Haath Kulunm Agunm Musuthak Lekhaavuthee
ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Phunhay on Page 538
in Section 'Dharshan Piasee Dhinas Raath' of Amrit Keertan Gutka.

ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ

Funehae Mehala 5

Phunhay, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ

Hathh Kalanm Aganm Masathak Laekhavathee ||

With Pen in Hand, the Unfathomable Lord writes the mortal's destiny upon his forehead.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ ਅਨੂਪ ਰੂਪਾਵਤੀ

Ourajh Rehiou Sabh Sang Anoop Roopavathee ||

The Incomparably Beautiful Lord is involved with all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਉਸਤਤਿ ਕਹਨੁ ਜਾਇ ਮੁਖਹੁ ਤੁਹਾਰੀਆ

Ousathath Kehan N Jae Mukhahu Thuhareea ||

I cannot utter Your Praises with my mouth.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮੋਹੀ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੧॥

Mohee Dhaekh Dharas Naanak Balihareea ||1||

Nanak is fascinated, gazing upon the Blessed Vision of Your Darshan. I am a sacrifice to You. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਹਿ ਬੈਸਿ ਕਿ ਕੀਰਤਿ ਮੈ ਕਹਾਂ

Santh Sabha Mehi Bais K Keerath Mai Kehan ||

Seated in the Society of the Saints, I chant the Lord's Praises.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਅਰਪੀ ਸਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਏਹੁ ਜੀਉ ਸਭੁ ਦਿਵਾ

Arapee Sabh Seegar Eaehu Jeeo Sabh Dhiva ||

I dedicate all my adornments to Him, and give all this soul to Him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜ ਸੁ ਕੰਤਿ ਵਿਛਾਈਐ

As Piasee Saej S Kanth Vishhaeeai ||

With hopeful yearning for Him, I have made the bed for my Husband.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਸਾਜਨੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥

Harihan Masathak Hovai Bhag Th Sajan Paeeai ||2||

O Lord! If such good destiny is inscribed upon my forehead, then I shall find my Friend. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਖੀ ਕਾਜਲ ਹਾਰ ਤੰਬੋਲ ਸਭੈ ਕਿਛੁ ਸਾਜਿਆ

Sakhee Kajal Har Thanbol Sabhai Kishh Sajia ||

O my companion, I have prepared everything: make-up, garlands and betel-leaves.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸੋਲਹ ਕੀਏ ਸੀਗਾਰ ਕਿ ਅੰਜਨੁ ਪਾਜਿਆ

Soleh Keeeae Seegar K Anjan Pajia ||

I have embellished myself with the sixteen decorations, and applied the mascara to my eyes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜੇ ਘਰਿ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਐ

Jae Ghar Avai Kanth Th Sabh Kishh Paeeai ||

If my Husband Lord comes to my home, then I obtain everything.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਕੰਤੈ ਬਾਝੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਭੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈਐ ॥੩॥

Harihan Kanthai Bajh Seegar Sabh Birathha Jaeeai ||3||

O Lord! Without my Husband, all these adornments are useless. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਕੰਤੁ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣੇ

Jis Ghar Vasia Kanth Sa Vaddabhaganae ||

Very fortunate is she, within whose home the Husband Lord abides.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਤਿਸੁ ਬਣਿਆ ਹਭੁ ਸੀਗਾਰੁ ਸਾਈ ਸੋਹਾਗਣੇ

This Bania Habh Seegar Saee Sohaganae ||

She is totally adorned and decorated; she is a happy soul-bride.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਉ ਸੁਤੀ ਹੋਇ ਅਚਿੰਤ ਮਨਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਆ

Ho Suthee Hoe Achinth Man As Puraeea ||

I sleep in peace, without anxiety; the hopes of my mind have been fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਜਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਕੰਤੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਆ ॥੪॥

