. Shabad : Mai Man Than Prem Agum Thaakur Kaa Khin Khin Surudhaa Man Buhuth Outhee-aa -ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਸਰਧਾ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥ : Amrit Keertan Gutka : : ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ
SearchGurbani.com

Mai Man Than Prem Agum Thaakur Kaa Khin Khin Surudhaa Man Buhuth Outhee-aa
ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਸਰਧਾ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Bilaaval on Page 498
in Section 'Mere Man Bairaag Bhea Jeo' of Amrit Keertan Gutka.

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥

Bilaval Mehala 4 ||

Bilaaval, Fourth Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੩
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਸਰਧਾ ਮਨਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਈਆ ॥

Mai Man Than Praem Agam Thakur Ka Khin Khin Saradhha Man Bahuth Outheea ||

My mind and body are filled with love for my Inaccessible Lord and Master. Each and every instant, I am filled with immense faith and devotion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੪
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਬੂੰਦ ਮੁਖਿ ਪਈਆ ॥੧॥

Gur Dhaekhae Saradhha Man Pooree Jio Chathrik Prio Prio Boondh Mukh Peea ||1||

Gazing upon the Guru, my mind's faith is fulfilled, like the song-bird, which cries and cries, until the rain-drop falls into its mouth. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੫
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਮਿਲੁ ਮਿਲੁ ਸਖੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ॥

Mil Mil Sakhee Har Kathha Suneea ||

Join with me, join with me, O my companions, and teach me the Sermon of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੬
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਮੈ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਸਿਰੁ ਕਟਿ ਕਟਿ ਪਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sathigur Dhaeia Karae Prabh Maelae Mai This Agai Sir Katt Katt Peea ||1|| Rehao ||

The True Guru has mercifully united me with God. Cutting off my head, and chopping it into pieces, I offer it to Him. ||1||Pause||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੭
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਰੋਮਿ ਰੋਮਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਇਕ ਬੇਦਨ ਮੈ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ ਨੀਦ ਨ ਪਈਆ ॥

Rom Rom Man Than Eik Baedhan Mai Prabh Dhaekhae Bin Needh N Peea ||

Each and every hair on my head, and my mind and body, suffer the pains of separation; without seeing my God, I cannot sleep.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੮
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਬੈਦਕ ਨਾਟਿਕ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਨੇ ਮੈ ਹਿਰਦੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ॥੨॥

Baidhak Nattik Dhaekh Bhulanae Mai Hiradhai Man Than Praem Peer Lageea ||2||

The doctors and healers look at me, and are perplexed. Within my heart, mind and body, I feel the pain of divine love. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੯
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਹਉ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਉ ਬਿਨੁ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰਿ ਗਈਆ ॥

Ho Khin Pal Rehi N Sako Bin Preetham Jio Bin Amalai Amalee Mar Geea ||

I cannot live for a moment, for even an instant, without my Beloved, like the opium addict who cannot live without opium.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੦
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਜਿਨ ਕਉ ਪਿਆਸ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਤਿਨ੍‍ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਵੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕੋ ਦੁਈਆ ॥੩॥

Jin Ko Pias Hoe Prabh Kaeree Thinh Avar N Bhavai Bin Har Ko Dhueea ||3||

Those who thirst for God, do not love any other. Without the Lord, there is no other at all. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੧
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਕੋਈ ਆਨਿ ਆਨਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵੈ ਹਉ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਬਲਿ ਘੁਮਿ ਗਈਆ ॥

Koee An An Maera Prabhoo Milavai Ho This Vittahu Bal Bal Ghum Geea ||

If only someone would come and unite me with God; I am devoted, dedicated, a sacrifice to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੨
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਪਵਈਆ ॥੪॥

Anaek Janam Kae Vishhurrae Jan Maelae Ja Sath Sath Sathigur Saran Paveea ||4||

After being separated from the Lord for countless incarnations, I am re-united with Him, entering the Sanctuary of the True, True, True Guru. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੩
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਠਾਕੁਰੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਈਆ ॥

Saej Eaek Eaeko Prabh Thakur Mehal N Pavai Manamukh Bharameea ||

There is one bed for the soul-bride, and the same bed for God, her Lord and Master. The self-willed manmukh does not obtain the Mansion of the Lord's Presence; she wanders around, in limbo.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੪
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਰਣਿ ਜੇ ਆਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇ ਮਿਲੈ ਖਿਨੁ ਢੀਲ ਨ ਪਈਆ ॥੫॥

Gur Gur Karath Saran Jae Avai Prabh Ae Milai Khin Dteel N Peea ||5||

Uttering, ""Guru, Guru"", she seeks His Sanctuary; so God comes to meet her, without a moment's delay. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੫
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆਚਾਰ ਵਧਾਏ ਮਨਿ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮੁ ਕਪਟ ਲੋਭਈਆ ॥

Kar Kar Kiriachar Vadhhaeae Man Pakhandd Karam Kapatt Lobheea ||

One may perform many rituals, but the mind is filled with hypocrisy, evil deeds and greed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੬
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਬੇਸੁਆ ਕੈ ਘਰਿ ਬੇਟਾ ਜਨਮਿਆ ਪਿਤਾ ਤਾਹਿ ਕਿਆ ਨਾਮੁ ਸਦਈਆ ॥੬॥

Baesua Kai Ghar Baetta Janamia Pitha Thahi Kia Nam Sadheea ||6||

When a son is born in the house of a prostitute, who can tell the name of his father? ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੭
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਪੂਰਬ ਜਨਮਿ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਆਏ ਗੁਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਜਮਈਆ ॥

Poorab Janam Bhagath Kar Aeae Gur Har Har Har Har Bhagath Jameea ||

Because of devotional worship in my past incarnations, I have been born into this life. The Guru has inspired me to worship the Lord, Har, Har, Har, Har.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੮
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਭਗਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਈਆ ॥੭॥

Bhagath Bhagath Karathae Har Paeia Ja Har Har Har Har Nam Sameea ||7||

Worshipping, worshipping Him with devotion, I found the Lord, and then I merged into the Name of the Lord, Har, Har, Har, Har. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੧੯
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਪ੍ਰਭਿ ਆਣਿ ਆਣਿ ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਸਾਈ ਆਪੇ ਘੋਲਿ ਘੋਲਿ ਅੰਗਿ ਲਈਆ ॥

Prabh An An Mehindhee Peesaee Apae Ghol Ghol Ang Leea ||

God Himself came and ground the henna leaves into powder, and applied it to my body.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੨੦
Raag Bilaaval Guru Ram Das


ਜਿਨ ਕਉ ਠਾਕੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਨਾਨਕ ਕਢਿ ਲਈਆ ॥੮॥੬॥੨॥੧॥੬॥੯॥

Jin Ko Thakur Kirapa Dhharee Bah Pakar Naanak Kadt Leea ||8||6||2||1||6||9||

Our Lord and Master showers His Mercy upon us, and grasps hold of our arms; O Nanak, He lifts us up and saves us. ||8||6||9||2||1||6||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੪੯੮ ਪੰ. ੨੧
Raag Bilaaval Guru Ram Das