Fureedhaa Sukur Khund Nivaath Gurr Maakhio Maajhaa Dhudh
ਫਰੀਦਾ ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜੁ ਮਾਖਿਓੁ ਮਾਂਝਾ ਦੁਧੁ ॥

This shabad is by Baba Sheikh Farid in Salok on Page 405
in Section 'Har Ras Peevo Bhaa-ee' of Amrit Keertan Gutka.