ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹਿ

This shabad is on page 165 of Bhai Nand Lal.

ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗੰ੍ਰ੍ਰਥ ਜੀ ਜਾਣ

Mērā rūp garrath jī jāṇ

Deem Granth Jee as my embodiment,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੯


ਸੋ ਿਕਸ ਦੇਖੈ ਦੀਨ ਦਿਆਰਾ (੩੦)

Sō ikas dēkhai dīn diārā ॥ (30)

And who can have that vision, Oh My Benevolent-one.(30)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੩


ਦੋਹਾ

Dōhā

Dohira

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੫


ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ

Rahit nāmā

Rahit Naama : Code of Conduct

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧


ਤੀਨ ਰੂਪ ਹੈ ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣਹੁ ਨੰਦ ਚਿੱਤ ਲਾਇ

Tīn rūp hai mōhi kē suṇhu nand citt lāi

Assiduously listen Nand, there are three entities of mine,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੬


ਇਸ ਮੇਂ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਾਨ (੨੦)

Is mēn bhēt nahīn kujh mān ॥ (20)

And concede to no other perception.(20)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੦


ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕਹੋ ਸਵਾਮੀ

Jagat gurū tum kahō savāmī

Oh, My Master, you remain the Guru of the temporal world,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੪


ਸ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ

Srī gurū vāch

Speech of Sri Guru Jee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨


ਚੌਪਈ

Chaupaī

Chaupayee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩


ਤੀਸਰ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹੈਂ ਮੋਰ

Tīsar rūp sikkh hain mōr

My Sikh is my third embodiment,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੧


ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਰਗੁਣ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਹੈਂ ਕਹੇ ਤੋਹਿ ਸਮਝਾਇ (੧੦)

Nirguṇ surguṇ gursaabad hain kahē tōhi samjhāi ॥ (10)

And these, you comprehend, are Transcendental, Attributive and the Guru’s Shabad, the Celestial Word.(10)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੭


ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ (੩੧)

Ghaṭi ghaṭi vāsī antar jāmī ॥ (31)

And, Knowing-all, you prevail on all the minds.(31)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੫


ਗੁ ਰਬਾਣੀ ਰੱਤ ਜਹਿ ਨਸਿ ਭੋਰ (੨੧)

Gurabāṇī ratt jahi nasi bhōr ॥ (21)

Who remains imbued in the essence of Gurbani day and night.(21)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੨


ਗੁਰ ਸਿਖ ਰਹਿਤ ਸੁਣਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤ

Gur sikh rahit suṇhu mērē mīt

Sikhs of the Guru, listen, My Companions,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪


ਚੌਪਈ

Chaupaī

Chaupayee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੮


ਸ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ

Srrrī gurū vāc

Speech of Sri Guru Jee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੬


ਏੇਕ ਰੂਪ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਪਰੇ

Ēk rūp tahi guṇ tē parē

There is one Perception, which is beyond all the three attributes,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੯


ਵਸਿਾਹ ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧਰੇ

Vasāh prrrīt gur saabad jō dharē

One who puts confidence in and affection upon the Guru’s Shabad.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੩


ਉੁਠਿ ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰਭਾਤਿ ਕਰੇ ਹਿਤ ਚੀਤ (੧)

Uṭhi prrrabhāti karē hit cīt ॥ (1)

Getting up early in the morning, conceive God in the mind.(1)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫


ਸੁਣ ਸਿਖ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸੋ ਲਾਲ

Suṇ sikh bhāī nand sō lāl

Listen, Sikh Brother, Nand Lal,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੭


ਤੁ ਸੁਣ ਹਮਰੇ ਬਚਨ ਰਸਾਲ (੩੨)

Tu ma suṇ hamrē bachan rasāl ॥ (32)

Listen earnestly to my sweet words,(32)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੮


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਮੁੰਤਰਹ ਜਾਪ

Vāhigurū pun muntrah jāp

Then recite the incantation of Waheguru, the Supreme Being,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬


ਗੁ ਕਾ ਦਰਸ ਨਿੱਤ ਕਰੇ (੨੨)

Gura kā daras nitt [No Conversion Availble] ṭh karē ॥ (22)

He, always and ever, achieves the vision of the Guru.(22)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੪


ਨੇ ਨੇਤ ਜਹਿ ਨਿਗਮ ਉੁਚਰੇ (੧੧)

Nē ta nēt jahi nigam ucrē ॥ (11)

Which has been expounded many a time in Vedas,(11)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੦


ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੜ੍ਹ੍ਹ੍ਹੇ ਜਪੁ ਜਾਪ (੨)

