Gur Sevaa The Bhugath Kumaa-ee
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤਿ ਕਮਾਈ ॥

This shabad is by Bhagat Kabir in Raag Bhaira-o on Page 351
in Section 'Re Man Vatar Bejan Nao' of Amrit Keertan Gutka.