Kubeer Rorraa Hoe Ruhu Baat Kaa Thaj Mun Kaa Abhimaan
ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਇ ਰਹੁ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜਿ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

This shabad is by Bhagat Kabir in Salok on Page 643
in Section 'Gurmath Ridhe Gureebee Aave' of Amrit Keertan Gutka.