Outhungee Paiouhuree Gehiree Gunbheeree
ਉਤੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ॥

This shabad is by Guru Nanak Dev in Salok Vaaraan and Vadheek on Page 301
in Section 'Bir Ras' of Amrit Keertan Gutka.

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sath Nam Karatha Purakh Nirabho Niravair Akal Moorath Ajoonee Saibhan Gur Prasadh ||

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ

Salok Varan Thae Vadhheek ||

Shaloks In Addition To The Vaars.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਹਲਾ

Mehala 1 ||

First Mehl:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਉਤੰਗੀ ਪੈਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ

Outhangee Paiouharee Gehiree Ganbheeree ||

O you with swollen breasts, let your consciousness become deep and profound.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਸੁੜਿ ਸੁਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਣੁ ਜਾਇ ਥਣੀ

Sasurr Suheea Kiv Karee Nivan N Jae Thhanee ||

O mother-in-law, how can I bow? Because of my stiff nipples, I cannot bow.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਗਚੁ ਜਿ ਲਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧਉਲਹਰੀ

Gach J Laga Girravarree Sakheeeae Dhhouleharee ||

O sister, those mansions built as high as mountains

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ ਡਿਠੁ ਮੈ ਮੁੰਧ ਗਰਬੁ ਥਣੀ ॥੧॥

Sae Bhee Dtehadhae Ddith Mai Mundhh N Garab Thhanee ||1||

- I have seen them come crumbling down. O bride, do not be so proud of your nipples. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੁਣਿ ਮੁੰਧੇ ਹਰਣਾਖੀਏ ਗੂੜਾ ਵੈਣੁ ਅਪਾਰੁ

Sun Mundhhae Haranakheeeae Goorra Vain Apar ||

O bride with deer-like eyes, listen to the words of deep and infinite wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਪਹਿਲਾ ਵਸਤੁ ਸਿਾਣਿ ਕੈ ਤਾਂ ਕੀਚੈ ਵਾਪਾਰੁ

Pehila Vasath Sinjan Kai Than Keechai Vapar ||

First, examine the merchandise, and then, make the deal.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਦੋਹੀ ਦਿਚੈ ਦੁਰਜਨਾ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਕੂੰ ਜੈਕਾਰੁ

Dhohee Dhichai Dhurajana Mithran Koon Jaikar ||

Proclaim that you will not associate with evil people; celebrate victory with your friends.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਿਤੁ ਦੋਹੀ ਸਜਣ ਮਿਲਨਿ ਲਹੁ ਮੁੰਧੇ ਵੀਚਾਰੁ

Jith Dhohee Sajan Milan Lahu Mundhhae Veechar ||

This proclamation, to meet with your friends, O bride - give it some thought.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਸਜਣਾ ਐਸਾ ਹਸਣੁ ਸਾਰੁ

Than Man Dheejai Sajana Aisa Hasan Sar ||

Surrender mind and body to the Lord your Friend; this is the most excellent pleasure.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਤਿਸ ਸਉ ਨੇਹੁ ਕੀਚਈ ਜਿ ਦਿਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ

This So Naehu N Keechee J Dhisai Chalanehar ||

Do not fall in love with one who is destined to leave.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਇਵ ਕਰਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੨॥

Naanak Jinhee Eiv Kar Bujhia Thinha Vittahu Kuraban ||2||

O Nanak, I am a sacrifice to those who understand this. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜੇ ਤੂੰ ਤਾਰੂ ਪਾਣਿ ਤਾਹੂ ਪੁਛੁ ਤਿੜੰਨ੍‍ ਕਲ

Jae Thoon Tharoo Pan Thahoo Pushh Thirrannh Kal ||

If you wish to swim across the water, then consult those who know how to swim.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਤਾਹੂ ਖਰੇ ਸੁਜਾਣ ਵੰਾ ਏਨ੍ਹ੍ਹੀ ਕਪਰੀ ॥੩॥

Thahoo Kharae Sujan Vannja Eaenhee Kaparee ||3||

Those who have survived these treacherous waves are very wise. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਝੜ ਝਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਰੀ ਵਹਨਿ ਲਖੇਸਰੀ

Jharr Jhakharr Ouharr Leharee Vehan Lakhaesaree ||

The storm rages and the rain floods the land; thousands of waves rise and surge.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਆਲਾਇ ਬੇੜੇ ਡੁਬਣਿ ਨਾਹਿ ਭਉ ॥੪॥

Sathigur Sio Alae Baerrae Dduban Nahi Bho ||4||

If you cry out for help from the True Guru, you have nothing to fear - your boat will not sink. ||4||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ

