Sathigur Purukh Milaae Avugun Vikunaa Gun Ruvaa Bal Raam Jeeo
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Suhi on Page 595
in Section 'Anand Bheyaa Vadbhageeho' of Amrit Keertan Gutka.

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਛੰਤ ਘਰੁ

Rag Soohee Mehala 4 Shhanth Ghar 1

Soohee, Fourth Mehl, Chhant, First House:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

Ik Oankar Sathigur Prasadh ||

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਾ ਗੁਣ ਰਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Sathigur Purakh Milae Avagan Vikana Gun Rava Bal Ram Jeeo ||

If only I could meet the True Guru, the Primal Being. Discarding my faults and sins, I would chant the Lord's Glorious Praises.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚਵਾ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Har Har Nam Dhhiae Gurabanee Nith Nith Chava Bal Ram Jeeo ||

I meditate on the Naam, the Name of the Lord, Har, Har. Continuously, continually, I chant the Word of the Guru's Bani.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਗਵਾਇਆ

Gurabanee Sadh Meethee Lagee Pap Vikar Gavaeia ||

Gurbani always seems so sweet; I have eradicated the sins from within.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਇਆ

Houmai Rog Gaeia Bho Bhaga Sehajae Sehaj Milaeia ||

The disease of egotism is gone, fear has left, and I am absorbed in celestial peace.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਖਾਲੀ ਗਿਆਨ ਤਤਿ ਕਰਿ ਭੋਗੋ

Kaeia Saej Gur Sabadh Sukhalee Gian Thath Kar Bhogo ||

Through the Word of the Guru's Shabad, the bed of my body has become cozy and beautiful, and I enjoy the essence of spiritual wisdom.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅਨਦਿਨੁ ਸੁਖਿ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆ ਨਾਨਕ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗੋ ॥੧॥

Anadhin Sukh Manae Nith Raleea Naanak Dhhur Sanjogo ||1||

Night and day, I continually enjoy peace and pleasure. O Nanak, this is my pre-ordained destiny. ||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਰਿ ਭਾਉ ਕੁੜਮੁ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Sath Santhokh Kar Bhao Kurram Kurramaee Aeia Bal Ram Jeeo ||

The soul-bride is lovingly embellished with truth and contentment; her Father, the Guru, has come to engage her in marriage to her Husband Lord.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੧੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਰਿ ਮੇਲੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਾਈਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Santh Jana Kar Mael Gurabanee Gavaeea Bal Ram Jeeo ||

Joining with the humble Saints, I sing Gurbani.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਗਾਈ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੋਹਾਇਆ

Banee Gur Gaee Param Gath Paee Panch Milae Sohaeia ||

Singing the Guru's Bani, I have obtained the supreme status; meeting with the Saints, the self-elect, I am blessed and adorned.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗਇਆ ਕਰੋਧੁ ਮਮਤਾ ਤਨਿ ਨਾਠੀ ਪਾਖੰਡੁ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ

Gaeia Karodhh Mamatha Than Nathee Pakhandd Bharam Gavaeia ||

Anger and attachment have left my body and run away; I have eradicated hypocrisy and doubt.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਹਉਮੈ ਪੀਰ ਗਈ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਆਰੋਗਤ ਭਏ ਸਰੀਰਾ

Houmai Peer Gee Sukh Paeia Arogath Bheae Sareera ||

The pain of egotism is gone, and I have found peace; my body has become healthy and free of disease.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥੨॥

Gur Parasadhee Breham Pashhatha Naanak Gunee Geheera ||2||

By Guru's Grace, O Nanak, I have realized God, the ocean of virtue. ||2||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਮਨਮੁਖਿ ਵਿਛੁੜੀ ਦੂਰਿ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਬਲਿ ਗਈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Manamukh Vishhurree Dhoor Mehal N Paeae Bal Gee Bal Ram Jeeo ||

