Man Raam Naam Aaraadhi-aa Gur Subadh Guroo Gur Ke
ਮਨਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Suhi on Page 699
in Section 'Satsangath Utham Satgur Keree' of Amrit Keertan Gutka.