. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਏਕ ਮਦੀ ਦੂਜੈ ਤਰੁਨਿ ਤੀਜੇ ਅਤਿ ਧਨ ਧਾਮ ॥

एक मदी दूजै तरुनि तीजे अति धन धाम ॥


ਪਾਪ ਕਰੇ ਬਿਨ ਕ੍ਯੋਂ ਬਚੈ ਬਚੈ ਬਚਾਵੈ ਰਾਮ ॥੧੯॥

पाप करे बिन क्यो बचै बचै बचावै राम ॥१९॥