. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਬਾਰਹ ਬਰਖ ਬਨਬਾਸ ਬਿਤਾਯੋ ॥

बारह बरख बनबास बितायो ॥


ਸੋਈ ਬਰਖ ਤ੍ਰੈਦਸੋ ਆਯੋ ॥

सोई बरख त्रैदसो आयो ॥


ਦੇਸ ਬਿਰਾਟ ਰਾਜ ਕੇ ਗਏ ॥

देस बिराट राज के गए ॥


ਸੋਊ ਬਰਖ ਬਿਤਾਵਤ ਭਏ ॥੨॥

सोऊ बरख बितावत भए ॥२॥