. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਇਨ ਬਾਤਨ ਅਬਲਾ ਉਰਝਾਈ ॥

इन बातन अबला उरझाई ॥


ਇਹੈ ਬਾਤ ਪਿਯ ਸੁਨਤ ਸੁਹਾਈ ॥

इहै बात पिय सुनत सुहाई ॥


ਮੈ ਇਕ ਬਾਗ ਬਨਾਯੋ ਭਲੋ ॥

मै इक बाग बनायो भलो ॥


ਮੁਹਿ ਲੈ ਸੰਗ ਤਹਾ ਤੁਮ ਚਲੋ ॥੬॥

मुहि लै संग तहा तुम चलो ॥६॥