Harihan Ja Ghar Aeia Kanth Th Sabh Kishh Paeea ||4||

O Lord! When my Husband came into the home of my heart, I obtained everything. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੨੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਆਸਾ ਇਤੀ ਆਸ ਕਿ ਆਸ ਪੁਰਾਈਐ

Asa Eithee As K As Puraeeai ||

My hope is so intense, that this hope alone should fulfill my hopes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ

Sathigur Bheae Dhaeial Th Poora Paeeai ||

When the True Guru becomes merciful, then I attain the Perfect Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮੈ ਤਨਿ ਅਵਗਣ ਬਹੁਤੁ ਕਿ ਅਵਗਣ ਛਾਇਆ

Mai Than Avagan Bahuth K Avagan Shhaeia ||

My body is filled with so many demerits; I am covered with faults and demerits.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲ ਮਨੁ ਠਹਰਾਇਆ ॥੫॥

Harihan Sathigur Bheae Dhaeial Th Man Theharaeia ||5||

O Lord! When the True Guru becomes Merciful, then the mind is held in place. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤੁ ਬੇਅੰਤੁ ਧਿਆਇਆ

Kahu Naanak Baeanth Baeanth Dhhiaeia ||

Says Nanak, I have meditated on the Lord, Infinite and Endless.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਦੁਤਰੁ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਾਇਆ

Dhuthar Eihu Sansar Sathiguroo Tharaeia ||

This world-ocean is so difficult to cross; the True Guru has carried me across.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮਿਟਿਆ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ

Mittia Ava Goun Jan Poora Paeia ||

My comings and goings in reincarnation ended, when I met the Perfect Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥੬॥

Harihan Anmrith Har Ka Nam Sathigur Thae Paeia ||6||

O Lord! I have obtained the Ambrosial Nectar of the Name of the Lord from the True Guru. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮੇਰੈ ਹਾਥਿ ਪਦਮੁ ਆਗਨਿ ਸੁਖ ਬਾਸਨਾ

Maerai Hathh Padham Agan Sukh Basana ||

The lotus is in my hand; in the courtyard of my heart I abide in peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਖੀ ਮੋਰੈ ਕੰਠਿ ਰਤੰਨੁ ਪੇਖਿ ਦੁਖੁ ਨਾਸਨਾ

Sakhee Morai Kanth Rathann Paekh Dhukh Nasana ||

O my companion, the Jewel is around my neck; beholding it, sorrow is taken away.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੩੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਬਾਸਉ ਸੰਗਿ ਗੁਪਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸਿ ਹਰਿ

Baso Sang Gupal Sagal Sukh Ras Har ||

I abide with the Lord of the World, the Treasury of Total Peace. O Lord!

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਬਸਹਿ ਜਿਸੁ ਸਦਾ ਕਰਿ ॥੭॥

Harihan Ridhh Sidhh Nav Nidhh Basehi Jis Sadha Kar ||7||

All wealth, spiritual perfection and the nine treasures are in His Hand. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰਾਵਣਿ ਜਾਹਿ ਸੇਈ ਤਾ ਲਾਜੀਅਹਿ

Par Thria Ravan Jahi Saeee Tha Lajeeahi ||

Those men who go out to enjoy other men's women shall suffer in shame.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬੁ ਛਿਦ੍ਰ ਕਤ ਢਾਕੀਅਹਿ

Nithaprath Hirehi Par Dharab Shhidhr Kath Dtakeeahi ||

Those who steal the wealth of others - how can their guilt be concealed?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਗੁਣ ਰਮਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਗਲ ਕੁਲ ਤਾਰਈ

Har Gun Ramath Pavithr Sagal Kul Tharee ||

Those who chant the Sacred Praises of the Lord save and redeem all their generations.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਸੁਨਤੇ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਈ ॥੮॥

Harihan Sunathae Bheae Puneeth Parabreham Beecharee ||8||

O Lord! Those who listen and contemplate the Supreme Lord God become pure and holy. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਊਪਰਿ ਬਨੈ ਅਕਾਸੁ ਤਲੈ ਧਰ ਸੋਹਤੀ

