At Mecca
ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ

Bhai Gurdas Vaaran

Displaying Vaar 1, Pauri 32 of 49

ਬਾਬਾ ਫਿਰਿ ਮਕੇ ਗਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ।

Baabaa Firi Makay Gaiaa Neel Basatr Dhaaray Banavaaree |

Donning blue attire then Baba Nanak went to Mecca.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੧


ਆਸਾ ਹਥਿ ਕਿਤਾਬ ਕਛਿ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸਲਾ ਧਾਰੀ।

Aasaa Hathhi Kitaab Kachhi Koojaa Baang Musalaa Dhaaree |

He held staff in his hand, pressed a book under his armpit, caught hold of a metal pot and mattress.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੨


ਬੈਠਾ ਜਾਇ ਮਸੀਤ ਵਿਚਿ ਜਿਥੈ ਹਾਜੀ ਹਜਿ ਗੁਜਾਰੀ।

Baithhaa Jaai Maseet Vichi Jidai Haajee Haji Gujaaree |

Now he sat in a mosque where the pilgrms (hajis) had gathered.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੩


ਜਾ ਬਾਬਾ ਸੁਤਾ ਰਾਤਿ ਨੋ ਵਲਿ ਮਹਰਾਬੇ ਪਾਇ ਪਸਾਰੀ।

Jaa Baabaa Sutaa Raati No Vali Maharaabay Paai Pasaaree |

When Baba (Nanak) slept in the night spreading his legs towards the alcove of mosque at Kaba,

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੪


ਜੀਵਣਿ ਮਾਰੀ ਲਤਿ ਦੀ ਕੇਹੜਾ ਸੁਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ।

Jeevani Maaree Lati Dee Kayharhaa Sutaa Kufar Kufaaree |

the qazi named Jivan kicked him and asked who was this infidel enacting blasphemy.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੫


ਲਤਾ ਵਲਿ ਖੁਦਾਇਦੇ ਕਿਉ ਕਰਿ ਪਇਆ ਹੋਇ ਬਜਿਗਾਰੀ।

Lataa Vali Khudaai Day Kiu Kari Paiaa Hoi Bajigaaree |

Why this sinner is sleeping his legs spread towards God, Khuda.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੬


ਟੰਗੋਂ ਪਕੜਿ ਘਸੀਟਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ।

Tangon Pakarhi Ghaseetiaa Firiaa Makaa Kalaa Dikhaaree |

Catching hold of the legs he lynched (Baba Nanak) and lo and behold the miracle, the whole of Mecca seemed to be revolving.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੭


ਹੋਇ ਹੈਰਾਨੁ ਕਰੇਨਿ ਜੁਹਾਰੀ ॥੩੨॥

Hoi Hairaanu Karayni Juhaaree ||32 ||

All got surprised and they all bowed.

ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ : ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨ ਪੰ. ੮