Har Keerath Man Bhaa-ee Purum Gath Paa-ee Har Man Than Meeth Lugaan Jeeo
ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਮਨਿ ਭਾਈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨ ਜੀਉ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Asa on Page 81
in Section 'Dho-e Kar Jor Karo Ardaas' of Amrit Keertan Gutka.