Nudhuree Bhuguthaa Laihu Milaaee
ਨਦਰੀ ਭਗਤਾ ਲੈਹੁ ਮਿਲਾਏ ॥

This shabad is by Guru Amar Das in Raag Maaroo on Page 699
in Section 'Satsangath Utham Satgur Keree' of Amrit Keertan Gutka.