Kari isanān paṛhhhē japu jāp ॥ (2)

And after ablution, read and recount Jap Jaap.(2)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭


ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੁਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸੁਜਾਨ

Gur sikh surguṇ rūp sujān

Guru’s Sikh becomes auspiciously corporeal,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੯


ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਇ

Giān saabad gurū suṇē suṇāi

He should revel in listening and recounting Guru’s Shabad,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੫


ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ

Ghaṭi ghaṭi biāpak antar jāmī

The Almighty invests every heart

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੧


ਪ੍ਰ੍ਰ੍ਰਿਥਮ ਸੇਵ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਕਾਨ (੩੩)

Prrritham sēv gur hit cit kān ॥ (33)

If he is, primarily and diligently, engaged in the service of Guru.(33)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੦


ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਨ ਆਏੇ

Darsaan karē mērā pun āē

Then come and have the Darshan (glimpse) of mine,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮


ਪੂ ਰਹਿਓ ਜਿਓਂ ਜਲ ਘਟ ਪਾਨੀ (੧੨)

Pū ra rahiō jiōn jal ghaṭ pānī ॥ (12)

And is indivisible as water in the pitcher,(12)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੨


ਜਪੁ ਜੀ ਜਾਪੁ ਪੜ੍ਹ੍ਹ੍ਹੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇ (੨੩)

Japu jī jāpu paṛhhhē citt lāi ॥ (23)

And with full concentration read Jap Jee Jaap.{23)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੬


ਅਦਬ ਸਿਉੁਂ ਬੈਠ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏੇ (੩)

Adab siun baiṭh gur hit cit lāē ॥ (3)

And sit there reverentially with profound attention to the Guru.(3)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੯


ਗੁ ਰਦਵਾਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ

Guradvār kā darsaan karai

He should go and espy the Guru’s Portal,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੭


ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੱਛਰ ਸੋ ਲਹੇ

Rōm rōm acchar sō lahē

Deem (that) written on each of your body-hair,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੩


ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਹੇ

Gur sikh sēv saabad jō gahē

Guru’s Sikh, who conceives Guru’s Shabad,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੧


ਪਰ-ਦਾਰਾ ਕਾ ਤਿਆਗ ਜੋ ਕਰੇ (੨੪)

Par-dārā kā tiāg jō karē ॥ (24)

And should withstand being tempted by other women.(24)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੮


ਜਦਾਰਥ ਬਾਤ ਤੁਮ ਸੋਂ ਸਤਿ ਕਹੋਂ (੧੩)

Jadārath bāt tum sōn sati kahōn ॥ (13)

And the factual pronouncement I make to you for veracity:(13)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੪


ਸ਼ ਬਦ ਸਰੂਪ ਸੋ ਇਹ ਬਿਧ ਲਹੇ (੩੪)

Saa bad sarūp sō ih bidh lahē ॥ (34)

Obtains the blessings through the embodiment of the Shabad.(34)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੨


ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਜਬ ਬੀਤੇ ਜਾਣ

Tīn pahir jab bītē jāṇ

When the three watches of the day have gone past,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੦


ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹਿ

Jō sikkh gur darsaan kī cāhi

The Sikh desirous of Guru’s Darshan,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੫


ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵਾਕ ਜੋ ਧਾਰੇ

Saabad rūp sarūp vāk jō dhārē

One who adheres to the explication through the manifestation of the Shabad,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੩


ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਇ

Gur sikh sēvā karē cit lāi

With zeal, he should serve the Sikhs of the Guru,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੫੯


ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਣ (੪)

Kathā suṇē gur hit cit lāṇ ॥ (4)

Listen to the exposition by of the Guru with complete attention.(4)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੧


ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗੰ੍ਰ੍ਰ੍ਰਥ ਜੀ ਆਹਿ (੧੪)

Darsaan karē garrrath jī āhi ॥ (14)

Should go and have the Darshan of Granth Jee,(14)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੬


ਆਪਾ ਮਨ ਕਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇ (੨੫)

Āpā man kā sagal miṭāi ॥ (25)

After relinquish all ego from his mind.(25)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੦


ਤਸਿ ਤੇ ਲਖੈਂ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ (੩੫)

Tasi tē lakhain apar apārē ॥ (35)

Leads others to the Infinite one.(35)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੪


ਸੰ ਧਿਆ ਸਮੇਸੁਣੇ ਰਹਿਰਾਸ

San dhiā samēsuṇē rahirās

In the evening listen to the Rehras,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੨


ਇਨ ਕਰਮਨ ਮੇਂ ਜੋ ਪਰਧਾਨ

In karman mēn jō pardhān

One who tends towards these actions,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੧


ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਹੀ ਸੋ ਭਾਈ

Tē main gōsaaṭ kahī sō bhāī

Brother,, I have narrated to you this discourse,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੫


ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਜਾਸ (੫)

Kīratan kathā suṇē hari jās ॥ (5)

And pay attention to the Kirtan (singing of Hymns) and Katha (Sermons).(5)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੩


ਪਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨਾਨ

Parbhāt samēn karkē isnān

After ablution early in the morning,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੭


ਇਨ ਮੇਂ ਨੇਮ ਹੋ ਏੇਕ ਕਰਾਏੇ

In mēn nēm hō ēk karāē

One who practices such a way,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੪


ਪੜ੍ਹ੍ਹ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜੋ ਚਿਤ ਹਿਤ ਲਾਈ (੩੬)

Paṛhhhē suṇē jō cit hit lāī ॥ (36)

And the ones who read and listen to it thoughtfully,(36)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੬


ਤੀਨ ਪਰਦਛਣਾਂ ਕਰੇ ਸੁਜਾਨ (੧੫)

Tīn pardachṇān karē sujān ॥ (15)

he should judiciously undertake its three circumambulation,(15)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੮


ਸੋ ਸਿਖ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਪਹਿਚਾਨ (੨੬)

Sō sikh rūp mērā pahicān ॥ (26)

Recognises my manifestation.(26)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੨


ਸੋ ਸਿਖ ਅਮਰ ਪੁਰੀ ਮੇਂ ਜਾਏੇ (੬)

Sō sikh amar purī mēn jāē ॥ (6)

Will attain the eternal bliss.(6)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੫


ਤਸਿ ਕੀ ਮਹਮਿਾ ਕਹੁੰ ਬਖਾਣ

Tasi kī mahmā kahun bakhāṇ

Their attributes will be beyond description,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੭


ਦੋਹਰਾ

Dōharā

Dohira

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੩


ਦੋਹਰਾ

Dōharā

Dohira

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੩੯


ਜੋਤੀ ਜੋ ਤਿ ਮਿਲੇ ਮੋਹਿ ਮਾਨ (੩੭)

Jōtī jō ti milē mōhi mān ॥ (37)

And, through my honour, the lights will merge into the light.(37)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੮


ਐੈਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਮਾਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਇ

Aisē gursikh mān hai sēvā karē jō kōi

That Sikh of the Guru gets acceptance, who performs the service,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੪


ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਦਬ ਸੋਂ ਬੈਠੇ ਮੋਹਿ ਹਜ਼ੂਰ

Hāth jōṛ kar adab sōn baiṭhē mōhi hajaūr

With folded hands he should be seated, seeking my audience,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੦


ਪਾਂਚ ਨੇਮ ਪੁਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਧਾਰੈ

Pāñc nēm pur sikkh jō dhārai

The Sikh who revels in five routines,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੬


ਸੀਸ ਟੇਕ ਗੁਰ ਗਰੰਥ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ (੧੬)

Sīs ṭēk gur garanth jī bachan suṇē sō hajaūr ॥ (16)

And after paying obeisance to Guru Granth Jee, listen to the celestial exposition.(16)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੧


ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪਸਿੰਨ ਅਰਪ ਕੇ ਸੇ ਮੁਝ ਸੇਵਾ ਹੋਇ (੨੭)

Tan man dhan pasinn arap kē sē mujh sēvā hōi ॥ (27)

And the one who surrenders through mind, body and soul, and becomes prominent server of mine.(27)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੫


ਇਕੀਸ ਕੁਲ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਤਾਰੈ (੭)

Ikīs kul kuṭamb kō tārai ॥ (7)

He secures the emancipation for his twenty-one generations.(7)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੭


ਸੰਮ ਸਤਰਾ ਸਹਸਿ ਸੋ ਬਾਵਣ

Samm ta satarā sahsi sō bāvaṇ

It is Samwat Seventeen hundred and fifty-two*,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੮੯


ਤਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਮੁਕਤ ਸੋ ਹੋਏੇ

Tārē kuṭamb mukat sō hōē

Not only he achieves family’s emancipation, but also eternal bliss.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੮


ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਨੌਮੀ ਸੁਖ ਦਾਵਣ (੩੮)

Magghar sudī naumī sukh dāvaṇ ॥ (38)

Auspicious Ninth day of first half of moon in the month of Maghar*.(38) (*December 1695CE)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੯੦


