. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਰਾਵਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲੌਕਤ ਭਈ ॥

रावत सिंघ बिलौकत भई ॥


ਹਰਿ ਅਰਿ ਬਸਿ ਰਾਨੀ ਹ੍ਵੈ ਗਈ ॥

हरि अरि बसि रानी ह्वै गई ॥


ਸਹਚਰਿ ਪਠੈ ਬੁਲਾਯੋ ਜਬੈ ॥

सहचरि पठै बुलायो जबै ॥


ਕਾਮ ਕੇਲ ਤਾ ਸੌ ਕਿਯ ਤਬੈ ॥੩॥

काम केल ता सौ किय तबै ॥३॥