Oopar Banai Akas Thalai Dhhar Sohathee ||

The sky above looks lovely, and the earth below is beautiful.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਦਹ ਦਿਸ ਚਮਕੈ ਬੀਜੁਲਿ ਮੁਖ ਕਉ ਜੋਹਤੀ

Dheh Dhis Chamakai Beejul Mukh Ko Johathee ||

Lightning flashes in the ten directions; I behold the Face of my Beloved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਖੋਜਤ ਫਿਰਉ ਬਿਦੇਸਿ ਪੀਉ ਕਤ ਪਾਈਐ

Khojath Firo Bidhaes Peeo Kath Paeeai ||

If I go searching in foreign lands, how can I find my Beloved?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਜੇ ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਭਾਗੁ ਦਰਸਿ ਸਮਾਈਐ ॥੯॥

Harihan Jae Masathak Hovai Bhag Th Dharas Samaeeai ||9||

O Lord! If such destiny is inscribed upon my forehead, I am absorbed in the Blessed Vision of His Darshan. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੪੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਡਿਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀ ਤੁਧੁ ਜੇਹਿਆ

Ddithae Sabhae Thhav Nehee Thudhh Jaehia ||

I have seen all places, but none can compare to You.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਬਧੋਹੁ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੂ ਸੋਹਿਆ

Badhhohu Purakh Bidhhathai Than Thoo Sohia ||

The Primal Lord, the Architect of Destiny, has established You; thus You are adorned and embellished.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਵਸਦੀ ਸਘਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ

Vasadhee Saghan Apar Anoop Ramadhas Pur ||

Ramdaspur is prosperous and thickly populated, and incomparably beautiful.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਹਿ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ॥੧੦॥

Harihan Naanak Kasamal Jahi Naeiai Ramadhas Sar ||10||

O Lord! Bathing in the Sacred Pool of Raam Daas, the sins are washed away, O Nanak. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਿਤ ਸੁਚਿਤ ਸੁ ਸਾਜਨੁ ਚਾਹੀਐ

Chathrik Chith Suchith S Sajan Chaheeai ||

The rainbird is very smart; in its consciousness, it longs for the friendly rain.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜਿਸੁ ਸੰਗਿ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਸੈ ਕਉ ਆਹੀਐ

Jis Sang Lagae Pran Thisai Ko Aheeai ||

It longs for that, to which its breath of life is attached.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਬਨੁ ਬਨੁ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਣੇ

Ban Ban Firath Oudhas Boondh Jal Karanae ||

It wanders depressed, from forest to forest, for the sake of a drop of water.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ॥੧੧॥

Harihan Thio Har Jan Mangai Nam Naanak Baliharanae ||11||

O Lord! In just the same way, the humble servant of the Lord begs for the Naam, the Name of the Lord. Nanak is a sacrifice to him. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮਿਤ ਕਾ ਚਿਤੁ ਅਨੂਪੁ ਮਰੰਮੁ ਜਾਨੀਐ

Mith Ka Chith Anoop Maranm N Janeeai ||

The Consciousness of my Friend is incomparably beautiful. Its mystery cannot be known.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਗਾਹਕ ਗੁਨੀ ਅਪਾਰ ਸੁ ਤਤੁ ਪਛਾਨੀਐ

Gahak Gunee Apar S Thath Pashhaneeai ||

One who purchases the priceless virtues realizes the essence of reality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੫੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਚਿਤਹਿ ਚਿਤੁ ਸਮਾਇ ਹੋਵੈ ਰੰਗੁ ਘਨਾ

Chithehi Chith Samae Th Hovai Rang Ghana ||

When the consciousness is absorbed in the supreme consciousness, great joy and bliss are found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰਹਿ ਮਾਰਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥੧੨॥

