. Vaaran Bhai Gurdas:- Vaar1-Pauri32-ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ-At Meccaਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ :-SearchGurbani.com
SearchGurbani.com

Bhai Gurdas Vaaran

At Mecca
ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ

  
Vaar Index
Displaying Vaar 1, Pauri 32 of 49

ਬਾਬਾ ਫਿਰਿ ਮਕੇ ਗਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ।

Baabaa Firi Makay Gaiaa Neel Basatr Dhaaray Banavaaree |

Donning blue attire then Baba Nanak went to Mecca.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੧


ਆਸਾ ਹਥਿ ਕਿਤਾਬ ਕਛਿ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸਲਾ ਧਾਰੀ।

Aasaa Hathhi Kitaab Kachhi Koojaa Baang Musalaa Dhaaree |

He held staff in his hand, pressed a book under his armpit, caught hold of a metal pot and mattress.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੨


ਬੈਠਾ ਜਾਇ ਮਸੀਤ ਵਿਚਿ ਜਿਥੈ ਹਾਜੀ ਹਜਿ ਗੁਜਾਰੀ।

Baithhaa Jaai Maseet Vichi Jidai Haajee Haji Gujaaree |

Now he sat in a mosque where the pilgrms (hajis) had gathered.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੩


ਜਾ ਬਾਬਾ ਸੁਤਾ ਰਾਤਿ ਨੋ ਵਲਿ ਮਹਰਾਬੇ ਪਾਇ ਪਸਾਰੀ।

Jaa Baabaa Sutaa Raati No Vali Maharaabay Paai Pasaaree |

When Baba (Nanak) slept in the night spreading his legs towards the alcove of mosque at Kaba,

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੪


ਜੀਵਣਿ ਮਾਰੀ ਲਤਿ ਦੀ ਕੇਹੜਾ ਸੁਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ।

Jeevani Maaree Lati Dee Kayharhaa Sutaa Kufar Kufaaree |

the qazi named Jivan kicked him and asked who was this infidel enacting blasphemy.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੫


ਲਤਾ ਵਲਿ ਖੁਦਾਇਦੇ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਇਆ ਹੋਇ ਬਜਿਗਾਰੀ।

Lataa Vali Khudaai Day Kiu Kari Paiaa Hoi Bajigaaree |

Why this sinner is sleeping his legs spread towards God, Khuda.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੬


ਟੰਗੋਂ ਪਕੜਿ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ।

Tangon Pakarhi Ghaseetiaa Firiaa Makaa Kalaa Dikhaaree |

Catching hold of the legs he lynched (Baba Nanak) and lo and behold the miracle, the whole of Mecca seemed to be revolving.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੭


ਹੋਇ ਹੈਰਾਨੁ ਕਰੇਨਿ ਜੁਹਾਰੀ ॥੩੨॥

Hoi Hairaanu Karayni Juhaaree ||32 ||

All got surprised and they all bowed.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੮


  
Vaar Index
Displaying Vaar 1, Pauri 32 of 49