Ki-aa Jup Ki-aa Thup Ki-aa Bruth Poojaa
ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥

This shabad is by Bhagat Kabir in Raag Gauri on Page 664
in Section 'Karnee Baajo Behsath Na Hoe' of Amrit Keertan Gutka.