Harihan Chanchal Chorehi Mar Th Pavehi Sach Dhhana ||12||

O Lord! When the fickle thieves are overcome, the true wealth is obtained. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸੁਪਨੈ ਊਭੀ ਭਈ ਗਹਿਓ ਕੀ ਅੰਚਲਾ

Supanai Oobhee Bhee Gehiou Kee N Anchala ||

In a dream, I was lifted up; why didn't I grasp the hem of His Robe?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖਿ ਮਨੁ ਬੰਚਲਾ

Sundhar Purakh Birajith Paekh Man Banchala ||

Gazing upon the Beautiful Lord relaxing there, my mind was charmed and fascinated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਖੋਜਉ ਤਾ ਕੇ ਚਰਣ ਕਹਹੁ ਕਤ ਪਾਈਐ

Khojo Tha Kae Charan Kehahu Kath Paeeai ||

I am searching for His Feet - tell me, where can I find Him?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤੰਨੁ ਬਤਾਇ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈਐ ॥੧੩॥

Harihan Soee Jathann Bathae Sakhee Prio Paeeai ||13||

O Lord! Tell me how I can find my Beloved, O my companion. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਨੈਣ ਦੇਖਹਿ ਸਾਧ ਸਿ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ

Nain N Dhaekhehi Sadhh S Nain Bihalia ||

The eyes which do not see the Holy - those eyes are miserable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਕਰਨ ਸੁਨਹੀ ਨਾਦੁ ਕਰਨ ਮੁੰਦਿ ਘਾਲਿਆ

Karan N Sunehee Nadh Karan Mundh Ghalia ||

The ears which do not hear the Sound-current of the Naad - those ears might just as well be plugged.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਕਰਿ ਕਟੀਐ

Rasana Japai N Nam Thil Thil Kar Katteeai ||

The tongue which does not chant the Naam ought to be cut out, bit by bit.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੈ ਗੋਬਿਦ ਰਾਇ ਦਿਨੋ ਦਿਨੁ ਘਟੀਐ ॥੧੪॥

Harihan Jab Bisarai Gobidh Rae Dhino Dhin Ghatteeai ||14||

O Lord! When the mortal forgets the Lord of the Universe, the Sovereign Lord King, he grows weaker day by day. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੬੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਪੰਕਜ ਫਾਥੇ ਪੰਕ ਮਹਾ ਮਦ ਗੁੰਫਿਆ

Pankaj Fathhae Pank Meha Madh Gunfia ||

The wings of the bumble bee are caught in the intoxicating fragrant petals of the lotus.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਰਝਾਇ ਬਿਸਰਤੇ ਸੁੰਫਿਆ

Ang Sang Ourajhae Bisarathae Sunfia ||

With its limbs entangled in the petals, it loses its senses.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹੈ ਕੋਊ ਐਸਾ ਮੀਤੁ ਜਿ ਤੋਰੈ ਬਿਖਮ ਗਾਂਠਿ

Hai Kooo Aisa Meeth J Thorai Bikham Ganth ||

Is there any such friend, who can untie this difficult knot?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨਾਥੁ ਜਿ ਟੂਟੇ ਲੇਇ ਸਾਂਠਿ ॥੧੫॥

Naanak Eik Sreedhhar Nathh J Ttoottae Laee Santh ||15||

O Nanak, the One Supreme Lord and Master of the earth reunites the separated ones. ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਧਾਵਉ ਦਸਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਣੇ

Dhhavo Dhasa Anaek Praem Prabh Karanae ||

I run around in all directions, searching for the love of God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਪੰਚ ਸਤਾਵਹਿ ਦੂਤ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਮਾਰਣੇ

Panch Sathavehi Dhooth Kavan Bidhh Maranae ||

The five evil enemies are tormenting me; how can I destroy them?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਤੀਖਣ ਬਾਣ ਚਲਾਇ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਧ੍ਹਾਈਐ