ਐੈਸੇ ਗੁਰਸਿਖ ਸੇਵ ਕੀ ਮੋਹਿ ਪਹੁਚੇ ਆਇ

Aisē gursikh sēv kī mōhi pahucē āi

The service of such a Sikh of the Guru is approved by me,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੬


ਚੌਪਈ

Chaupaī

Chaupayee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੨


ਸੁਣਹੁ ਨੰਦ ਚਿਤ ਦੇਇ ਕਰ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਇ (੨੮)

Suṇhu nand cit dēi kar mukti baikuṇṭh jāi ॥ (28)

And listen, Nand, earnestly, this is the way, the heaven is secured.(28)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੭


ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਗੁਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ਲਾਏੇ

Saabad suṇē gur hit cit lāē

Hearing the Shabad with concentration, and by putting mind into the Guru,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੩


ਸੁ ਗੁਰ ਵਾਰ ਸਤੱਦਰੂ ਤੀਰ

Su ra gur vār satddarū tīr

On a Friday at the bank of (river) Satluj,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੯੧


ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਸੋਏੇ (੮)

Janam maran nā pāvē sōē ॥ (8)

He saves his soul from transmigration.(8)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੧੯


ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਚ

Nand lāl vāc

Speech of Nand Lal

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੮


ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਚ

Nand lāl vāc

Speech of Bhai Nand Lal

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੦


ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੋ ਬੀਰ (੩੯)

Bachan kahē nand lāl sō bīr ॥ (39)

The hero expounded these solemn verses to Nand Lal.(39)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੯੨


ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏੇ (੧੭)

Giān saabad gur suṇē suṇāē ॥ (17)

He should listen and make others heed the Guru’s enlightening Shabad.(17)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੪


ਦੋਹਾ

Dōhā

Dohira

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੧


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਜਾਪਏੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਧਿਆਨ

Vāhigurū gur jāpaē vāhigurū kar dhiān

Those Sikhs of the guru who remember Waheguru attentively,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੯੩


ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਰਗੁਣ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਜੀ ਕਹੇ ਰੂਪ ਤੁਮ ਤੀਨ

Nirguṇ surguṇ gursaabad jī kahē rūp tum tīn

You have expounded that Transcendental, Corporeal and Guru’s Shabad are your three attributes.

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੬੯


ਜੋ ਮਮ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਤ

Jō mam sāth cāhē kar bāt

One who wants to communicate with me,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੫


ਮੁਕ ਲਾਭ ਸੋ ਹੋਇ ਹੈਂ ਗੁਰ ਸਿਖ ਰਦਿਿ ਮਹਿ ਮਾਨ (੪੦)

Muk ta lābh sō hōi hain gur sikh radi mahi mān ॥ (40)

Are endowed with salvation, remember, O Gursikh! (40)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੯੪


ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨਹੀ ਦੇਖੀਏੇ ਸਰਗੁਣ ਸਿੱਖ ਅਧੀਨ (੨੯)

Nirguṇ rūp nahī dēkhīē sarguṇ sikkh adhīn ॥ (29)

Transcendental is not visible and Corporeal is through the Sikh.(29)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੦


ਗ੍ਰ੍ਰ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜ੍ਹ੍ਹ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਬਿਚਾਰੇ ਸਾਥ (੧੮)

Granth jī paṛhhhē suṇē bicārē sāth ॥ (18)

He may read, listen to and ponder over Granth Jee.(18)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੬


ਤੁਮ ਜੁ ਕਹਾ ਗੁਰ ਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਮੋਹਿ ਆਇ

Tum ju kahā gur dēv jī darsaan kar mōhi āi

What you have stated, Oh My Gurdev Master, ‘come to seek my vision,’

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੨


ਚੌਪਈ

Chaupaī

Chaupayee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੧


ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਇ

Jō mujh bachan suṇan kī cāi

Ones who aspires to listen to my sermons,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੭


ਲਖੀਏੇ ਤੁਮਰਾ ਦਰਸ ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇ (੯)

Lakhīē tumrā daras kahān kahō mōhi samjhāi ॥ (9)

Please enable me to understand, how we can pursue the same.(9)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੩


ਤੁ ਮਰਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਅਪਾਰਾ

Tu marā nirguṇ rūp apārā

Your Transcendental Attribute is infinite,

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੭੨


ਗ੍ਰ੍ਰ੍ਰੰਥ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇ (੧੯)

Grrranth paṛē suṇē citt lāi ॥ (19)

Diligently, should he read and recite Granth Jee.(19)

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੪੮


ਸ੍ਰ੍ਰ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ

Srī gurū vāch

Speech of Sri Guru Jee

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ : ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪੰ. ੨੪