Subh Ko-ee Hai Khusum Kaa Khusumuhu Subh Ko Hoe
ਸਭੁ ਕੋਈ ਹੈ ਖਸਮ ਕਾ ਖਸਮਹੁ ਸਭੁ ਕੋ ਹੋਇ ॥

This shabad is by Guru Ram Das in Raag Sarang on Page 967
in Section 'Kaaraj Sagal Savaaray' of Amrit Keertan Gutka.