Naanak Dhuneea Kaisee Hoee ||

O Nanak, what has happened to the world?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਾਲਕੁ ਮਿਤੁ ਰਹਿਓ ਕੋਈ

Salak Mith N Rehiou Koee ||

There is no guide or friend.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਭਾਈ ਬੰਧੀ ਹੇਤੁ ਚੁਕਾਇਆ

Bhaee Bandhhee Haeth Chukaeia ||

There is no love, even among brothers and relatives.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੨੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਣਿ ਦੀਨੁ ਗਵਾਇਆ ॥੫॥

Dhuneea Karan Dheen Gavaeia ||5||

For the sake of the world, people have lost their faith. ||5||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਹੈ ਹੈ ਕਰਿ ਕੈ ਓਹਿ ਕਰੇਨਿ

Hai Hai Kar Kai Ouhi Karaen ||

They cry and weep and wail.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਗਲ੍‍ਾ ਪਿਟਨਿ ਸਿਰੁ ਖੋਹੇਨਿ

Galha Pittan Sir Khohaen ||

They slap their faces and pull their hair out.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਉ ਲੈਨਿ ਅਰੁ ਕਰਨਿ ਸਮਾਇ

Nao Lain Ar Karan Samae ||

But if they chant the Naam, the Name of the Lord, they shall be absorbed into it.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਇ ॥੬॥

Naanak Thin Baliharai Jae ||6||

O Nanak, I am a sacrifice to them. ||6||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਰੇ ਮਨ ਡੀਗਿ ਡੋਲੀਐ ਸੀਧੈ ਮਾਰਗਿ ਧਾਉ

Rae Man Ddeeg N Ddoleeai Seedhhai Marag Dhhao ||

O my mind, do not waver or walk on the crooked path; take the straight and true path.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਪਾਛੈ ਬਾਘੁ ਡਰਾਵਣੋ ਆਗੈ ਅਗਨਿ ਤਲਾਉ

Pashhai Bagh Ddaravano Agai Agan Thalao ||

The terrible tiger is behind you, and the pool of fire is ahead.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਹਸੈ ਜੀਅਰਾ ਪਰਿ ਰਹਿਓ ਮਾ ਕਉ ਅਵਰੁ ਢੰਗੁ

Sehasai Jeeara Par Rehiou Ma Ko Avar N Dtang ||

My soul is skeptical and doubtful, but I cannot see any other way to go.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਛੁਟੀਐ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ॥੭॥

Naanak Guramukh Shhutteeai Har Preetham Sio Sang ||7||

O Nanak, as Gurmukh, dwell with your Beloved Lord, and you shall be saved. ||7||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਬਾਘੁ ਮਰੈ ਮਨੁ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਇ

Bagh Marai Man Mareeai Jis Sathigur Dheekhia Hoe ||

The tiger is killed, and the mind is killed, through the Teachings of the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੩੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਬਹੁੜਿ ਮਰਣਾ ਹੋਇ

Ap Pashhanai Har Milai Bahurr N Marana Hoe ||

One who understands himself, meets with the Lord, and never dies again.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਕੀਚੜਿ ਹਾਥੁ ਬੂਡਈ ਏਕਾ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ

Keecharr Hathh N Booddee Eaeka Nadhar Nihal ||

One who sees the One and Only Lord with his eyes - his hands shall not get muddy and dirty.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਬਰੇ ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸਚੀ ਪਾਲਿ ॥੮॥

Naanak Guramukh Oubarae Gur Saravar Sachee Pal ||8||

O Nanak, the Gurmukhs are saved; the Guru has surrounded the ocean with the embankment of Truth. ||8||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲੁ ਲੋੜਿ ਲਹੁ ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਨਿਧਿ ਜਲੁ ਨਾਹਿ

Agan Marai Jal Lorr Lahu Vin Gur Nidhh Jal Nahi ||

If you wish to put out the fire, then look for water; without the Guru, the ocean of water is not found.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਭਰਮਾਈਐ ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ

Janam Marai Bharamaeeai Jae Lakh Karam Kamahi ||

You shall continue to wander lost in reincarnation through birth and death, even if you do thousands of other deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਮੁ ਜਾਗਾਤਿ ਲਗਈ ਜੇ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ

Jam Jagath N Lagee Jae Chalai Sathigur Bhae ||

But you shall not be taxed by the Messenger of Death, if you walk in harmony with the Will of the True Guru.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲੁ ਅਮਰ ਪਦੁ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਮੇਲੈ ਮੇਲਾਇ ॥੯॥

