. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਪ੍ਰਗਟ ਭਗਨਿ ਤਨੁ ਭੇਦ ਜਤਾਯੋ ॥

प्रगट भगनि तनु भेद जतायो ॥


ਮਿਲਨ ਦ੍ਰੁਪਦਜਾ ਕੋ ਠਹਰਾਯੋ ॥

मिलन द्रुपदजा को ठहरायो ॥


ਰਾਨੀ ਪਠੈ ਸਦੇਸਨ ਦਈ ॥

रानी पठै सदेसन दई ॥


ਕਰ ਤੇ ਪਕਰਿ ਕਰੀਚਕ ਲਈ ॥੪॥

कर ते पकरि करीचक लई ॥४॥