Kar Kirupaa Mere Preethum Su-aamee Nethr Dhekhehi Dhurus Theraa Raam
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤ੍ਰ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Suhi on Page 67
in Section 'Dho-e Kar Jor Karo Ardaas' of Amrit Keertan Gutka.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ

Soohee Mehala 5 ||

Soohee, Fifth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਆਮੀ ਨੇਤ੍ਰ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਰਾਮ

Kar Kirapa Maerae Preetham Suamee Naethr Dhaekhehi Dharas Thaera Ram ||

Be Merciful, O my Beloved Lord and Master, that I may behold the Blessed Vision of Your Darshan with my eyes.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ

Lakh Jihava Dhaehu Maerae Piarae Mukh Har Aradhhae Maera Ram ||

Please bless me, O my Beloved, with thousands of tongues, to worship and adore You with my mouth, O Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਜਮ ਪੰਥੁ ਸਾਧੇ ਦੂਖੁ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ

Har Aradhhae Jam Panthh Sadhhae Dhookh N Viapai Koee ||

Worshipping the Lord in adoration, the Path of Death is overcome, and no pain or suffering will afflict you.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ ਜਤ ਦੇਖਾ ਤਤ ਸੋਈ

Jal Thhal Meheeal Pooran Suamee Jath Dhaekha Thath Soee ||

The Lord and Master is pervading and permeating the water, the land and the sky; wherever I look, there He is.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਭਰਮ ਮੋਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾਠੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰਾ

Bharam Moh Bikar Nathae Prabh Naer Hoo Thae Naera ||

Doubt, attachment and corruption are gone. God is the nearest of the near.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਨੇਤ੍ਰ ਦੇਖਹਿ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ॥੧॥

Naanak Ko Prabh Kirapa Keejai Naethr Dhaekhehi Dharas Thaera ||1||

Please bless Nanak with Your Merciful Grace, O God, that his eyes may behold the Blessed Vision of Your Darshan. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕੋਟਿ ਕਰਨ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਹਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਮ

Kott Karan Dheejehi Prabh Preetham Har Gun Suneeahi Abinasee Ram ||

Please bless me, O Beloved God, with millions of ears, with which I may hear the Glorious Praises of the Imperishable Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ

Sun Sun Eihu Man Niramal Hovai Katteeai Kal Kee Fasee Ram ||

Listening, listening to these, this mind becomes spotless and pure, and the noose of Death is cut.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਟੀਐ ਜਮ ਫਾਸੀ ਸਿਮਰਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਗਲ ਮੰਗਲ ਸੁਗਿਆਨਾ

Katteeai Jam Fasee Simar Abinasee Sagal Mangal Sugiana ||

The noose of Death is cut, meditating on the Imperishable Lord, and all happiness and wisdom are obtained.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੦
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਪੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨਾ

Har Har Jap Japeeai Dhin Rathee Lagai Sehaj Dhhiana ||

Chant, and meditate, day and night, on the Lord, Har, Har. Focus your meditation on the Celestial Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿਤਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤਿ ਨਾਸੀ

Kalamal Dhukh Jarae Prabhoo Chitharae Man Kee Dhuramath Nasee ||

The painful sins are burnt away, by keeping God in one's thoughts; evil-mindedness is erased.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੀਅਹਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥੨॥

Kahu Naanak Prabh Kirapa Keejai Har Gun Suneeahi Avinasee ||2||

Says Nanak, O God, please be Merciful to me, that I may listen to Your Glorious Praises, O Imperishable Lord. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਰੋੜਿ ਹਸਤ ਤੇਰੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਹਿ ਚਰਣ ਚਲਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗਿ ਰਾਮ

Karorr Hasath Thaeree Ttehal Kamavehi Charan Chalehi Prabh Marag Ram ||

Please give me millions of hands to serve You, God, and let my feet walk on Your Path.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਭਵ ਸਾਗਰ ਨਾਵ ਹਰਿ ਸੇਵਾ ਜੋ ਚੜੈ ਤਿਸੁ ਤਾਰਗਿ ਰਾਮ

Bhav Sagar Nav Har Saeva Jo Charrai This Tharag Ram ||

Service to the Lord is the boat to carry us across the terrifying world-ocean.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਭਵਜਲੁ ਤਰਿਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿਆ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ

Bhavajal Tharia Har Har Simaria Sagal Manorathh Poorae ||

So cross over the terrifying world-ocean, meditating in remembrance on the Lord, Har, Har; all wishes shall be fulfilled.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮਹਾ ਬਿਕਾਰ ਗਏ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ

Meha Bikar Geae Sukh Oupajae Bajae Anehadh Thoorae ||

Even the worst corruption is taken away; peace wells up, and the unstruck celestial harmony vibrates and resounds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ਸਗਲੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕੀਮ ਅਪਾਰਗਿ

Man Banshhath Fal Paeae Sagalae Kudharath Keem Aparag ||

All the fruits of the mind's desires are obtained; His creative power is infinitely valuable.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਮਨੁ ਸਦਾ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਮਾਰਗਿ ॥੩॥

Kahu Naanak Prabh Kirapa Keejai Man Sadha Chalai Thaerai Marag ||3||

Says Nanak, please be Merciful to me, God, that my mind may follow Your Path forever. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਏਹੋ ਵਰੁ ਏਹਾ ਵਡਿਆਈ ਇਹੁ ਧਨੁ ਹੋਇ ਵਡਭਾਗਾ ਰਾਮ

Eaeho Var Eaeha Vaddiaee Eihu Dhhan Hoe Vaddabhaga Ram ||

This opportunity, this glorious greatness, this blessing and wealth, come by great good fortune.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਏਹੋ ਰੰਗੁ ਏਹੋ ਰਸ ਭੋਗਾ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਰਾਮ

Eaeho Rang Eaeho Ras Bhoga Har Charanee Man Laga Ram ||

These pleasures, these delightful enjoyments, come when my mind is attached to the Lord's Feet.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮਨੁ ਲਾਗਾ ਚਰਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣੇ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਗੋਪਾਲਾ

Man Laga Charanae Prabh Kee Saranae Karan Karan Gopala ||

My mind is attached to God's Feet; I seek His Sanctuary. He is the Creator, the Cause of causes, the Cherisher of the world.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ

Sabh Kishh Thaera Thoo Prabh Maera Maerae Thakur Dheen Dhaeiala ||

Everything is Yours; You are my God, O my Lord and Master, Merciful to the meek.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੰਤਸੰਗਿ ਮਨੁ ਜਾਗਾ

Mohi Niragun Preetham Sukh Sagar Santhasang Man Jaga ||

I am worthless, O my Beloved, ocean of peace. In the Saints' Congregation, my mind is awakened.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Arjan Dev


ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚਰਣ ਕਮਲ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥੪॥੩॥੬॥

Kahu Naanak Prabh Kirapa Keenhee Charan Kamal Man Laga ||4||3||6||

Says Nanak, God has been Merciful to me; my mind is attached to His Lotus Feet. ||4||3||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੬੭ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Arjan Dev