Raajun Mehi Thoon Raajaa Keheeahi Bhoomun Mehi Bhoomaa
ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਅਹਿ ਭੂਮਨ ਮਹਿ ਭੂਮਾ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Goojree on Page 135
in Section 'Tere Kuvan Kuvan Gun Keh Keh Gava' of Amrit Keertan Gutka.