Simuruth Naam Kilabikh Sabh Naase
ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਿਲਬਿਖ ਸਭਿ ਨਾਸੇ ॥

This shabad is by Guru Arjan Dev in Raag Parbhati on Page 976
in Section 'Kaaraj Sagal Savaaray' of Amrit Keertan Gutka.