Naanak Niramal Amar Padh Gur Har Maelai Maelae ||9||

O Nanak, the immaculate, immortal status is obtained, and the Guru will unite you in the Lord's Union. ||9||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲਿ ਮਲਿ ਨਾਇ

Kalar Kaeree Shhaparree Kooa Mal Mal Nae ||

The crow rubs and washes itself in the mud puddle.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਚਿੰਜੁ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਇ

Man Than Maila Avagunee Chinj Bharee Gandhhee Ae ||

Its mind and body are polluted with its own mistakes and demerits, and its beak is filled with dirt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਰਵਰੁ ਹੰਸਿ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗਿ

Saravar Hans N Jania Kag Kupankhee Sang ||

The swan in the pool associated with the crow, not knowing that it was evil.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੪੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਬੂਝਹੁ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗਿ

Sakath Sio Aisee Preeth Hai Boojhahu Gianee Rang ||

Such is the love of the faithless cynic; understand this, O spiritually wise ones, through love and devotion.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ

Santh Sabha Jaikar Kar Guramukh Karam Kamao ||

So proclaim the victory of the Society of the Saints, and act as Gurmukh.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਿਰਮਲੁ ਨ੍ਹ੍ਹਾਵਣੁ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰੁ ਤੀਰਥੁ ਦਰੀਆਉ ॥੧੦॥

Niramal Nhavan Naanaka Gur Theerathh Dhareeao ||10||

Immaculate and pure is that cleansing bath, O Nanak, at the sacred shrine of the Guru's river. ||10||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਾਂ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭਾਉ

Janamae Ka Fal Kia Ganee Jan Har Bhagath N Bhao ||

What should I account as the rewards of this human life, if one does not feel love and devotion to the Lord?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਪੈਧਾ ਖਾਧਾ ਬਾਦਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਿ ਦੂਜਾ ਭਾਉ

Paidhha Khadhha Badh Hai Jan Man Dhooja Bhao ||

Wearing clothes and eating food is useless, if the mind is filled with the love of duality.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣਾ ਝੂਠੁ ਹੈ ਮੁਖਿ ਝੂਠਾ ਆਲਾਉ

Vaekhan Sunana Jhooth Hai Mukh Jhootha Alao ||

Seeing and hearing is false, if one speaks lies.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥੧੧॥

Naanak Nam Salahi Thoo Hor Houmai Avo Jao ||11||

O Nanak, praise the Naam, the Name of the Lord; everything else is coming and going in egotism. ||11||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਹੈਨਿ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧੨॥

Hain Viralae Nahee Ghanae Fail Fakarr Sansar ||12||

The Saints are few and far between; everything else in the world is just a pompous show. ||12||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਲਗੀ ਤੁਰਿ ਮਰੈ ਜੀਵਣ ਨਾਹੀ ਤਾਣੁ

Naanak Lagee Thur Marai Jeevan Nahee Than ||

O Nanak, one who is struck by the Lord dies instantaneously; the power to live is lost.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਚੋਟੈ ਸੇਤੀ ਜੋ ਮਰੈ ਲਗੀ ਸਾ ਪਰਵਾਣੁ

Chottai Saethee Jo Marai Lagee Sa Paravan ||

If someone dies by such a stroke, then he is accepted.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੫੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਏ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਲਗੀ ਤਾ ਪਰਵਾਣੁ

Jis No Laeae This Lagai Lagee Tha Paravan ||

He alone is struck, who is struck by the Lord; after such a stroke, he is approved.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਪਿਰਮ ਪੈਕਾਮੁ ਨਿਕਲੈ ਲਾਇਆ ਤਿਨਿ ਸੁਜਾਣਿ ॥੧੩॥

Piram Paikam N Nikalai Laeia Thin Sujan ||13||

The arrow of love, shot by the All-knowing Lord, cannot be pulled out. ||13||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੈ ਕਉਣੁ ਜਿ ਕਚਾ ਸਾਜਿਆ

Bhandda Dhhovai Koun J Kacha Sajia ||

Who can wash the unbaked clay pot?

