. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰਾਂਝਾ ਚਾਰਿ ਮਹਿਖਿਯਨ ਆਵੈ ॥

रांझा चारि महिखियन आवै ॥


ਤਾ ਕੋ ਹੇਰਿ ਹੀਰ ਬਲਿ ਜਾਵੈ ॥

When Ranjha would come back after grazing the cattle, Heer would go crazy,

ता को हेरि हीर बलि जावै ॥


ਤਾ ਸੌ ਅਧਿਕ ਨੇਹੁ ਉਪਜਾਯੋ ॥

ता सौ अधिक नेहु उपजायो ॥


ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਸੌ ਮੋਹ ਬਢਾਯੋ ॥੧੮॥

She depicted intense love towards him and showered many affections.(18)

भाति भाति सौ मोह बढायो ॥१८॥