Theekhan Ban Chalae Nam Prabh Dhhyaeeai ||

Shoot them with the sharp arrows of meditation on the Name of God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਘਾਤ ਪੂਰਨ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ॥੧੬॥

Harihan Mehan Bikhadhee Ghath Pooran Gur Paeeai ||16||

O Lord! The way to slaughter these terrible sadistic enemies is obtained from the Perfect Guru. ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤਿ ਮੂਲਿ ਨਿਖੁਟਈ

Sathigur Keenee Dhath Mool N Nikhuttee ||

The True Guru has blessed me with the bounty which shall never be exhausted.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਖਾਵਹੁ ਭੁੰਚਹੁ ਸਭਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੁਟਈ

Khavahu Bhunchahu Sabh Guramukh Shhuttee ||

Eating and consuming it, all the Gurmukhs are emancipated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੭੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਦਿਤਾ ਤੁਸਿ ਹਰਿ

Anmrith Nam Nidhhan Dhitha Thus Har ||

The Lord, in His Mercy, has blessed me with the treasure of the Ambrosial Naam.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਅਰਾਧਿ ਕਦੇ ਜਾਂਹਿ ਮਰਿ ॥੧੭॥

Naanak Sadha Aradhh Kadhae N Janhi Mar ||17||

O Nanak, worship and adore the Lord, who never dies. ||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜਿਥੈ ਜਾਏ ਭਗਤੁ ਸੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ

Jithhai Jaeae Bhagath S Thhan Suhavana ||

Wherever the Lord's devotee goes is a blessed, beautiful place.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਗਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਾ

Sagalae Hoeae Sukh Har Nam Dhhiavana ||

All comforts are obtained, meditating on the Lord's Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜੀਅ ਕਰਨਿ ਜੈਕਾਰੁ ਨਿੰਦਕ ਮੁਏ ਪਚਿ

Jeea Karan Jaikar Nindhak Mueae Pach ||

People praise and congratulate the devotee of the Lord, while the slanderers rot and die.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਸਾਜਨ ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ॥੧੮॥

Sajan Man Anandh Naanak Nam Jap ||18||

Says Nanak, O friend, chant the Naam, and your mind shall be filled with bliss. ||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕਤਹ ਨਹੀ ਸੇਵੀਐ

Pavan Pathith Puneeth Katheh Nehee Saeveeai ||

The mortal never serves the Immaculate Lord, the Purifier of sinners.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਝੂਠੈ ਰੰਗਿ ਖੁਆਰੁ ਕਹਾਂ ਲਗੁ ਖੇਵੀਐ

Jhoothai Rang Khuar Kehan Lag Khaeveeai ||

The mortal wastes away in false pleasures. How long can this go on?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਪੇਖਿ ਕਾਹੇ ਸੁਖੁ ਮਾਨਿਆ

Harichandhouree Paekh Kahae Sukh Mania ||

Why do you take such pleasure, looking at this mirage?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜਿ ਦਰਗਹਿ ਜਾਨਿਆ ॥੧੯॥

Harihan Ho Baliharee Thinn J Dharagehi Jania ||19||

O Lord! I am a sacrifice to those who are known and approved in the Court of the Lord. ||19||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੮੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਕੀਨੇ ਕਰਮ ਅਨੇਕ ਗਵਾਰ ਬਿਕਾਰ ਘਨ

Keenae Karam Anaek Gavar Bikar Ghan ||

The fool commits countless foolish actions and so many sinful mistakes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਦ੍ਰੁਗੰਧਤ ਵਾਸੁ ਸਠ ਕਾ ਛਾਰੁ ਤਨ

Meha Dhragandhhath Vas Sath Ka Shhar Than ||

The fool's body smells rotten, and turns to dust.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਫਿਰਤਉ ਗਰਬ ਗੁਬਾਰਿ ਮਰਣੁ ਨਹ ਜਾਨਈ

