. Sri Dasam Granth Sahib Verse
SearchGurbani.com

Sri Dasam Granth Sahib Verse

ਮਥੁਰਾ ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਰਹੈ ॥

मथुरा नाम हमारे रहै ॥


ਜਗ ਤਿਹ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਗੁਲਾਬੇ ਕਹੈ ॥

जग तिह त्रियहि गुलाबे कहै ॥


ਰਾਮ ਦਾਸ ਨਾਮਾ ਤਹ ਆਯੋ ॥

राम दास नामा तह आयो ॥


ਨਿਰਖਿ ਨਾਰਿ ਤਿਹ ਮਦਨ ਸਤਾਯੋ ॥੧॥

निरखि नारि तिह मदन सतायो ॥१॥