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਧਾਤੂ ਪੰਜਿ ਰਲਾਇ ਕੂੜਾ ਪਾਜਿਆ

Dhhathoo Panj Ralae Koorra Pajia ||

Joining the five elements together, the Lord made a false cover.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਭਾਂਡਾ ਆਣਗੁ ਰਾਸਿ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ

Bhandda Anag Ras Jan This Bhavasee ||

When it pleases Him, He makes it right.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਜਾਗਾਇ ਵਾਜਾ ਵਾਵਸੀ ॥੧੪॥

Param Joth Jagae Vaja Vavasee ||14||

The supreme light shines forth, and the celestial song vibrates and resounds. ||14||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਨਹੁ ਜਿ ਅੰਧੇ ਘੂਪ ਕਹਿਆ ਬਿਰਦੁ ਜਾਣਨੀ

Manahu J Andhhae Ghoop Kehia Biradh N Jananee ||

Those who are totally blind in their minds, do not have the integrity to keep their word.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਨਿ ਅੰਧੈ ਊਂਧੈ ਕਵਲ ਦਿਸਨਿ ਖਰੇ ਕਰੂਪ

Man Andhhai Oonadhhai Kaval Dhisan Kharae Karoop ||

With their blind minds, and their upside-down heart-lotus, they look totally ugly.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਇਕਿ ਕਹਿ ਜਾਣਨਿ ਕਹਿਆ ਬੁਝਨਿ ਤੇ ਨਰ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ

Eik Kehi Janan Kehia Bujhan Thae Nar Sugharr Saroop ||

Some know how to speak and understand what they are told. Those people are wise and good-looking.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਇਕਨਾ ਨਾਦੁ ਬੇਦੁ ਗੀਅ ਰਸੁ ਰਸੁ ਕਸੁ ਜਾਣੰਤਿ

Eikana Nadh N Baedh N Geea Ras Ras Kas N Jananth ||

Some do not know the Sound-current of the Naad, spiritual wisdom or the joy of song. They do not even understand good and bad.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੬੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਇਕਨਾ ਸਿਧਿ ਬੁਧਿ ਅਕਲਿ ਸਰ ਅਖਰ ਕਾ ਭੇਉ ਲਹੰਤਿ

Eikana Sidhh N Budhh N Akal Sar Akhar Ka Bhaeo N Lehanth ||

Some have no idea of perfection, wisdom or understanding; they know nothing about the mystery of the Word.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਰ ਅਸਲਿ ਖਰ ਜਿ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਗਰਬੁ ਕਰੰਤ ॥੧੫॥

Naanak Thae Nar Asal Khar J Bin Gun Garab Karanth ||15||

O Nanak, those people are really donkeys; they have no virtue or merit, but still, they are very proud. ||15||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮੁ

So Brehaman Jo Bindhai Breham ||

He alone is a Brahmin, who knows God.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਮੁ

Jap Thap Sanjam Kamavai Karam ||

He chants and meditates, and practices austerity and good deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਰਖੈ ਧਰਮੁ

Seel Santhokh Ka Rakhai Dhharam ||

He keeps to the Dharma, with faith, humility and contentment.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਬੰਧਨ ਤੋੜੈ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤੁ

Bandhhan Thorrai Hovai Mukath ||

Breaking his bonds, he is liberated.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣੁ ਪੂਜਣ ਜੁਗਤੁ ॥੧੬॥

Soee Brehaman Poojan Jugath ||16||

Such a Brahmin is worthy of being worshipped. ||16||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਖਤ੍ਰੀ ਸੋ ਜੁ ਕਰਮਾ ਕਾ ਸੂਰੁ

Khathree So J Karama Ka Soor ||

He alone is a Kh'shaatriyaa, who is a hero in good deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰੁ

Punn Dhan Ka Karai Sareer ||

He uses his body to give in charity;

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਖੇਤੁ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨੁ

Khaeth Pashhanai Beejai Dhan ||

He understands his farm, and plants the seeds of generosity.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੭੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੋ ਖਤ੍ਰੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ

So Khathree Dharageh Paravan ||

Such a Kh'shaatriyaa is accepted in the Court of the Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਜੇ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵੈ

Lab Lobh Jae Koorr Kamavai ||

Whoever practices greed, possessiveness and falsehood,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਅਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ॥੧੭॥

Apana Keetha Apae Pavai ||17||

Shall receive the fruits of his own labors. ||17||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਤਨੁ ਤਪਾਇ ਤਨੂਰ ਜਿਉ ਬਾਲਣੁ ਹਡ ਬਾਲਿ

Than N Thapae Thanoor Jio Balan Hadd N Bal ||

Do not heat your body like a furnace, or burn your bones like firewood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਿਰਿ ਪੈਰੀ ਕਿਆ ਫੇੜਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਿਰੀ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾ ਲਿ ॥੧੮॥

Sir Pairee Kia Faerria Andhar Piree Samhal ||18||

What have your head and feet done wrong? See your Husband Lord within yourself. ||18||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਭਨੀ ਘਟੀ ਸਹੁ ਵਸੈ ਸਹ ਬਿਨੁ ਘਟੁ ਕੋਇ

Sabhanee Ghattee Sahu Vasai Seh Bin Ghatt N Koe ||

God the Cosmic Husband dwells within all hearts; without Him, there is no heart at all.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੯॥

