Naaraaein Nij Roop Dhar Naathaa Naath Sunaath Kuraaei-aa
ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਜ ਰੂਪਿ ਧਰਿ ਨਾਥਾ ਨਾਥ ਸਨਾਥ ਕਰਾਇਆ॥

This shabad is by Bhai Gurdas in Vaaran on Page 337
in Section 'Vaheguru Gurmantar Hai' of Amrit Keertan Gutka.