee Samaee ||20||

The Bani, the Word of the humble devotee is the most sublime and exalted; it prevails throughout the ages. ||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੨
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋ ਗਤਿ ਪਾਏ ਸਬਦੇ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ॥੨੧॥

Banee Lagai So Gath Paeae Sabadhae Sach Samaee ||21||

One who is committed to this Bani is emancipated, and through the Shabad, merges in Truth. ||21||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੩
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮੁ ਨਵੰ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨੨॥

Kaeia Nagaree Sabadhae Khojae Nam Navan Nidhh Paee ||22||

One who searches the village of the body, through the Shabad, obtains the nine treasures of the Naam. ||22||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੪
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਈ ॥੨੩॥

Manasa Mar Man Sehaj Samana Bin Rasana Ousathath Karaee ||23||

Conquering desire, the mind is absorbed in intuitive ease, and then one chants the Lord's Praises without speaking. ||23||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੫
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਲੋਇਣ ਦੇਖਿ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਚਿਤੁ ਅਦਿਸਟਿ ਲਗਾਈ ॥੨੪॥

Loein Dhaekh Rehae Bisamadhee Chith Adhisatt Lagaee ||24||

Let your eyes gaze upon the Wondrous Lord; let your consciousness be attached to the Unseen Lord. ||24||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੬
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਅਦਿਸਟੁ ਸਦਾ ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੨੫॥

Adhisatt Sadha Rehai Niralam Jothee Joth Milaee ||25||

The Unseen Lord is forever absolute and immaculate; one's light merges into the Light. ||25||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੭
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਹਉ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨਿ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੨੬॥

Ho Gur Salahee Sadha Apana Jin Sachee Boojh Bujhaee ||26||

I praise my Guru forever, who has inspired me to understand this true understanding. ||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੮
Raag Raamkali Guru Amar Das


ਨਾਨਕੁ ਏਕ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੨੭॥੨॥੧੧॥

Naanak Eaek Kehai Baenanthee Navahu Gath Path Paee ||27||2||11||

Nanak offers this one prayer: through the Name, may I find salvation and honor. ||27||2||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੮੧ ਪੰ. ੨੯
Raag Raamkali Guru Amar Das