Naanak Thae Sohaganee Jinha Guramukh Paragatt Hoe ||19||

O Nanak, the Gurmukhs are the happy, virtuous soul-brides; the Lord is revealed to them. ||19||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ

Jo Tho Praem Khaelan Ka Chao ||

If you desire to play this game of love with Me,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ

Sir Dhhar Thalee Galee Maeree Ao ||

Then step onto My Path with your head in hand.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ

Eith Marag Pair Dhhareejai ||

When you place your feet on this Path,

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੮੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥

Sir Dheejai Kan N Keejai ||20||

Give Me your head, and do not pay any attention to public opinion. ||20||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਲਿ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ

Nal Kirarra Dhosathee Koorrai Koorree Pae ||

False is friendship with the false and greedy. False is its foundation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਰਣੁ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੈ ਕਿਤੈ ਥਾਇ ॥੨੧॥

Maran N Japai Moolia Avai Kithai Thhae ||21||

O Moollah, no one knows where death shall strike. ||21||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਗਿਆਨ ਹੀਣੰ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ

Gian Heenan Agian Pooja ||

Without spiritual wisdom, the people worship ignorance.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ॥੨੨॥

Andhh Varathava Bhao Dhooja ||22||

They grope in the darkness, in the love of duality. ||22||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਧਰਮ ਬਿਨੁ ਧਿਆਨੁ

Gur Bin Gian Dhharam Bin Dhhian ||

Without the Guru, there is no spiritual wisdom; without Dharma, there is no meditation.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਾਖੀ ਮੂਲੋ ਬਾਕੀ ॥੨੩॥

Sach Bin Sakhee Moolo N Bakee ||23||

Without Truth, there is no credit; without capital, there is no balance. ||23||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਾਣੂ ਘਲੈ ਉਠੀ ਚਲੈ

Manoo Ghalai Outhee Chalai ||

The mortals are sent into the world; then, they arise and depart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸਾਦੁ ਨਾਹੀ ਇਵੇਹੀ ਗਲੈ ॥੨੪॥

Sadh Nahee Eivaehee Galai ||24||

There is no joy in this. ||24||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੮
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਰਾਮੁ ਝੁਰੈ ਦਲ ਮੇਲਵੈ ਅੰਤਰਿ ਬਲੁ ਅਧਿਕਾਰ

Ram Jhurai Dhal Maelavai Anthar Bal Adhhikar ||

Raam Chand, sad at heart, assembled his army and forces.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੯੯
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜੁਝੁ ਅਪਾਰੁ

Banthar Kee Saina Saeveeai Man Than Jujh Apar ||

The army of monkeys was at his service; his mind and body became eager for war.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੦
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਇਆ ਦਹਸਿਰੋ ਲਛਮਣੁ ਮੂਓ ਸਰਾਪਿ

Seetha Lai Gaeia Dhehasiro Lashhaman Mooou Sarap ||

Raawan captured his wife Sita, and Lachhman was cursed to die.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੧
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥੨੫॥

Naanak Karatha Karanehar Kar Vaekhai Thhap Outhhap ||25||

O Nanak, the Creator Lord is the Doer of all; He watches over all, and destroys what He has created. ||25||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੨
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਮਨ ਮਹਿ ਝੂਰੈ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗੁ

Man Mehi Jhoorai Ramachandh Seetha Lashhaman Jog ||

In his mind, Raam Chand mourned for Sita and Lachhman.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੩
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਹਣਵੰਤਰੁ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਕਰਿ ਸੰਜੋਗੁ

Hanavanthar Aradhhia Aeia Kar Sanjog ||

Then, he remembered Hanuman the monkey-god, who came to him.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੪
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਭੂਲਾ ਦੈਤੁ ਸਮਝਈ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ

Bhoola Dhaith N Samajhee Thin Prabh Keeeae Kam ||

The misguided demon did not understand that God is the Doer of deeds.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੫
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸੋ ਕਿਰਤੁ ਮਿਟਈ ਰਾਮ ॥੨੬॥

Naanak Vaeparavahu So Kirath N Mittee Ram ||26||

O Nanak, the actions of the Self-existent Lord cannot be erased. ||26||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੬
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev


ਲਾਹੌਰ ਸਹਰੁ ਜਹਰੁ ਕਹਰੁ ਸਵਾ ਪਹਰੁ ॥੨੭॥

Lahar Sehar Jehar Kehar Sava Pehar ||27||

The city of Lahore suffered terrible destruction for four hours. ||27||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੩੦੧ ਪੰ. ੧੦੭
Salok Vaaraan and Vadheek Guru Nanak Dev