. Bhai Nand Lal - Jot Bikas Verse
SearchGurbani.com

Bhai Nand Lal - Jot Bikas Verse

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁ ਰ ਸੰਗਤ ਤਾਰਨੰ ॥ (੧੦)

Hail, hail the Guru, who liberates the congregation.(10)

वाहु वाहु गु र संगत तारनं ॥ (१०)