Firatho Garab Gubar Maran Neh Janee ||

He wanders lost in the darkness of pride, and never thinks of dying.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਪੇਖਿ ਕਾਹੇ ਸਚੁ ਮਾਨਈ ॥੨੦॥

Harihan Harichandhouree Paekh Kahae Sach Manee ||20||

O Lord! The mortal gazes upon the mirage; why does he think it is true? ||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜਿਸ ਕੀ ਪੂਜੈ ਅਉਧ ਤਿਸੈ ਕਉਣੁ ਰਾਖਈ

Jis Kee Poojai Aoudhh Thisai Koun Rakhee ||

When someone's days are over, who can save him?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਬੈਦਕ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਕਹਾਂ ਲਉ ਭਾਖਈ

Baidhak Anik Oupav Kehan Lo Bhakhee ||

How long can the physicians go on, suggesting various therapies?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੫
Phunhay Guru Arjan Dev


ਏਕੋ ਚੇਤਿ ਗਵਾਰ ਕਾਜਿ ਤੇਰੈ ਆਵਈ

Eaeko Chaeth Gavar Kaj Thaerai Avee ||

You fool, remember the One Lord; only He shall be of use to you in the end.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੬
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਤਨੁ ਛਾਰੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸਭੁ ਜਾਵਈ ॥੨੧॥

Harihan Bin Navai Than Shhar Brithha Sabh Javee ||21||

O Lord! Without the Name, the body turns to dust, and everything goes to waste. ||21||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੭
Phunhay Guru Arjan Dev


ਅਉਖਧੁ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪੀਜਈ

Aoukhadhh Nam Apar Amolak Peejee ||

Drink in the medicine of the Incomparable, Priceless Name.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੮
Phunhay Guru Arjan Dev


ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਖਾਵਹਿ ਸੰਤ ਸਗਲ ਕਉ ਦੀਜਈ

Mil Mil Khavehi Santh Sagal Ko Dheejee ||

Meeting and joining together, the Saints drink it in, and give it to everyone.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੯੯
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜਿਸੈ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਤਿਸੈ ਹੀ ਪਾਵਣੇ

Jisai Parapath Hoe Thisai Hee Pavanae ||

He alone is blessed with it, who is destined to receive it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੦੦
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ੍‍ ਜਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਰਾਵਣੇ ॥੨੨॥

Harihan Ho Baliharee Thinnh J Har Rang Ravanae ||22||

O Lord! I am a sacrifice to those who enjoy the Love of the Lord. ||22||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੦੧
Phunhay Guru Arjan Dev


ਵੈਦਾ ਸੰਦਾ ਸੰਗੁ ਇਕਠਾ ਹੋਇਆ

Vaidha Sandha Sang Eikatha Hoeia ||

The physicians meet together in their assembly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੦੨
Phunhay Guru Arjan Dev


ਅਉਖਦ ਆਏ ਰਾਸਿ ਵਿਚਿ ਆਪਿ ਖਲੋਇਆ

Aoukhadh Aeae Ras Vich Ap Khaloeia ||

The medicines are effective, when the Lord Himself stands in their midst.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੦੩
Phunhay Guru Arjan Dev


ਜੋ ਜੋ ਓਨਾ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਹੋਇ ਪਸਰਿਆ

Jo Jo Ouna Karam Sukaram Hoe Pasaria ||

Their good deeds and karma become apparent.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੦੪
Phunhay Guru Arjan Dev


ਹਰਿਹਾਂ ਦੂਖ ਰੋਗ ਸਭਿ ਪਾਪ ਤਨ ਤੇ ਖਿਸਰਿਆ ॥੨੩॥

Harihan Dhookh Rog Sabh Pap Than Thae Khisaria ||23||

O Lord! Pains, diseases and sins all vanish from their bodies. ||23||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੩੮ ਪੰ. ੧੦੫
Phunhay Guru Arjan Dev