The self-willed manmukh is separated, far away from God; she does not obtain the Mansion of His Presence, and she burns.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਅੰਤਰਿ ਮਮਤਾ ਕੂਰਿ ਕੂੜੁ ਵਿਹਾਝੇ ਕੂੜਿ ਲਈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Anthar Mamatha Koor Koorr Vihajhae Koorr Lee Bal Ram Jeeo ||

Egotism and falsehood are deep within her; deluded by falsehood, she deals only in falsehood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੬
Raag Suhi Guru Ram Das


ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵੈ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਗੁ ਪਾਇਆ

Koorr Kapatt Kamavai Meha Dhukh Pavai Vin Sathigur Mag N Paeia ||

Practicing fraud and falsehood, she suffers terrible pain; without the True Guru, she does not find the way.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੭
Raag Suhi Guru Ram Das


ਉਝੜ ਪੰਥਿ ਭ੍ਰਮੈ ਗਾਵਾਰੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਧਕੇ ਖਾਇਆ

Oujharr Panthh Bhramai Gavaree Khin Khin Dhhakae Khaeia ||

The foolish soul-bride wanders along dismal pathways; each and every moment, she is bumped and pushed.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੮
Raag Suhi Guru Ram Das


ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਏ

Apae Dhaeia Karae Prabh Dhatha Sathigur Purakh Milaeae ||

God, the Great Giver, shows His Mercy, and leads her to meet the True Guru, the Primal Being.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੨੯
Raag Suhi Guru Ram Das


ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਜਨ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥੩॥

Janam Janam Kae Vishhurrae Jan Maelae Naanak Sehaj Subhaeae ||3||

Those beings who have been separated for countless incarnations, O Nanak, are reunited with the Lord, with intuitive ease. ||3||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੦
Raag Suhi Guru Ram Das


ਆਇਆ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹਿਰਦੈ ਧਨ ਓਮਾਹੀਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Aeia Lagan Ganae Hiradhai Dhhan Oumaheea Bal Ram Jeeo ||

Calculating the most auspicious moment, the Lord comes into the bride's home; her heart is filled with ecstasy.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੧
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪੰਡਿਤ ਪਾਧੇ ਆਣਿ ਪਤੀ ਬਹਿ ਵਾਚਾਈਆ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ

Panddith Padhhae An Pathee Behi Vachaeea Bal Ram Jeeo ||

The Pandits and astrologers have come, to sit and consult the almanacs.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੨
Raag Suhi Guru Ram Das


ਪਤੀ ਵਾਚਾਈ ਮਨਿ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਜਬ ਸਾਜਨ ਸੁਣੇ ਘਰਿ ਆਏ

Pathee Vachaee Man Vajee Vadhhaee Jab Sajan Sunae Ghar Aeae ||

They have consulted the almanacs, and the bride's mind vibrates with bliss, when she hears that her Friend is coming into the home of her heart.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੩
Raag Suhi Guru Ram Das


ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਤਤੁ ਦਿਵਾਏ

Gunee Gianee Behi Matha Pakaeia Faerae Thath Dhivaeae ||

The virtuous and wise men sat down and decided to perform the marriage immediately.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੪
Raag Suhi Guru Ram Das


ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਦ ਨਵਤਨੁ ਬਾਲ ਸਖਾਈ

Var Paeia Purakh Aganm Agochar Sadh Navathan Bal Sakhaee ||

She has found her Husband, the Inaccessible, Unfathomable Primal Lord, who is forever young; He is her Best Friend from her earliest childhood.

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੫
Raag Suhi Guru Ram Das


ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੇਲੇ ਵਿਛੁੜਿ ਕਦੇ ਜਾਈ ॥੪॥੧॥

Naanak Kirapa Kar Kai Maelae Vishhurr Kadhae N Jaee ||4||1||

O Nanak, he has mercifully united the bride with Himself. She shall never be separated again. ||4||1||

ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗੁਟਕਾ: ਪੰਨਾ ੫੯੫ ਪੰ. ੩੬
Raag Suhi Guru Ram Das