Purukh Puthe Bhuguvaan Thaa Kee Suran Gehee
ਪੁਰਖ ਪਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Asa on Page 818
in Section 'Keertan Hoaa Rayn Sabhaaee' of Amrit Keertan Gutka.