Testing the Guru
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

Bhai Gurdas Vaaran

Displaying Vaar 1, Pauri 31 of 49

ਸਿਧੀ ਮਨੇ ਬੀਚਾਰਿਆ ਕਿਵੈ ਦਰਸਨ ਲੇਵੈ ਬਾਲਾ।

Sidhee Manay Beechaariaa Kivai Darasanu Ay Layvai Baalaa |

The siddhs thought in their mind that this body should in all circumstances Adopt philosophy of yoga.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੧


ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮਹਿ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ।

Aisaa Jogee Kalee Mahi Hamaray Panthhu Karay Ujiaalaa |

Such a yogi in kaliyug, will brighten the name of our sect.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੨


ਖਪਰ ਦਿਤਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿ ਲੈਵਣਿ ਉਠਿ ਚਾਲਾ।

Khaparu Ditaa Naathh Jee Paanee Bhari Laivani Uthhi Chaalaa |

One of the Naths, gave him a begging bowl to fetch water.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੩


ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਪਾਣੀਐ ਡਿਠੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲਾ।

Baabaa Aaiaa Paaneeai Dithhay Ratan Javaahar Laalaa |

When Baba came to the stream for water, he saw rubies and jewels in it.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੪


ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਪੁਰਖੁ ਕੇਹੜਾ ਝਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ।

Satigur Agam Agaadhi Purakhu Kayharhaa Jhalay Guroo Dee Jhaalaa |

This true Guru (Nanak) was unfathomable supreme purusa and who could bear with his effulgence.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੫


ਫਿਰਿ ਆਇਆ ਗੁਰ ਨਾਥ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠਉੜ ਨਹੀ ਉਸਿ ਤਾਲਾ।

Firi Aaiaa Gur Naathh Jee Paanee Thhaurh Naahee Usi Taalaa |

He (remaining uninfluenced) returned to the group and said, O Nath, in that stream there is no water.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੬


ਸਬਦਿ ਜਿਤੀ ਸਿਧਿ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸੁ ਅਪਣਾ ਪੰਥੁ ਨਿਰਾਲਾ।

Sabadi Jitee Sidhi Mandalee Keetosu Apanaa Panthhu Niraalaa |

Through (the power of the word) Shabad he conquered the siddhs and propounded his altogether new way of life.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੭


ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ ॥੩੧॥

Kalijugi Naanak Naamu Sukhaalaa ||31 ||

In Kaliyug, instead of yogic exercises the name of the Lord who is beyond all sufferings (Nanak) is the only source of delight.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੧ ਪੰ. ੮